ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

LWW Doody's Core Title a Essential Book Collections pro rok 2017 13. 6. 2017 - Wolters Kluwer - Ovid

Kolekce LWW Doody's nabízejí výběr nejdůležitějších titulů pro klinickou a teoretickou medicínu, ošetrovatelství a další zdravotnické obory z produkce vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins, a jsou dostupné na platformě Ovid. Doody's Review Service do značné míry usnadňuje lékařským knihovnám akvizici zahraničních knižních publikací.

Kolekce složené z LWW titulů pro rok 2017:

Online přístup má řadu výhod: úsporu místa v knihovnách, finanční úsporu, přístup do plného textu odkudkoliv a kdykoliv, přístup pro neomezený počet uživatelů ze stejné instituce, plnotextové vyhledávání v publikacích a prohledávání spolu s dalším předplaceným obsahem na platformě Ovid (e-časopisy, e-knihy, databáze).

Viac informácií

Thieme eNeurosurgery na novej platforme MedOne 12. 6. 2017 - Thieme Publishing Group

Vydavateľstvo Thieme Publishing Group predstavilo novú platformu MedOne. Ako prvý spustila MedOne Neurosurgery, ktorý sprístupňuje na jednom mieste všetky zdroje Thieme zamerané na neurochirurgiu.

Používatelia majú prístup k mixu:

 • 183 elektronických kníh vrátane najnovšieho vydania Handbook of Neurosurgery od Marka Greenberga
 • časopis Journal of Neurological Surgery
 • 418 kľúčových operačných techník popísaných „krok za krokom“ (Procedures)
 • 225 prípadových štúdií
 • 74 000 obrázkov a 900 videí

Thieme patrí celosvetovo k špičke v sprístupňovaní najnovších informácií pre neurochirurgii, a tiež v MedOne eNeurosurgery zverejňuje najnovšie poznatky hneď, ako sú dostupné.

Viac informácií

Grécka tragédia v Oxford Scholarly Editions Online 10. 6. 2017 - Oxford University Press

Úplne nový modul Greek Tradegy v Oxford Scholarly Editions Online začína s 36 vedeckými vydaniami diel gréckej tragédie. Oxford Scholarly Editions Online v súčasnosti obsahuje 1090 vedeckých vydaní diel britskej a latinskej poézie, drámy a prózy ako aj ďalšie dôležité primárne texty pre humanitné odbory. Spolu 543 000 strán.

Modul obsahuje vydania diel z edície Oxford Classical Texts od antických autorov, ako sú Aischylos, Sofokles a Euripides. Súčasťou sú podrobné komentáre, napr. Fraenkel, Denniston & Page a Raeburn & Thomas o Agamemnonovi, A. F. Garvie o Peržanoch, E. R. Dodds o Bakchantkách, Richard Seaford o Kyklopoch a W. S. Barrett o Hippolytovi. Diela sú v pôvodnej gréčtine a v anglických prekladoch z edície Oxford World’s Classics.

Dočasne voľne dostupné je Euripidovo dielo Herakles v gréčtine a s úplným vedeckým aparátom.

Viac informácií

Brockelmann v angličtině a online 9. 6. 2017 - Brill

Anglický překlad slavné knižní předlohy Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL) je dostupný online formou jednorázového nákupu. „Brockelmann“ je nepostradatelným výzkumným nástrojem pro každého, jehož studium a výzkum se týká islámského světa obecně a zejména pak Středního Východu.

Brockelmannovo dílo poskytuje bio-bibliografické informace o dílech napsaných v arabštině a jejich autorech s důrazem na klasické období. Dílo je členěno do chronologicky organizovaných sekcí, které jsou rozděleny podle literárního žánru. Jednotlivé záznamy se obvykle skládají z biografické části a seznamu autorských prací v rukopise a tisku s odkazy na sekundární literaturu.

V případě zájmu o tuto publikaci kontaktujte Jakuba Petříka a Miriam Suchoňovú.

Viac informácií

E-prednášky o personalizovanej medicíne v onkológii v HSTalks 9. 6. 2017 - Henry Stewart Talks

Do HSTalks Biomedical & Life Sciences pribudla séria Cancer Therapies in the Personalized Medicine Era zameraná na liečbu rakoviny z pohľadu personalizovanej medicíny. Redaktormi série sú Dr. Federico Innocenti z University of Chicago, USA a Prof. Daniel J. Crona z University of North Carolina Chapel Hill, USA. Začína s e-prednáškami:

Rozšírené a aktualizované sú aj existujúce série.

Na vydanie pripravuje HSTalks série The Complement System, Ecology, Stroke Prevention, Mitochondria in Health and Disease, Bioinformatics for Metabolomics, Drug Delivery, Allergy – from basics to clinic, Introduction to biochemistry, Autophagy and lysosomal storage diseases a Gene-drives and active genetics.

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné ku kolekcii Biomedical & Life Sciences, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným sériám a e-prednáškam. Pedagógovia môžu využiť službu vedeckej poradkyne, ktorá podľa sylabov vášho predmetu vyhľadá relevantné e-prednášky.

Viac informácií

Aktualizované učebnice onkológie a kardiológie v Oxford Medicine Online 8. 6. 2017 - Oxford University Press

Na Oxford Medicine Online sú aktualizované vydania The Oxford Textbook of Oncology a The ESC Textbook of Preventive Cardiology. V učebnici preventívnej kardiológie sú zrevidované kapitoly, terminológia a odkazy. Doplnené sú nové tabuľky, ktoré sa dajú stiahnuť.

Pribudli aj nové publikácie Mental Health Practice and the Law, Women's Neurology a Telemental Health in Resource-Limited Global Settings.

Celá kolekcia Oxford Medicine Online je teraz dostupná formou predplatného za zvýhodnených podmienok.

Viac informácií

Classiques Garnier: knihy vydané v máji 2017 8. 6. 2017 - Classiques Garnier Publishers

V online kolekciách francúzskeho vydavateľstva Classiques Garnier vyšli knihy zamerané najmä na francúzske divadlo, ďalej renesanciu, rodové štúdie, antropológiu, filozofiu, dejiny techniky, ekonómiu, ale aj korešpondencia a pamäte francúzskych osobností.

V edícii Bibliothèque du théâtre français vyšli v šiestich zväzkoch kritické vydania dramatických diel Victoriena Sardou – Drames et pièces historiques. V edícii Études et essais sur la Renaissance eseje o vzťahu Erazma Rotterdamského k Francúzsku – Érasme et la France.

Knižné kolekcie sú dostupné formou trvalého nákupu. Pokiaľ má vaša organizácia zakúpenú niektorú tohtoročnú kolekciu, automaticky získavate prístup ku všetkým novým knihám vydaným v r. 2017.

Viac informácií

Konferencia INFORUM 2017 úspešne za nami 8. 6. 2017 - Albertina icome Praha, Albertina icome Bratislava

Na Vysokej škole ekonomickej sa v máji uskutočnil 23. ročník konferencie INFORUM, ktorej sa zúčastnilo 410 účastníkov, prednášajúcich a vystavovateľov.

V roli pozvaných rečníkov vystúpili Carl Grant (premena univerzitnej knižnice na intelektuálnu križovatku a centrum inovácií), Yvonne Ng (archivácia videozáznamov a sociálnych médií), Fiona Greig (význam dizertácií v elektronickej podobe) a Kai Karin Geschuhn (Open Access 2020).

Úvodná scénka AiP bola tentoraz na tému Pracovné piesne v knižniciach a ich význam v knihovníckom workflow.

Príspevky v tohtoročnom programe boli venované napr. premene knižníc na inovatívne spoločenské centrá, krízu v uchovávaní audiovizuálnych dokumentov a archiváciu sociálnych médií, sprístupňovanie elektronických dizertačných prác, projektom CzechElib a knihovny.cz, otvorenému prístupu k vedeckým informáciám, trendom v akvizícii tlačených a elektronických kníh, video zdrojom, digitálnym humanitám, sledovanie využitia e-zdrojov a alternatívnym metrikám, nástrojom na vyhľadávanie alebo informačným potrebám mladých vedcov. Súčasťou konferencie bola aj posterová sekcia. Počas stredajšieho popoludnia sa uskutočnila panelová diskusia Open Access – hľadanie rovnováhy. Takmer všetky príspevky a prezentácie sú už dostupné v online zborníku.

Denné i nočné dianie na konferencii zachytáva obsiahla fotogaléria. Mediálnymi partnermi tohtoročnej konferencie sú časopisy ITlib a KNIHOVNA – knihovnická revue.

Ďakujeme všetkým účastníkom, vystavovateľom a prednášajúcim, ktorí sa na príjemnej atmosfére konferencie podieľali a spolu s nami sa teší opäť do videnia za rok v termínu 29. – 30. 5. 2018.

Viac informácií

Aktuálne analýzy a štúdie World Bank 7. 6. 2017 - World Bank Group

World Bank v máji zverejnila publikácie najmä v edíciách Policy Research Working Papers a Directions in Development – Human Development, ale aj:

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám.

Viac informácií

Aktuální verze Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry je dostupná online 7. 6. 2017 - Wolters Kluwer - Ovid

Základní příručka pro obor psychiatrie a duševní zdraví Kaplan and Sadock’s Compre­hensive Textbook of Psychiatry letos slaví 50té výročí. Zároveň vychází nejnovější, 10. vydání této publikace, které je dostupné na platformě Books@Ovid také elektronicky.

Hlavními editory dvousvazkového díla jsou Benjamin J Sadock MD, Virginia A Sadock MD a Pedro Ruiz MD, na publikaci se dále podílelo více než 600 odborníků, kteří přinášejí nový pohled na řadu témat a současný vývoj v oboru. Mezi hlavní body patří:

 • detailně ktualizované pokrytí neuronových věd, včetně nových částí o epigenetice, mikrobiologii, systémových neurovědách, projektu Human Connectome a neurodevelopmentu
 • revidované sekce o schizofrenii, poruchách nálady, úzkostných poruchách, geriatrické psychiatrii a neurokognitivních poruchách
 • komplexní informace o psychosomatické medicíně, včetně kapitol o obezitě, chronické bolesti a psychiatrických důsledcích závažného onemocnění
 • aktuální informace o veřejné a globální psychiatrii, biologických terapiích a psychoterapii
 • „Text v textu“ zabývající se dětskou psychiatrií, včetně detailních informací o neuroimagingu, hodnocení, genetice, poruchách spánku a vlivu rodičů na zvýšení psychiatrického postižení dítěte
 • případové studie představující rozsáhlé klinické zkušenosti a odborné znalosti přispívajících au­torů

Publikace se stala zlatým standardem ve svém oboru, určeným pro studenty, pedagogy, lékaře a sestry v praxi. K dispozici je online na platformách Ovid a OvidMD Advantage. Pro informace o cenách kontaktujte Janu Machonskou a Miriam Suchoňovú.

Viac informácií