ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

LWW Health Library pre študentov na klinickej stáži 27. 10. 2015 - Wolters Kluwer - Ovid

Cez online portál LWW Health Library je dostupná nová kolekcia, ktorá slúži študentom lekárskych fakúlt počas klinických stáží. Súčasťou LWW Health Library: Clerkship Collection sú:

LWW Health Library sprístupňuje najčastejšie žiadané učebnice a multimédiá vydavateľstva Lippincott, Williams & Wilkins pre teoretickú aj klinickú medicínu a farmáciu.

Viac informácií

Časopisy International Studies Association od roku 2016 vydáva OUP 23. 10. 2015 - Oxford University Press

Od roku 2016 bude Oxford University Press (OUP) vydávať päť časopisov International Studies Association (ISA), ktoré doteraz zastrešoval vydavateľstvo Wiley-Blackwell:

Od januára 2016 začne OUP vydávať aj úplne nový časopis asociácie Journal of Global Security Studies.

Časopisy budú dostupné samostatne alebo ako súčasť kolekcie Oxford Journals Social Sciences Collection.

ISA je významnou a uznávanou vedeckou asociáciou zameranou na medzinárodné vzťahy, zahraničnú politiku a diplomaciu.

Viac informácií

Bezplatná Android aplikácia pre používateľov e-časopisov na platforme Ovid 21. 10. 2015 - Wolters Kluwer - Ovid

Po aplikácii pre iPad spoločnosť Wolters Kluwer vyvinula aplikáciu OvidToday aj pre Android. Umožňuje používateľom e-časopisov na platforme Ovid prezerať časopisy – abecedne alebo podľa kategórie, čítať články v PDF a ukladať si ich na neskoršie prečítanie, a to aj offline. Po vytvorení osobného účtu funguje prístup aj vzdialene, napr. z domova.

Zopár materiálov, ktoré knihovníkom pomôžu rozšíriť správu o OvidToday medzi používateľmi:

Viac informácií

Evidence-based informace zaměřené na problematiku léčby bolesti 21. 10. 2015 - Evidentia Publishing

Lékařům v primární a klinické praxi, zdravotním séstrám, porodním asistentkám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, zaangažovaným v léčbě bolesti, je určena nová bibliografická databáze KSR Pain Evidence. Databázi vytváří nezávislá výzkumná společnost Kleijnen Systematic Reviews Ltd (KSR) ve spolupráci se společností Evidentia Publishing.

Databáze podává informace o:

  • systematické přehledy a meta-analýzy (od roku 2010) – kriticky ohodnoceny pomocí nástroje Risk of Bias Assessment Tool ROBIS
  • všechny randomizované kontrolované pokusy (RCTs) z PubMed/Medline od roku 2010
  • od roku 2016 Assessments of Clinical Practice Guidelines

K dispozici je i Pain Evidence Alert – pravidelný bezplatný elektronický měsíčník s přehledem nejaktuálnějších evidence-based informací z oboru.

Vážní zájemci z řad odborníků mohou požádat o 30tidenní zkušební přístup.

Viac informácií

U McGraw Hill vybírejte medicínské a inženýrské databáze a e-knihy se slevou 21. 10. 2015 - McGraw-Hill Professional

Při objednávce do poloviny prosince 2015 mohou noví předplatitelé získat k vybrané medicínské databázi z produkce McGraw-Hill další databázi zdarma. Nabídka se týká specializovaných zdrojů AccessAnesthe­siology, AccessEmergency Medicine, AccessPediatrics, AccessPhysiot­herapy, AccessSurgery, ClinicalAccess, JAMAevidence, Neurology Collection, ObGyn Collection a Scriver’s OMMBID (genetika/geno­mika).

Ke stěžejním produktům AccessMedicine a AccessPharmacy lze také získat některou z výše uvedených databází zdarma. Nabídka je určena novým zakazníkům.

Předplatí-li vaše instituce současně přístup do AccessEngineering a AccessScience, bude mít nárok na 20% slevu z obou předplatných (platí do 10.12. 2015).

McGraw-Hill je také producentem elektronických knih (především učebnic a studijních příruček), které lze získat formou předplatného tematických kolekcí – MH eBook Library. Nově si zákazníci mohou flexibilně vybírat a jednorázově zakoupit jednotlivé tituly, o které mají zájem, a to z těchto kolekcí:

Je stanovena minimální výše útraty při nákupu e-knih.

Viac informácií

Průzkum uživatelů: jak vyhledávají a přistupují k online zdrojům 19. 10. 2015 - OECD Publishing

Aktuálně probíhá výzkum zaměřený na vědce, knihovníky, vyučující a studenty, který zjišťuje, jakými cestami se uživatelé dostávají k odborným online časopisům a knihám, a k jakým došlo v této oblasti změnám za posledních pár let. Průzkum navazuje na předchozí průzkumy z let 2005, 2008 a 2012. Výsledky budou volně k dispozici.

Dotazník v angličtině je dostupný online, vyplnění by nemělo trvat déle než 9 minut. Všechny odpovědi jsou anonymní, na samostatných stránkách lze následně vstoupit do slosování o šanci vyhrát jednu ze tří cen.

Průzkum podpořila řada společností, např. Brill, Cambridge University Press, The IET, OECD, Wiley a SAGE.

Viac informácií

Frascati Manual OECD - nová metodika pro hodnocení výzkumu a vývoje 16. 10. 2015 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

Frascati Manual je dokument určený pro hodnocení výzkumu a experimentálního vývoje, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) od roku 1963. Dokument také upravuje metodiku pro sběr statistických údajů o výzkumu a vývoji (VaV). Aktuální vydání vyšlo v říjnu 2015 a obsahuje nové kapitoly týkající se praktických aspektů sběru VaV dat v různých odvětvích, a také nové pokyny k zachycení různých aspektů veřejné podpory VaV jako je daňové zvýhodnění.

Dále z nabídky novinek vybíráme:

Viac informácií

Nová encyklopedie zaměřená na právní otázky náboženské svobody 16. 10. 2015 - Brill

Vydavatelství Brill ze 75% zpřístupnilo v online verzi novou encyklopedii Encyclopedia of Law and Religion Online, obsah bude komplet online do konce roku 2015. Tištěná verze v pěti dílech (Afrika, Amerika, Asie, Evropa, a Oceánie + mezinárodní organizace) vyjde na jaře 2016.

Encyklopedie se zabývá právními otázkami svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a vztahy mezi náboženstvím a státními institucemi z pohledu všech nezávislých států a mezinárodních organizací. Unikátní je právě globální záběr tohoto referenčního zdroje. Editory díla jsou prof. Gerhard Robbers a W. Cole Durham, autory informací např. z českého prostředí pak prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák z právnické fakulty UK, na encyklopedii spolupracovala také ředitelka Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Trnavské univerzity Michaela Moravčíková.

Online verze je aktuálně dostupná pro 30denní testování, trvalý přístup lze získat formou jednorázového nákupu.

Viac informácií

Vznikla kolekcia partitúr skladateľov klasickej hudby 20. a 21. storočia 14. 10. 2015 - Alexander Street Press

Spoločnosť Alexander Street Press vytvorila v poradí štvrtú online kolekciu partitúr Classical Scores Library: Volume IV. Súčasťou sú partitúry hudobných skladateľov 20. a 21. storočia. Medzi skladateľmi sú Igor Stravinskij, Malcolm Arnold, Peter Maxwell Davies, Witold Lutoslawski, dále francouzští skladatelé Pierre Arvay a Henri Cramer.

Kolekcia Classical Scores Library sa s 1,3 miliónmi strán stáva najväčšou a najrozsiahlejšou online databázou partitúr na štúdium a výskum klasickej hudby, jej dejín, pochopenie, analýzu, kompozíciu a teórie.

Viac informácií

Brill vydá online Vigiliae Christianae Supplements 13. 10. 2015 - Brill

Prvýkrát vychádza online popredná edícia vydavateľstva Brill zameraná na rané kresťanstvo – Vigiliae Christianae Supplements. Zahŕňa vedecké preklady, textové komentáre, kritické štúdie a vedecké analýzy raného kresťanského života a jazyka.

Dostupná bude ako knižná kolekcia na platforme Brill Online Books and Journals od januára 2016.

Viac informácií