ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Ve spolupráci s Music Sales Group vznikla další kolekce partitur 29. 11. 2013 - Alexander Street Press

Společnost Alexander Street Press ve spolupráci s Music Sales Group vytvořila v pořadí již třetí online kolekci partitur Classical Scores Library: Volume III, která nabídne 400 000 stran notových zápisů. Poprvé se tak v digitální podobě objeví díla z produkce renomovaných vydavatelství Chester Music a Novello & Co. Naleznete zde také produkci vydavatelství Faber Music, Donemus, a dalších.

Kolekce nabízí nepřeberné množství materiálů vhodných pro kurzy hudební teorie, dějin hudby, hudební literatury a komponování. Součástí jsou moderní vydání děl skladatelů jako jsou Bach, Beethoven, Berlioz, Brahms, Byrd, Gibbons, Handel, Haydn, Mendelssohn, Monteverdi, Mozart, Purcell, Elgar, De Falla, Franck, Holst, Joubert, Maxwell-Davies, Musgrave, Saariaho, Sallinen, Stravinskij, Čajkovskij a další.

Kolekce volně navazuje na Volume I a Volume II, a je dostupná pro veřejné a akademické knihovny formou předplatného nebo jednorázového nákupu.

Viac informácií

Dva nové články na téma discovery služby 26. 11. 2013 - Albertina icome Praha

Rádi bychom vás upozornili na dva zajímavé články o službách typu „discovery“:

Eddie Neuwirth a Gillian Harrison Cain píší v článku Beyond the Single-Search Box: A New Opportunity to Scale Library Services (and promote the value of the library through discovery) v zářiovém čísle časopisu Against the Grain o možnostech, které nabízí discovery služby knihovnám k tomu, aby se lépe a především častěji prezentovaly svým uživatelům.

Discovery služby již nejsou pouhým vyhledávacím řádkem, ale umožňují knihovníkům – doslovně i opisně – častěji opouštět zdi knihovny a navazovat nové vztahy se čtenáři. Do budoucna tomu dále napomohou nové funkčnosti discovery služeb vycházející z analýz chování uživatelů v globálním i lokálním měřítku.

Nejdůležitější otázkou, kterou si knihovny pokládají při výběru discovery služby, se tak stává „Jaké problémy se snažíme vyřešit?“. Knihovny se musí soustředit na funkčnosti a architekturu systému, aby vyhodnotily, zda služba skutečně má potenciál pomoci knihovně změnit své služby a strategie tak, aby své akademické komunitě naplno ukázaly svou hodnotu.

Mary M. Somerville publikovala v letošním letním dvojčísle časopisu Computers in Libraries článek Summon Web-Scale Discovery Service Implementation popisující 23-měsíční cestu AurariaLibrary na Coloradské univerzitě v Denveru od první myšlenky přes výběr dodavatele až ke spuštění služby.

Proces je podle ní výrazem nového způsobu práce, který již nezávisí na rozhodnutích směrem shora dolů a je naopak příkladem aktivní spolupráce v dynamickém ekosystému elektronických zdrojů.

Příjemné čtení!

Viac informácií

Intota Assessment: jedno riešenie na analýzu celého knižničného fondu 26. 11. 2013 - ProQuest | Serials Solutions

Intota Assessment je prvým z nástrojov novej služby Intota od Serials Solutions. Tento pokročilý a komplexný systém umožňuje analýzu využitia databáz, kníh a perodík v elektronickej aj tlačenej forme. Nástroj slúži organizáciám a konzorciám, aby mohli:

 • zjednodušiť udržiavanie a tvorbu knižničného fondu
 • vypočítať návratnosť investície
 • ukázať hodnotu fondu

Intota Assessment poskytuje niekoľko chytrých a inovatívnych funkcií:

 • celkový prehľad o využití zdrojov knižnice
 • nové pohľady a metriky knižničných fondov
 • analýza prekrytia
 • porovnanie medzi zúčastnenými knižnicami pre konzorciá
 • deselekcia, ktorá sa hodí napr. na zobrazenie nevyužívaných titulov alebo nájdenie duplicít medzi elektronickou a tlačenou verziou

Vďaka spojeniu údajov o využívaní tlačených a elektronických informačných zdrojov a kvalitatívnych údajov, ako sú Books in Print®, môže knižnica urobiť informované rozhodnutie o ďalších investíciách a vývoji svojej kolekcie.

Viac informácií

Nové rozhranie a databázy v MedicinesComplete 26. 11. 2013 - Pharmaceutical Press

Nový vzhľad je prvou fázou prác na vynovení rozhrania MedicinesComplete online zdroja informácií o liečivách, ktorú vytvára Royal Pharmaceutical Society – Pharmaceutical Pres­s.

V nasledujúcich mesiacoch sa zmení nielen vzhľad, ale odborníci zo zdravotníctva, výskumu a farmaceutického priemyslu budú mať k dispozícii ďalšie funkcie, ktoré rozšíria možnosti vyhľadávania informácií o liečivách.

MedicinesComplete je aj rozšírená o nové farmaceutické databázy:

 • Injectable Drugs Guide
 • Kucers' the Use of Antibiotics
 • Pediatric Injectable Drugs
 • Remington: The Science and Practice of Pharmacy
 • Stockley's Herbal Medicines Interactions

Viac informácií

BioOne so 179 časopismi od roku 2014 25. 11. 2013 - BioOne

Vydavateľstvo BioOne oznámilo rozšírenie rovnomennej časopiseckej kolekcie o nové tituly od 1. januára 2014:

 • Arachnology od British Arachnological Society
 • Ardeola od Spanish Society of Ornithology
 • Herzogia od Bryological and Lichenological Association for Central Europe

V roku 2014 BioOne bude domovom pre 179 časopiseckých titulov pre biologické, ekologické a environmentálne odbory, z ktorých 132 je s ISI rankingom.

Viac informácií

E-knihy a IET.tv od Institution of Engineering and Technology 25. 11. 2013 - Institution of Engineering and Technology

IET Digital Library sa mení z kolekcie časopisov a publikácií z konferencií Institution of Engineering and Technology na vstupnú bránu ku všetkým materiálom od IET.

Novinkou na platforme sú elektronické knihy zamerané rovnako ako časopisy na elektroniku, elektrotechniku, výpočtovú techniku, telekomunikácie, automatizáciu a biomedicínu.

V roku 2014 bude integrovaná zatiaľ samostatne dostupná IET.tv. Na 15 kanáloch je vyše 4500 videí s prezentáciami, prednáškami, seminármi a konferenčnými vystúpeniami, ako aj záznamov firemných akcií a rozhovorov s významnými expertami alebo prezentácií produktov. U podujatí na živo sa dá diskutovať s rečníkom. Sedem kanálov je voľne dostupných.

Viac informácií

Nové videá v Paley Center Seminars 19. 11. 2013 - ProQuest LLC

ProQuest aktualizoval ojedinelú video kolekciu rozhovorov a panelových diskusií nahraných v The Paley Center for Media.

Paley Center Seminars teraz obsahujú 400 hodín video záznamov seminárov a panelových diskusií, v ktorých diskutujú významné osobnosti, televízni tvorcovia a producenti o procese televíznej tvorby, aktuálnych témach v žurnalistike, umení a politike.

Viac informácií

Softvérové inžinierstvo v Knovel Library 19. 11. 2013 - Knovel Corporation

Poskytuje informácie o vývoji softvéru, ktorý riadi zariadenia, monitoruje procesy, analyzuje dáta pre reporting a diagnostiku, umožňuje používateľom pracovať so strojmi a elektronikou, a zabezpečuje komunikačné siete.

Sekcia začína s 97 príručkami zameranými na:

 • Embeded software
 • Frameworks
 • General References
 • Mobile & Web Applications
 • Operating Systems & Servers
 • Programming Languages
 • Project Management
 • Software Testing & Verification

Obsahuje príručky od spoločností a vydavateľstiev, ako sú:

 • American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
 • Elsevier
 • IGI Global
 • Industrial Press
 • International Society of Automation
 • Packt Publishing
 • SAE International

S novou kolekciou sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Zdarma si tiež môžete stiahnuť kapitolu z knihy Designing, Engineering, and Analyzing Reliable and Efficient Software vydavateľstva IGI Global.

Viac informácií

Zákopové časopisy hovoria o 1. svetovej vojne 19. 11. 2013 - ProQuest LLC

ProQuest digitalizuje vyše 1500 časopisov vydaných v rokoch 1914 až 1919 pre vojakov v zákopoch, jednotlivé ozbrojené jednotky a civilné spoločnosti.

Zbierka obsahuje časopisy napísané a ilustrované mužmi a ženami v ozbrojených silách a sociálnych organizáciách, ako sú Armáda spásy, Červený kríž a National Federation of Disabled Soldiers and Sailors. Vydávané boli zvyčajne neoficiálne a boli určené len členom jednotky. Obsahujú poéziu, krátke poviedky, karikatúry a ilustrácie, históriu jednotky, anekdoty, reklamu a spomienky.

V prvej fáze sú naskenované a zindexované časopisy zo zbierok Imperial War Museums a British Library. Po dokončení projektu bude archív obsahovať približne 35 000 jednotlivých čísiel časopisov a 500 tisíc stránok.

Časopisy sú zaujímavým primárnym prameňom pre historikov skúmajúcich dejiny 1. svetovej vojny, aj pre vedcov, ktorí sa venujú dejinám medicíny, literatúre, kultúre a genderovým štúdiám začiatku 20. storočia.

Viac informácií

Brill hlási nové časopisy od roku 2014 a zvýšené impakt faktory 18. 11. 2013 - Brill

Narastajúci počet časopisov vydavateľstva Brill je indexovaných v citačných databázach Web of Science (50) a Scopus (115). Celá kolekcia obsahuje 238 vedeckých časopisov zameraných predovšetkým na medzinárodné právo, dejiny, islamistiku, ázijské štúdiá a ďalšie spoločenské vedy. Viaceré tituly si vylepšili impakt faktor z roku 2011 na 2012:

V roku 2014 začne Brill vydávať nové časopisy:

 • Asiascape: Digital Asia
 • Central Asian Affairs
 • Ecclesial Practices
 • Journal of Abbasid Studies
 • Journal of Jesuit Studies
 • Review of Religion and Chinese Society

Brill prevezme od roku 2014 časopisy:

Viac informácií