ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Videonávody laboratórnych postupov pre geovedy v JoVE 1. 4. 2016 - MyJoVE Corp.

Journal of Visualised Experiments sprístupnil tretí modul videonávodov pre environmentálne vedy, ktorý slúži na výučbu základných laboratórnych postupov a pokusov vo vedách o Zemi vrátane geológie, mineralógie a geochémie. Súčasťou sú:

 • Determining Spatial Orientation of Rock Layers with the Brunton Compass
 • Using Topographic Maps to Generate Topographic Profiles
 • Making a Geologic Cross Section
 • Physical Properties Of Minerals I: Crystals and Cleavage
 • Physical Properties Of Minerals II: Polymineralic Analysis
 • Igneous Volcanic Rock
 • Igneous Intrusive Rock
 • An Overview of bGDGT Biomarker Analysis for Paleoclimatology
 • An Overview of Alkenone Biomarker Analysis for Paleothermometry
 • Sonication Extraction of Lipid Biomarkers from Sediment
 • Soxhlet Extraction of Lipid Biomarkers from Sediment
 • Extraction of Biomarkers from Sediments – Accelerated Solvent Extraction
 • Conversion of Fatty Acid Methyl Esters by Saponification for Uk'37 Paleothermometry
 • Purification of a Total Lipid Extract with Column Chromatography
 • Removal of Branched and Cyclic Compounds by Urea Adduction for Uk'37 Paleothermometry

Viac informácií

V ebrary pribudlo 56 e-kníh od nakladateľstva Karolinum 31. 3. 2016 - ProQuest

Na platforme ebrary pribudlo 56 kníh nakladateľstva Karolinum, ktoré ako prvé české vydavateľstvo predáva svoje e-knihy prostredníctvom ebrary. Knihy sú zamerané najmä na humanitné odbory, najmä históriu a lingvistiku, ďalej medicínu, telovýchovu, spoločenské vedy, biológiu a fyzikálnu chémiu.

Spolu je v súčasnosti na výber 271 e-kníh na platforme ebrary a 463 na platforme ProQuest Ebook Central. Dostupné sú formou trvalého nákupu alebo krátkodobých výpožičiek (short-term loans, STL).

Zoznam titulov Vám pošleme na vyžiadanie.

Viac informácií

Interaktivní fyziologie a anatomie pro studenty lékařských fakult 30. 3. 2016 - Visible Body

Společnost Visible Body představila novou verzi Anatomy & Physiology 3, která nabízí interaktivní 3D modely, ilustrace a animace základní lidské anatomie a fyziologie, pokrývá všech 12 systémů lidského těla. Lze velmi dobře uplatnit při výuce v rámci medicínských a ošetřovatelských oborů, a pro samostudium a ověření znalostí formou kvízů.

Modely lze otáčet, zvětšovat, skrývat nebo přidávat jednotlivé vrstvy, dopisovat vlastní poznámky a označovat si konkrétní místa. Obrázky je možné následně ukládat a sdílet. K dispozici jsou také aplikace pro iPad, iPhone a Android.

Nová verze nabízí především zjednodušení vyhledávání a navigaci v jednotlivých lekcích. Rozšířena byla lekce o reprodukci – obsahuje animace vývoje plodu a nové prezentace zaměřené na embryonální vývoj, dvojčata a těhotenské hormony.

Podívejte se, co vám Anatomy & Physiology nabízí: představení Anatomy & Physiology 3 v krátkém videu, a ukázka lekce o nervovém systému vedená prof. B. Nilson.

Do konce dubna 2016 je k dispozici zkušební přístup.

Visible Body zpřístupňuje také řadu studijních materiálů pro anatomii bezplatně na portálu Learn @ Visible Body, kde najdete obrázky, krátké animace a snadno pochopitelné studijní texty. Dalším zajímavým zdrojem informací jsou pak krátká videa Fast Facts na YouTube.

Viac informácií

Príručka historickej, textovej a literárnej kritiky biblie 30. 3. 2016 - Brill

Online vyšiel prvý komplexný a aktuálny súbor informácií o textoch hebrejskej biblie a deuterokanonických knihách.

Súčasťou The Textual History of the Bible sú pôvodne štyri tlačené zväzky. Heslá napísali uznávaní odborníci. Príručka je zameraná na historickú, ale aj textovú a literárnu kritiku, charakter textu, techniku prekladu, dejiny výskumu, históriu vydaní hebrejskej biblie, lingvistiku, papyrológiu a kodikológiu. Dejiny textov siahajú od ich počiatkov po arabské a slovanské preklady.

Počas roku 2016 Brill doplní chýbajúce články. Zverejnené budú skôr online než v tlačenej podobe.

Viac informácií

Archív Svetovej rady cirkví prvýkrát dostupný online 23. 3. 2016 - Brill

Prvýkrát v elektronickej podobe je dostupná kolekcia prameňov z archívu World Council of Churches, ktorá dokumentuje udalosti 2. svetovej vojny, osudy Židov, nástup komunizmu v krajinách strednej a východnej Európy, počiatky Svetovej rady cirkví a vznik ekumenického hnutia. Materiály sú z rokov 1932 až 1957.

Dokumenty sa týkajú Nemecka a ďalších prevažne európskych štátov vrátane Československa, Francúzska, Holandska, Juhoslávie, Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska, Veľkej Británie, ale aj Spojených štátov amerických, Kolumbie, Izraela, Číny či Indonézie.

Zastúpené sú noviny, výstrižky, tlačové správy, telegramy, korešpondencia, rukopisy, osobné poznámky a korešpondencia významných osobností európskeho kresťanstva, vrátane teológov, ako Karl Barth, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer a Visser't Hooft.

Štruktúra kolekcie je v súlade s fyzickým archívom WCC, vďaka čomu sa v nej používatelia archívu v Ženeve jednoducho zorientujú.

Viac informácií

Byť či nebyť? To je otázka aj po 400 rokoch 23. 3. 2016 - ProQuest, Cengage Gale, OUP, CUP

Tento rok uplynie 400 rokov od úmrtia anglického básnika a dramatika Williama Shakespeara. Po celý rok sa konajú rôzne podujatia, dá sa nahliadať do platených odborných zdrojov, zúčastniť sa súťaží a kvízov.

O jeho živote sa zachovalo málo informácií a bolo vyslovených mnoho špekulácií. Sám Shakespeare by sa určite pri čítaní niektorých historiek čudoval a bavil, a pravdepodobne by ho tiež prekvapilo, akého ohlasu sa jeho dielu aj jemu samotnému dostalo.

Z papiera sa všetky jeho diela presunuli do elektronickej podoby, vďaka čomu je možné v nich čítať, hľadať alebo byť tiež v roli poslucháča či diváka. Databáza Literature Online je pokladnicou pre všetkých vedcov – nájdete tu odborné časopisy zamerané na Shakespeara, úplný prehľad jeho diela aj zvukové záznamy jeho známych hier.

Historické texty, adaptácie, kritiky, fotografie, či kresby sú dostupné v Shakespeare Collection, recenzie potom v Shakespearean Criticism. Editions and Adaptations of Shakespeare obsahuje vydania jeho prác z roku 1623 (First Folio) a nástroj na porovnanie s neskoršími vydaniami. Divadelné predstavenia Shakespearových hier v podaní rôznych súborov vrátane Shakespeare's Globe Theatre sú vo videokolekciách Alexander Street. Shakespeare a jeho doba sú tiež častým námetom dizertačných prác.

Počas tohto roku zverejňuje zaujímavé kapitoly z kníh Cambridge University Press. Každý mesiac iná téma spojená so Shakespearom, videá, kvízy a bezplatný prístup do referenčných diel ponúka aj Oxford University Press.

Viac informácií

History Vault: ProQuest pokračuje v digitalizácii archívnych materiálov 23. 3. 2016 - ProQuest

Počas roku 2016 pribudnú do ProQuest History Vault zdigitalizované primárne pramene z dejín USA, rodových štúdií, medzinárodných vzťahov a medzinárodných vojnových konflikov 19. – 20. storočia:

 • Confidential U.S. State Department Central Files, 1960–1969, Africa and the Middle East
 • Women at Work during World War II: Rosie the Riveter and the Women's Army Corps
 • FBI Confidential Files and Radical Politics in the U.S., 1945–1972
 • Workers, Labor Unions, and the American Left in the 20th Century: Federal Records
 • Confidential U.S. State Department Central Files, 1960–1969, Asia
 • Confederate Military Manuscripts and Records of Union Generals and the Union Army

Viac informácií

New Pauly Supplements rozšírené o nemecké vydanie a zväzok 7 22. 3. 2016 - Brill

Brill's New Pauly Supplements Online I, doteraz vychádzajúce v angličtine, začala vychádzať aj v dvojjazyčne rozšírená o nemecké vydanie. Kolekcia nadväzuje na New Pauly Online a obsahuje:

 • Volume 1: Chronologies of the Ancient World – Names, Dates and Dynasties
 • Volume 2: Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts
 • Volume 3: Historical Atlas of the Ancient World
 • Volume 4: The Reception of Myth and Mythology
 • Volume 5: The Reception of Classical Literature
 • Volume 6: History of classical Scholarship – A Biographical Dictionary

S novým zväzkom 7: Figures of Antiquity and their Reception in Art, Literature and Music začína vychádzať Brill's New Pauly Supplements Online II. Zameraný je na najnovší výskum veľkých osobností staroveku, život historických aj legendárnych postáv a ich obraz v nasledujúcich storočiach, najmä od raného novoveku po súčasnosť.

Viac informácií

35. vydanie Washington Manual of Medical Therapeutics 18. 3. 2016 - Wolters Kluwer - Ovid

Aktualizované vydanie Washington Manual of Medical Therapeutics zohľadňuje najnovšie medicínske technológie a liečebné postupy. Príručka poskytuje stručné a logické postupy, diagramy a algoritmy pre diagnostiku, vyšetrovanie a liečbu bežne sa vyskytujúcich zdravotných stavov pre všetky lekárske špecializácie vrátane neurológie a toxikológie.

Dostupná je online na platformách Ovid, OvidMD Advantage a LWW Health Library v kolekciách Clinical Pharmacy a Integrated Pharmacy.

Rýchle fakty:

 • Autori / Redaktori: Bhat, P.; Dretler, A.; Gdowski, M.; Ramgopal, R.; Williams, D.; redaktori sú z Washington University School of Medicine a Barnes-Jewish Hospital in St. Louis
 • Vydavateľstvo: Lippincott Williams & Wilkins (LWW)
 • ISBN: 978–1–496–33851–8
 • Doody's Star Rating: 3

Viac informácií

V Knovelu už více než 1 100 interaktivních rovnic 18. 3. 2016 - Knovel | Elsevier

Na začátku roku přibyly do Knovelu další interaktivní rovnice, a to do osmi tematických oblastí: Chemistry & Chemical Engineering, Mechanics & Mechanical Engineering, Metals and Metallurgy, Electronics & Semiconductors, Electrical & Power Engineering, General Engineering & Project Administration, Civil Engineering, a Oil & Gas Engineering. Celkový počet tak již překročil 1 100 rovnic, které jsou dostupné uživatelům z institucí s předplatným do Knovelu.

Knovel Interactive Equations je unikátní online nástroj s ověřenými interaktivními rovnicemi pro inženýry. Kromě vlastního formátu .SM, podporuje import ve formátu MathML a export do PDF, Mathcad, HTML anebo jako obrázky. Vytvořit a uložit si lze také vlastní rovnice a výpočty.

Viac informácií