ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Nutrition Evidence s novou tvárou 20. 7. 2018 - Evidentia Publishing

Nové rozhranie otvorenej databázy Nutrition Evidence poskytuje prehľadnejšie zobrazenie a filtrovanie výsledkov vyhľadávania podľa hľadísk klinickej medicíny, životosprávy a funkčného laboratórneho testovania. Záznamy obsahujú abstrakt a odkaz na úplný text, či už vo voľne dostupných alebo platených e-zdrojoch.

Novinkou na hlavnej stránke je sekcia Trending Topics s aktuálnymi témami z dietológie, klinickej a funkčnej výživy. Práve teraz sú to:

 • Clinical imbalances: Immune and inflammation
 • Modifiable lifestyle factors: Nutrition
 • Modifiable lifestyle factors: Exercise and movement

Producentmi databázy sú British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine (BANT) a Evidentia Publishing. Po odbornej stránke sa o databázu starajú odborní redaktori z britských akademických a klinických inštitúcií. Vyberajú správy, ktoré poskytujú najlepšie dôkazy pre klinickú prax podľa EBM, od randomizovaných kontrolovaných pokusov, cez systematické prehľady, meta analýzy až po kohortové štúdie.

Od júla 2018 vychádza výber najnovších záznamov pridaných do databázy. Top články v prvom Nutrition Evidence Alert sú:

Pokiaľ chcete raz mesačne dostávať do svojej e-mailovej schránky Nutrition Evidence Alert, zaregistrujte sa.

Viac informácií

Nové a aktualizované knihy a videá v AccessMedicine 19. 7. 2018 - McGraw-Hill Professional

V júli vydavateľstvo McGraw-Hill rozšírilo kolekciu AccessMedicine o:

Nové kapitoly, knihy a multimédiá pribudli do špecializovaných kolekcií:

 • AccessCardiology – 14. vydanie Cardiology Board Review and Self-Assessment: A Companion Guide to Hurst's the Heart (Mark J. Eisenberg; Jonathan Afilalo; Jacqueline E. Joza; Ravi Karra; Patrick R. Lawler)
 • AccessEmergency Medicine – nová kniha Spinal Epidural Abscess, can we improve accuracy and timeliness in making this difficult diagnosis? (Jno Disch, MD FACEP) a tri videá Headache, Thermal Burns a Acute Appendicitis
 • AccessPharmacy – texty z farmakoterapie a Topics in Evidence-Based Pharmacy Practice
 • AccessPhysiot­herapy – 8. vydanie Basic Biomechanics (Susan J. Hall)

Viac informácií

Postupy pro domácí ošetřovatelskou péči v Lippincott Procedures 19. 7. 2018 - Wolters Kluwer - Ovid

Společnost Wolters Kluwer Health na základě spolupráce s National Association for Home Care & Hospice (NAHC) rozšíří svou databázi Lippincot Procedures o ošetřovatelské postupy (guidelines) týkající se domácí péče, které pomohou zdravotníkům zlepšit jejich kompentence. Členové NAHC se budou podílet na vypracování 200 nových ošetřovatelských postupů.

Lippincott Procedures bývá někdy přezdívána jako „UpToDate pro sestry“, účelem této služby je poskytovat z jednoho místa okamžitý online přístup ke klinickým postupům a dovednostem založeným na nejlepších aktuálních důkazech (evidence-based) a ověřeným praxí (best practice), pro různé ošetřovatelské specializace, a to přímo v místě péče o pacienta (u lůžka, v ambulanci). Lippincott Procedures nabízí kompletní, utříděný soupis kvalitních postupů pro ošetřovatelství, respirační terapii a fyzioterapii, v uživatelsky příjemné a snadno použitelné formě.

Viac informácií

Prečítajte si: vedecká komunikácia 19. 7. 2018 - Albertina icome Bratislava

Kým e-knihu Bias in Science and Communication, ktorá sa venuje zaujatosti vo vede a komunikácii, si môžete celú prečítať a stiahnuť len do 22. 7. 2018, nasledujúce články a kapitoly o vedeckej komunikácii sú voľne dostupné neobmedzený čas:

Pokiaľ máte prístup v internetovej sieti vašej organizácie k e-knihám na platforme ProQuest Ebook Central, môžete si prečítať aj ďalšie knihy, keď pohľadáte frázu „scholarly communication“. Prípadne v rozšírenom vyhľadávaní napíšete v poli Deskriptor Kongresovej knižnice „communication in learning and scholarship“ alebo v BISAC Subject Heading „reference / research“. Články, dizertačné práce a ďalšie publikácie na túto tému si prečítate v ProQuest Central.

Pre vedcov z technických odborov:

Novinku priebežne aktualizujeme. Keď sa vrátite, môžete tu nájsť niečo nové.

Chcete rozšíriť váš prístup pre vašu organizáciu o ďalšie e-knihy zamerané na vedeckú komunikáciu? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Viac informácií

Augustová aktualizácia Summon 18. 7. 2018 - Ex Libris, a ProQuest company

Augustová aktualizácia prináša rýchlejšie dopĺňanie nových záznamov z katalógu, ale predovšetkým zlepšenie interakcie medzi prvkami, ktoré zvýšia celkovú relevantnosť zobrazených výsledkov vyhľadávania:

 • radenie časopisov podľa kľúčových slov v názve titulu na základe SCImago Journal & Country Rank
 • vylepšený zoznam anglických synoným rieši vyhľadávanie variácií ako napr. "Paleopathology” and ”Palaeopathology”
 • aktualizovaný slovník pre našepkávač Mali ste na mysli…? v nemeckom a francúzskom rozhraní

Podrobnejšie sa o novinkách dozviete zo záznamu webinára Summon Release Preview and Update a prezentácie.

Aktualizácia je naplánovaná na 1. 8. 2018, náhľad na novú verziu discovery služby Summon bude k dispozícii od 18. 7. do 1. 8.

Nové funkcie sa neprejavia automaticky, treba ich nastaviť v administrátorskej konzole.

Viac informácií

Journal of Mathematical Logic na 1. mieste podľa JCR aj SJR 17. 7. 2018 - World Scientific Publishing

Časopis Journal of Mathematical Logic medzinárodného vydavateľstva World Scientific Publishing sa dostal na prvé miesto v kategórii Logic podľa najnovších hodnotení Journal Citation Reports vo Web of Science aj SCImago Journal Rank.

World Scientific Publishing patrí medzi veľké a významné vydavateľstvá časopisov a kníh zameraných na prírodné vedy, techniku a medicínu, ale aj niektoré oblasti ekonomických a spoločenských vied. S obsahom sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie a otvorené články.

Viac informácií

60 % časopisov Institute of Physics s vyšším impakt faktorom 16. 7. 2018 - IOP Publishing

Časopisy vydavateľstva Institute of Physics si výrazne polepšili podľa 2017 Journal Impact Factors od Clarivate Analytics – vyše 60 % portfólia má vyšší impakt faktor oproti minulému roku. Napr.:

 • Reports on Progress in Physics – 14,257
 • 2D Materials – 7,042
 • Biofabrication – 6,838
 • Environmental Research Letters – 4,541
 • Journal of Optics – 2,323

Do Emerging Sources Citation Index (ESCI) boli zaradené Biomedical Physics & Engineering Express, Convergent Science Physical Oncology, Flexible Printed Electronics, Journal of Physics Communications, Translational Materials Research a Quantum Science & Technology.

IOP Publishing vydáva špecializované časopisy z fyzikálnych vied a súvisiacich odborov vrátane kvantovej technológie, optiky, lekárskej fyziky, astronómie a astrofyziky, techniky a učiteľstvo fyziky.

Viac informácií

Témou týždňa vedeckého recenzovania 2018 bude rozmanitosť a inklúzia 16. 7. 2018 - Albertina icome Bratislava

Odborné spoločnosti, vydavateľstvá a organizácie hodnotiace výskum oznámili čas konania štvrtého Peer Review Week. Bude od 10. do 15. 9. 2018 s mottom Diversity and Inclusion.

Medzi organizátormi sú AAAS, ACS Publications, ORCID, The Royal Society, Sage Publications, Taylor & Francis a Wiley. O prípravách sa dozviete na Twitteri a ďalších sociálych mediách. Sledujte #PeerRevWk18 a #PeerRevDiver­sityInclusion.

Kým budú zverejnené prvé články a pozvánky na podujatia môžete si prečítať článok o vedeckom recenzovaní od The Charlesworth Group, články z minulých rokov venované dôležitosti práce recenzentov vedeckých článkov a transparentnosti recenzných činností.

Viac informácií

Časopisy Nanoscale Horizons a Reaction Chemistry & Engineering získali prvý impakt faktor 14. 7. 2018 - Royal Society of Chemistry

Podľa Journal Citation Reports 2017 od Clarivate Analytics si impakt faktor zvýšili časopisy Chemical Science o 4,6 % na 9,1 a Chemical Society Reviews o 4,0 % na 40,2, čím sa dostal na druhé miesto v kategórii Chemistry, Multidisciplinary.

Z ďalších časopisov Royal Society of Chemistry majú vyšší impakt faktor:

Prvý impakt faktor získali časoopisy Nanoscale Horizons – 9,391 a Reaction Chemistry & Engineering – 4,641, ktoré vychádzajú od roku 2016. Oba sa umiestnili v hornom kvartile vo svojich kategóriách.

Pozrite si všetky impakt faktory časopisov RSC po odboroch.

Viac informácií