Na hlavnú stránku Kontakt Kontakt Mapa stránok Mapa stránok Pomoc Pomoc Hlavná stránka Hlavná stránka

Profil spoločnosti
Partneri
Referencie
Produkty a služby

Webovinky
Kalendár akcií
Katalóg
Vyskúšajte
Projekty
Podpora zákazníkov
Na stiahnutie
Užitočné linky
 
Profil spoločnosti Profil spoločnosti
Zahraničné databázyDomáce databázySieťové riešenia

Albertina icome Bratislava, s.r.o. (AiB) je dcérska spoločnosť Albertiny icome Praha, s.r.o. (AiP). Spoločnosť vznikla v roku 1996 a s využitím dlhoročných skúseností zakladateľskej spoločnosti ponúka v Slovenskej republike zodpovedajúce produkty a služby AiP a jej dcérskych spoločností. Hlavným krédom spoločnosti je poskytovať profesionálne informácie, pre profesionálnych používateľov, v elektronickej podobe. AiB svojim zákazníkom ponúka široké spektrum produktov a služieb. Činnosť spoločnosti sa dá rozdeliť do niekoľkých základných okruhov:

 • Elektronické informačné zdroje zo zahraničia: AiB sa zameriava na dovoz a distribúciu elektronických informačných zdrojov zo zahraničia od renomovaných zahraničných partnerov. V ponuke sú vlastne všetky typy databáz prístupné na CD-ROM/DVD-ROM či on-line, ale aj kolekcie e-journals.
 • Domáce elektronické vydavateľstvo: Sesterská spoločnosť, AiP Beroun, je domovom vývojového pracoviska, kde vznikol pôvodný český a slovenský full-textový software umožňujúci spracovať a vydať v elektronickej podobe dáta zákazníkov. V spolupráci s našimi domácimi partnermi vzniklo a vychádza niekoľko významných domácich databáz.
 • Integrácia informačných zdrojov v LAN/WAN: AiB ponúka svojim zákazníkom niekoľko riešení pre prevádzku elektronických informačných zdrojov v počítačovej sieti. V ponuke sú špecifické systémy konkrétnych vydavateľov ale aj univerzálne nástroje s veľkým množstvom variácií riešenia pre konkrétneho zákazníka.
 • Ďalšie odborné aktivity: Okrem spomenutých okruhov ponúka AiB svojim zákazníkom aj tieto služby.
  • Digitalizácia rukopisov a starých tlačí je druhá špecifická oblasť činnosti AiP Beroun so zameraním sa na ochranu vzácnych historických a kultúrnych pamiatok.
  • Document management je doménou sesterskej spoločnosti AiP Safe. Ide o návrhy a realizáciu kompletných digitálnych archívov pre všetko, čo je možné previesť do digitálnej podoby.
  • Odborné akcie organizuje AiB samostatne, so svojimi zahraničnými partnermi alebo v úzkej spolupráci s materskou spoločnosťou. Okrem vlastných akcií AiB s radosťou prijíma účasť i na iných odborných akciách.

  Všetky oblasti svojej činnosti zastrešuje AiB zodpovedajúcou podporou a snahou o nadštandardnú starostlivosť o zákazníkov. Pracovnou náplňou zamestnancov spoločnosti nie je len obchodná činnosť, ale aj osvetová a vzdelávacia činnosť v oblasti presadzovania nových technológií a metód, ktoré pomáhajú našim zákazníkom pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi.