ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Integrace identifikátoru ORCID do databáze dotačních příležitostí 1. 9. 2014 - Knovel Corporation

Databáze Pivot, která vedle přehledu aktuálních dotačních příležitostí z celého světa umožňuje také vyhledávání potenciálních partnerů a spoluřešitelů, ohlásila integraci mezinárodního identifikátoru ORCID (Open Researcher & Contributor ID), který slouží k jednotné identifikaci autorů (výzkumníků). ORCID je identifikátor nezávislý na jakémkoliv producentovi, vydavateli či produktu, a zajišťuje prolinkování mezi autorem a jeho dílem.

V institucích, které databázi Pivot předplácejí, mají uživatelé možnost si v Pivotu vytvořit svůj osobní profil, ke kterému mají přístup ostatní uživatelé. Profil obsahuje jak kontaktní údaje a oborové zaměření, tak i přehled publikační aktivity a získaných grantů. Přiřazení identifikátoru ORCID k profilu zvyšuje správnost uváděných informací, a také zpřesňuje výběr relevantních možností financování, které systém generuje individuálně na základě údajů dostupných v profilu konkrétního uživatele. Na základě svolení uživatele bude Pivot v budoucnu získavat z ORCID automaticky aktualizovaná data ke každému profilu, což výrazně ušetří čas při editaci profilu.

V budoucnu chystá Pivot také integraci dalšího známého identifikátoru – ISNIs (International Standard Name Identifiers).

Seznamte se s databází Pivot v září na našem semináři v Praze.

Viac informácií

Učme sa s Knovelom 1. 9. 2014 - Knovel Corporation

Ako prepojiť vysokoškolské štúdium s praxou, aby študenti mali nielen teoretické znalosti, ale aj praktické zručnosti, riešia nielen slovenské a české vysoké školy. Skúsení inžinieri chýbajú firmám po celom svete.

Dôležitosť praxe si uvedomujú (aj) samotní študenti, aké z nej plynú úžitky zhrnul tento študent.

Jednou z ciest pre učiteľov, ako začleniť riešenie problémov zo skutočného sveta do výučby, učiť osvedčené postupy, či naučiť sa vyhľadávať materiály pre špecifické využitie podľa ich vlastností, je využívať Knovel Academy. Na jednom mieste tu nájdete najnovšie nástroje, videá, odborné webináre, prípadové štúdie, príbehy z praxe a mnohé ďalšie materiály.

Súčasťou sú aj kvízy a sprievodcovia štúdiom pre priemyselné inžinierstvo, strojárstvo, chemické technológie a stavebníctvo. Všetky sú preverené a schválené profesormi z akreditovaných inžinierskych študijných programov.

Ku Knovel Library má prístup väčšina verejných univerzít na Slovensku aj Česku.

Viac informácií

Flow + Google Docs = silný nástroj pro sdílení, citování a vytváření bibliografií 25. 8. 2014 - ProQuest LLC

Citační manažer ProQuest Flow nabízí horkou novinku: doplněk pro Google Docs, který každému studentovi a vědci usnadní vytvoření odborného textu, citování a vzájemnou spolupráci s dalšími studenty nebo vědci.

Citace, které má uživatel uložené ve svém individuálním Flow účtu, lze snadno sdílet s dalšími kolegy při práci na společném textu v prostředí Google Docs, a umístit odkazy na citovaná díla přímo do textu nebo do poznámek pod čarou. Kdykoli je také možné vygenerovat si bibliografii nebo změnit použitý citační styl (na výběr více než 3000 stylů).

Stačí si zdarma stáhnout příslušnou aplikaci přes Google Docs store. K dispozici je podrobný návod a krátké video.

To je zase o důvod více vytvořit si svůj bezplatný Flow účet, kde lze jednoduše ukládat bibliografické údaje a plné texty, třídit si je a číst. Osobní účet Flow nabízí 2GB prostor pro ukládání plných textů a sdílení složek (s omezeným sdílením plných textů) s deseti dalšími uživateli Flow.

Placená institucionální licence pak nabízí každému uživateli ještě větší prostor, neomezené možnosti sdílení a administrátorům řadu dalších nadstavbových funkcí.

Viac informácií

Knihy z produkce APA bez embarga v databázi PsycBOOKS 25. 8. 2014 - Wolters Kluwer - Ovid

Obsah databáze PsycBOOKS se rozšířil o nově vydané publikace American Psychological Association (APA) z roku 2014, neplatí již tedy 12ti měsíční embargo na nově vydané knihy. Další novinkou je zařazení všech referenčních příruček ze série APA Handbooks in Psycholohy do této databáze.

PsycBOOKS je unikátní zdroj, který kompletně pokrývá knižní produkci APA, včetně dříve vydaných titulů, které jsou v tištěné podobě již rozebrány. Je to klíčový plnotextový informační zdroj pro psychologii, duševní zdraví a výzkum v behaviorálních vědách. Součástí je také renomovaná Encyclopedia of Psychology.

Databáze je dostupná na platformě OvidSP, spolu s dalšími zdroji, za kterými stojí APA – PsycARTICLES, PsycCRITIQUES, PsycEXTRA®, PsycINFO a PsycTESTS.

Nové e-knihy se v databázi objeví tak, jak budou průběžně vycházet (za rok 2014 je to zatím 33 titulů). APA Handbooks in Psychology jsou zaměřeny na široké spektrum disciplín, např. závislosti, výzkumné metody v psychologii, etické aspekty psychologie, behaviorální analýzu, poradenství, multikulturní psychologii, testování a hodnocení, ad.

Viac informácií

Kompozitné materiály v Knovel Library 25. 8. 2014 - Knovel Corporation

Cieľom 35. tematickej sekcie Composites v Knovel Library je pomáhať materiálovým inžinierom a konštruktérom pri návrhu, výbere, analýze, testovaní, výrobe, údržbe a oprave kompozitných materiálov.

Sekcia začína so 120 titulmi od významných spoločností a vydavateľstiev, ako sú Michael Niu, American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASM International, Cambridge University Press, CRC Press, DeGruyter, Destech, Dover, Elsevier, Hanser Publications, Oxford University Press, Smithers Rapra, Society of Automotive Engineers (SAE), Society of Manufacturing Engineers (SME), Trans Tech Publications, U.S. Department of Defense, William Andrew Publishing/Noyes, Woodhead Publishing a World Scientific.

Súčasťou sú aj interaktívne tabuľky s údajmi o únave kompozitov a ďalšími vlastnosťami od Sandia National Laboratories/Mon­tana State University.

Viac informácií

Kritické vydanie diela Gregora z Nyssy online 25. 8. 2014 - Brill

Vydavateľstvo Brill sprístupnilo v elektronickej podobe referenčné dielo Gregory of Nyssa Online pre filologický, filozofický a teologický výskum Gregora z Nyssy, otcov gréckej cirkvi, cirkevné dejiny a neskoro antické myslenie. Súčasťou sú:

  • Elektronická verzia referenčného diela Gregory of Nyssa Online je kritické vydanie diela Gregora z Nyssy na základe všetkých dostupných známych rukopisov s úplnou diskusiou o zmenách v textoch, rozsiahlymi poznámkami o biblických, klasických a patristických zdrojoch a indexoch.
  • Výsledkom viac ako troch desaťročí venovaných vedeckému výskumu vo Forschungsstelle Gregor von Nyssa an der Westfälischen Wilhelms-Universität (Münster) je najrozsiahlejší grécko-nemecký slovník jazyka, ktorý používal Gregor z Nyssy. V súčasnosti je Lexicon Gregorianum Online jediným slovníkom špeciálne zameraným na neskorú klasickú gréčtinu 4. storočia n. l.

Oba zdroje sú dostupné v beta verzii a dajú sa predplatiť alebo zakúpiť spoločne aj samostatne.

Viac informácií

Nový časopis British Veterinary Association sa špecializuje na kazuistiky z veterinárneho lekárstva 25. 8. 2014 - BMJ Publishing Group

Po In Practice a Veterinary Record spoločnosť BMJ Publishing Group začala vydávať ďalší z oficiálnych časopisov British Veterinary Association.

Veterinary Record Case Reports sa zameriava na publikovanie recenzovaných prípadových štúdií zo všetkých oblastí veterinárneho lekárstva a chirurgie. Nájdete v ňom informácie o bežných i vzácnych zdravotných problémoch a stavoch pre klinickú prax z diagnostického, etického i manažerského hľadiska. Zastúpené sú kazuistiky z menej obvyklých oblastí praxe a od menších inštitúcií.

Viac informácií

Podzimní novinky vydavatelství Birkhäuser pro architekturu a design 25. 8. 2014 - De Gruyter

Vydavatelství De Gruyter, které od roku 2012 nabízí tituly Birkhäuser zaměřené na architekturu, umění a design, zveřejnilo podzimní katalog titulů, kde naleznete podrobné informace o 40 nových knihách.

Publikace vydavatelství Birkhäuser se vyznačují unikátním grafickým zpracováním. V produkci tohoto vydavatelství naleznete monografie, příručky, slovníky, kolekce esejů a učebnice pro teorii i praxi.

Aktuální nabídka přináší třeba i titul zaměřený na stavby knihoven Libraries: A Design Manual. Dále pak publikace jako Modern Concrete Construction Manual!, Passive House Design, Squares: Urban Spaces in Europe, ad. V řadě případů se jedná o vícejazyčné publikace.

Všechny elektronické knihy jsou dostupné přes platformu De Gruyter Online. E-knihy je možné kupovat jednotlivě nebo si vybrat z nabízených balíčků.

Viac informácií

Časopisy Royal Society of Chemistry mezi top chemickými tituly 8. 8. 2014 - Royal Society of Chemistry

Časopisy Royal Society of Chemistry (RSC) se nadále řadí mezi špičku – v aktuálním žebříčku impaktovaných časopisů patří šest z dvaceti časopisů v kategorii „multidisciplinary chemistry“ právě pod hlavičku RSC, která tak drží prvenství.

Dva časopisy jsou na vedoucí pozici ve své kategorii – Energy & Environmental Science (IF 15.490) a Natural Product Reports (IF 10.715). K významnému nárůstu impakt faktoru došlo u časopisů Chemical Society Reviews (IF 30.425), Catalysis Science & Technology (IF 4.760) a Energy & Environmental Science (IF 15.490).

Třetina časopisů RSC má vyšší impakt faktor než 5,0 a 76% z nich patří mezi top 25% titulů v jejich ISI kategorii.

Časopisy lze předplatit individuálně nebo zvolit některý z balíčků. Získat lze také přístup do archivu z let 1841 až 2007.

Viac informácií

Databáze abstraktů a posterů z konferencí pro medicínu a farmacii 8. 8. 2014 - Wolters Kluwer - Ovid

Nejnovější výsledky kontrolovaných studií bývají prezentovány na odborných konferencích, a v podobě článku v odborném časopise se objeví třeba až za několik měsíců.

Držte krok s vývojem ve vašem oboru s unikátní databází Northern Light's Life Sciences Conference Abstracts, která obsahuje abstrakty příspěvků z konferencí a konferenční postery z více než 1 600 odborných konferencí zaměřených na přírodní vědy a farmaceutický výzkum (od roku 2010). Záznamy z nových konferencí jsou přidávány s minimálním zpožděním (do 3 týdnů od zveřejnění na stránkách konference).

Databáze je určena vědcům ve farma a biotechnologických firmách, zdravotnických zařízeních, akademických institucích a výzkumným týmům v nemocnicích a výzkumných ústavech.

Viac informácií