ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Časopis American Philosophical Association získal ocenenie PROSE 24. 3. 2017 - Cambridge University Press

Journal of American Philosophical Association získal ocenenie 2017 PROSE Journal/Best New Humanities & Social Sciences. Časopis vychádza od roku 2015 a je spoločným dielom American Philosophical Association a Cambridge University Press. Šéfredaktorom je John Heil z Washington University in St. Louis.

Články z rokov 2015 a 2016 sú voľne dostupné.

PROSE udeľuje každoročne ceny v niekoľkých desiatkach kategórií ako uznanie najlepším odborným a vedeckým publikáciám – knihám, časopisom a elektronickým zdrojom.

Viac informácií

Transplant Library rozšírený o hodnotenia usmernení pre klinickú prax 24. 3. 2017 - Evidentia Publishing

Odporúčané klinické postupy (guidelines) sú vytvárané ako nezávislé, transparentné súhrny založené na dôkazoch a jednoducho použiteľné. Mnohé si ale protirečia, majú nižšiu kvalitu alebo nie sú založené na dôkazoch.

The Peter Morris Center for Evidence in Transplantation v súčasnosti kriticky hodnotí všetky usmernenia pre klinickú prax (Clinical Practice Guidelines, CPG) pre transplantácie orgánov pomocou nástroja AGREE II, ktorý je uznávaný ako zlatý štandard pre hodnotenie postupov. V Transplant Library už je dostupných prvých 100 kritických hodnotení Clinical Practice Guidelines.

Máte skúsenosti s hodnotením odporúčaných postupov a chcete sa zapojiť do projektu? Kontaktujte nás.

Viac informácií

13 znaků, jak rozpoznat predátorské časopisy 23. 3. 2017 - BioMed Central

Open access časopis BMC Medicine publikoval studii, kde autoři z Ottawa Hospital Research Institute popsali 13 charakteristik, kterými se na základě jejich výzkumu potenciální predátorské časopisy odlišují od legitimních titulů. Vědci je mohou použít pro posouzení legitimity a kvality časopisu, ve kterém chtějí publikovat.

Na potenciálně predátorský časopis (v biomedicínských oborech) mohou ukazovat např. tyto znaky:

 • extrémně nízké poplatky (APC), tzn. méně než USD 150
 • rozmazané, zkreslené nebo neautorizované obrázky na www stránkách časopisu
 • www stránky obsahují překlepy a gramatické chyby
 • zasílání článků na e-mailovou adresu, spíše než přes redakční systém
 • žádná politika týkající se stažení článku, oprav, tiskových chyb a plagiátorství
 • slibují rychlé zveřejnění
 • uvádějí hodnocení časopisů Index Copernicus
 • chybí informace, jak bude časopis digitálně uchováván

Viac informácií

E-knihy University of Illinois Press a Princeton University Press v UPSO 23. 3. 2017 - Oxford University Press

The University of Illinois Press a Princeton University Press rozšíria rodinu univerzitných vydavateľstiev, ktoré sprístupňujú svoje publikácie na platforme University Press Scholarship Online. Spolu

V apríli 2017 The University of Illinois Press začne s 350 knihami zameranými na sociológiu, hudbu, dejiny, spoločnosť a kultúru, literatúru, film, televíziu a rozhlas. V októbri Princeton University Press rozšíri kolekcie UPSO o 400 kníh z humanitných a prírodovedných odborov, najmä biológie, klasických štúdií, ekonómie, histórie, literatúry, matematiky, filozofie, fyziky, politológie a sociológie.

Viac informácií

Nový administrátorský portál Alexander Street 23. 3. 2017 - Alexander Street, a ProQuest Company

Alexander Street predstavil nový administrátorský portál, ktorý poskytuje viac než štatistické údaje. Kým v štatistikách COUNTER4 pre multimédiá sa dozviete len o videách, ktoré používatelia videli od začiatku do konca, cez administrátorský portál sa dozviete, aj o videách, z ktorých používatelia videli len časť, vytvorili playlisty alebo zdieľali ich URL.Odpovie aj na otázky, prečo používateľ sledoval video a ako hodnotí jeho obsah.

 • Na jednom mieste prístup k MARC záznamom, štatistikám vo formáte COUNTER4 a odozva používateľov.
 • Nový vzhľad a usporiadanie údajov o využití videí.
 • Nová metrika pre multimediálny obsah, ktorá pomáha pochopiť, prečo používatelia video pozerali a akú ma pre nich hodnotu.
 • Propagačné materiály na zvýšenie využitia.
 • Nahrávanie vlastných materiálov, keď využívate platformu Alexander Street ako repozitár.

V skratke s novým portálom sa zoznámite v trojminútovom videu, viac sa dozviete na webinári vo štvrtok 6. 4. 2017, kde bude priestor aj na otázky.

Viac informácií

70 000 listov v Electronic Enlightenment 22. 3. 2017 - Oxford University Press

Po aktualizácii sprístupňuje Electronic Enlightenment vyše 70 000 listov osobnej korešpondencie z obdobia osvietenstva. Najnovšie pribudlo 500 listov od J. H. Bernardina de Saint-Pierre a rozšírené sú Studies on Voltaire and the Eighteenth Century Compendium. V biografickom slovníku bolo doplnených a aktualizovaných vyše 150 hesiel.

Electronic Enlightenment je spoločným projektom Bodleian Library a Oxford University Press. Spolupracujú s mnohými inštitúciami a odborníkmi. Sú otvorení spolupráci s podobnými online vedeckými projektami, ktoré spracúvajú a digitalizujú historickú korešpondenciu.

Viac informácií

Které světové metropoli patří prvenství dle životní úrovně a nákladů? 22. 3. 2017 - Economist Intelligence Unit (EIU)

Nejnovější speciální zpráva EIU Worldwide Cost of Living 2017 porovnává velkoměsta z celého světa dle ekonomických indikátorů až po úroveň praktických nákladových položek, tzn. 400 cen 160 produktů a služeb. Součástí jsou také údaje před pěti a deseti lety.

Stručná zpráva je k dispozici zdarma, stačí se jen zaregistrovat. Budete-li mít zájem o předplatné detailních analytických zdrojů, např. Country Reports, kontaktujte nás.

EIU v loňském roce také představila nový nástroj Market Explorer, který firmám umožňuje rychlou a efektivní analýzu trhu, vyhledávání nových potenciálních zemí a trhů pro konkrétní výrobky a služby, a strategické plánování až do roku 2030.

Viac informácií

Víťazi PROSE Awards for Excellence 2017 22. 3. 2017 - Association of American Publishers

Víťazom 41. ročníku PROSE Awards for Excellence, ktorý udeľuje Professional and Scholarly Publishing, sa stala kniha Reformations: The Early Modern World, 1450–1650 od Carlosa M. N. Eirea a vydaná Yale University Press. Súťaže sa zúčastnilo vyše 500 kníh, časopisov a elektronických informačných zdrojov v 53 kategóriách.

Ocenené knihy

 • Award for Excellence in Humanities – Reformations: The Early Modern World, 1450–1650 od Carlos M.N. Eire, Yale University Press
 • Award for Excellence in Social Sciences – Crook County: Racism and Injustice in America's Largest Criminal Court od Nicole Gonzalez Van Cleve, Stanford University Press
 • Award for Excellence in Physical Sciences & Mathematics – Ecosystems of California, redaktori Harold Mooney a Erika Zaveleta, University of California Press
 • Award for Excellence in Biological & Life Sciences – Listening for What Matters: Avoiding Contextual Errors in Health Care od Saul Weiner a Alan Schwartz, Oxford University Press
 • Award for Excellence in Reference Works – The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare, redaktor Bruce R. Smith, Cambridge University Press

Celý zoznam nájdete na PROSE Awards 2017. Knihy sú dostupné v elektronické podobe na platformách vydavateľstiev a ProQuest Ebook Central.

Z časopisov získali ocenenie:

Ocenené e-zdroje:

Viac informácií

MedicinesComplete: nové a aktualizované informácie o liečivách v marci 21. 3. 2017 - Pharmaceutical Press

Počas marca 2017 boli v MedicinesComplete doplnené a aktualizované publikácie:

 • AHFS Drug Information – 8 nových monografií: Atezolizumab; Antihemophilic Factor (Recombinant), Porcine Sequence; Ivabradine Hydrochloride; Avanafil; Brexpiprazole; Patiromer; Ixekizumab; Sofosbuvir and Velpatasvir a 48 revidovaných monografií
 • BNF – 17 dôležitých zmien, 1 zmena dávkovania a 10 nových príprav
 • BNF for Children – 1 dôležitá zmena: Acetylcysteine for paracetamol overdose [MHRA advice], 1 zmena dávkovania: Nystatin, 1 nová príprava: Repatha® [evolocumab]
 • Martindale – 5 nových monografií: Clostridium Difficile Antibodies, Etelcalcetide, Eteplirsen, Olaratumab, Umifenovir a 21 aktualizovaných monografií
 • Stockley's Drug Interactions – 49 nových a 111 aktualizovaných alertov

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k MedicinesCom­plete alebo niektorej z publikácií, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným monografiám.

Viac informácií

SynOpen – nový open access časopis pro chemiky 17. 3. 2017 - Thieme Publishing Group

Vydavatelství Thieme začíná s vydáváním nového open access časopisu SynOpen, který informuje o aktuálních výsledcích výzkumu v oblasti chemické syntézy.

Další časopisecké tituly z produkce Thieme zaměřené na chemii jsou Synthesis, Synlett a Synfacts. Kompletní přehled všech referenčních příruček, encyklopedií, monografií a časopisů viz katalog Thieme Chemistry 2017/2018.

K dispozici je také interaktivní mapa, která Vám představí komunitu autorů vydavatelství Thieme Chemistry – více než 1600 renomovaných chemiků ze 46 zemí.

Budete-li mít zájem o bližší informace k těmto časopisům, kontaktujte nás.

Viac informácií