ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Platforma BrillOnline Books and Journals s novými funkciami 12. 3. 2016 - Brill

Používatelia v aktualizovanom rozhraní môžu:

 • Search within Journal – Na domovskej stránke časopisu vyhľadávať len v jeho článkoch.
 • Cited By – Platforma BrillOnline bola prepojená s databázami CrossRef. Vždy keď je v inom online článku citovaný článok z časopisu Brill, články sú prepojené.
 • Ringgold ID – V štatistikách inštitucionálnych predplatiteľov sa zobrazuje identifikačné číslo organizácie v systéme Ringgold.

Viac informácií

Aktuálne analýzy a štúdie od World Bank 11. 3. 2016 - World Bank Group

Vo World Bank eLibrary boli zverejnené nové štúdie v edícii Policy Research Working Papers:

Digitálna knižnica World Bank obsahuje kompletnú produkciu kníh, časopisov, datových souborov, reportov a štúdií od r. 1990. Hlavnými producentami informácií sú tietož zložky World Bank: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) a International Development Association (IDA). Čiastnočne k nim prispieva aj International Finance Corporation (IFC).

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám.

Viac informácií

American Physical Society premenovala časopisy 11. 3. 2016 - American Physical Society

American Physical Society (APS) premenovala časopisy a Library of Congress im pridelila nové ISSN:

APS začala vydávať aj nový časopis Physical Review Fluids (ISSN: 2469–990X; CODEN: PLFHBR).

Viac informácií

Evolučná fyziológia v HSTalks 10. 3. 2016 - Henry Stewart Talks

Do HSTalks Biomedical & Life Sciences pribudla séria Evolutionary Physiology. Redaktormi série sú prof. John Torday z Harbor-UCLA Medical Center a prof. Neil Blackstone z Northern Illinois University. Začína so štyrmi e-prednáškami:

 • Descriptive vs. mechanistic biology
 • A brief history of evolutionary biology
 • On the origins of life
 • On the value of comparative physiology

Doplnené budú:

 • Major transitions in the history of life
 • Vertebrate ontogeny – the ‘short history’ of evolution
 • Evolutionary Lessons from Cell Culture
 • The evolutionary origins of pulmonary physiology
 • Using lung evolution as a cipher for physiology – pathophysiology
 • The Evolutionary Origin of Endothermy

Rozšírené sú aj existujúce série:

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné ku kolekcii Biomedical & Life Sciences, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným sériám a e-prednáškam.

Viac informácií

Nové časopisy od American Chemical Society 10. 3. 2016 - American Chemical Society

V roku 2015 začala American Chemical Society vydávať nové časopisy:

Počas roku 2016 začnú vychádzať ďalšie časopisy ACS:

 • ACS Omega – multidisciplinárny online časopis, ktorý bude vydávať recenzované články formou open access.
 • ACS Sensors – recenzovaný vedecký časopis venovaný všetkým aspektom senzorov, ktoré snímajú chemické a biologické druhy alebo procesy.

Viac informácií

Ôsma kolekcia Early European Books s knihami raného novoveku z Bibliotheque Nationale de France 7. 3. 2016 - ProQuest

Ôsma kolekcia Early European Books začína s 3200 knihami a 1,12 miliónom strán zo zbierok Bibliothèque nationale de France. Po dokončení bude zdigitalizovaných 5300 tlačí a 1,7 strán. Silnou stránkou 8. kolekcie je rozmanitosť diel, ktoré ilustrujú francúzske dejiny, spoločnosť a topografiu, ale aj raný novovek, osvietenstvo, dejiny vedy a zámorské objavy:

 • Základ tvoria náboženské texty protestantskej reformácie aj katolíckej odozvy, vrátane Bernarda z Clairvaux, Jeana Calvina, Pierre Du Moulina, Savonarolu a Bonaventuru, ako aj diela cirkevných otcov sv. Cypriána a sv Augustína.
 • Zastúpené sú aj diela klasických rímskych autorov: Cicero, Vergílius, Juvenalis, Martialis, Terentius a Ovidiove diela v latinčine aj francúzskom preklade.
 • Ďalej predchodkyňa súčasných encyklopédií – De Proprietatibus rerum (Paríž 1480) od Bartolomeja Angličana. Kniha obľúbená v stredoveku vznikla v polovičke 13. storočia.
 • Z poézie sú v kolekcii diela od francúzskych autorov: François Villon, Pierre de Ronsard, Rabelais a Madeleine de Scudéry.
 • Francúzske preklady literárnych diel Cervantesa, Boccaccia a Leona Battistu Albertiho.

Viac informácií

Do ProQuest History Vault pribudli nové zbierky primárnych prameňov 6. 3. 2016 - ProQuest

Do ProQuest History Vault pribudli nové zbierky primárnych prameňov pre výskum dejín USA, medzinárodných vzťahov a medzinárodných vojnových konflikov 19. – 20. storočia:

 • Black Freedom Struggle in the 20th Century: Federal Government Records, Supplement
 • Office of Strategic Services (OSS) and State Department Intelligence and Research Reports, 1941–1961
 • New Deal and World War II: President Franklin D. Roosevelt's Office Files and Records of Federal Agencies
 • American Indians and the American West, 1809–1971
 • Confidential U.S. State Department Central Files, Europe and Latin America, 1960–1969
 • Southern Life and African American History, 1775–1915, Plantation Records, Part 2

V rámci projektu History Vault ProQuest digitalizuje archívne materiály týkajúce sa okrem hore uvedených tém aj pramene týkajúce sa hnutia za občianske práva a rodových štúdií. Projekt začal digitalizáciou mikrofilmov University Publications of America (UPA) a pôvodne malo vzniknúť 25 modulov. V súčasnosti je dostupných 27 a ďalšie pribudnú tento rok.

Viac informácií

Index Summonu atakuje hranici tří miliard záznamů 4. 3. 2016 - ProQuest

Discovery služba Summon™ je známá svým jednotným indexem, který umožňuje uživatelům prohledávat efektivně všechen obsah najednou a jednoduše najít relevantní výsledky. Index pokrývá více než 90 typů obsahu, tzn. nejenom e-časopisy a e-knihy, ale také filmy a videa, novinové články, disertace, konferenční sborníky, a mnoho dalších.

Jen za rok 2015 do indexu přibylo 450 milionů nových záznamů, což představuje nárůst 28%, a celkový počet unikátních záznamů se tak blíží 3 miliardám. Společnost ProQuest průběžně pokračuje v indexaci metadat dalších zdrojů, aktuálně se jedná např. o:

 • BookCube
 • Cognitive Sciences ePrint Archive
 • Duke University Press
 • Cambridge University Press – Cambridge Books Online, UPO
 • McGraw-Hill Access Case Files
 • Oxford University Press – Law
 • The European Library
 • Knovel (2009)
 • Palgrave Macmillan (2009)
 • SAE International – Technical Papers
 • SAGE Video, Sage Research Methods Databases
 • Toyo Keizai – Journals

Viac informácií

Záznamy britské tajné služby z období světových válek zveřejněny 3. 3. 2016 - Taylor & Francis Group, an Informa business

Taylor & Francis Group představuje nový online zdroj Secret Files from World Wars to Cold War: Intelligence, Strategy and Diplomacy, který odtajňuje více než 147 000 stran týkajících se britské vládní tajné zpravodajské a zahraniční politiky z let 1873 až 1953, se zvláštním zaměřením na vnitřní fungování britských zpravodajských služeb. Materiály pocházejí z UK National Archives.

Naleznete zde např. dokumenty k válečnému věznění Rudolfa Hesse, k britsko-sovětským válečným vztahům, nebo materiály ke zběhnutí sovětskéhoho agenta, Igora Gouzenka, do Kanady. Další soubory obsahují zápisy z jednání Joint Intelligence Sub-Committee (JIC), War Cabinet a Ministry of Defence. Součástí jsou také tisíce zpráv tajných služeb zasílaných šéfem MI6 Winstonu Churchillovi každý den během druhé světové války.

V případě zájmu Vaší instituce o zkušební přístup kontaktujte Filipa Vojtáška a Miriam Suchoňovú.

Viac informácií