Na hlavnú stránku Kontakt Kontakt Mapa stránok Mapa stránok Pomoc Pomoc Hlavná stránka Hlavná stránka

Webovinky
Kalendár akcií
Katalóg
Vyskúšajte
Projekty
Podpora zákazníkov
Na stiahnutie
Užitočné linky

Profil spoločnosti
Partneri
Referencie
Produkty a služby
 
Projekty Projekty
Konzorciá: Otázky a odpovede

Medzi projekty zaraďujeme predovšetkým aktivity týkajúce sa konzorcií. Projekty konzorcií sú veľmi efektívne pre všetkých zúčastnených členov, pretože im umožňujú získať externé elektronické informačné zdroje za výhodnejších podmienok. Najvýznamnejší vydavatelia odborných databáz vítajú aktivity, ktoré vedú k spájaniu sa inštitúcií za účelom získania prístupu do databáz, ktoré by si za iných okolností nemohli z finančných či technických dôvodov dovoliť, a sú pripravení poskytnúť špeciálne ceny pre takéto konzorciá. Nákup externých elektronických informačných zdrojov formou konzorciálnych licencií má niekoľko nesporných výhod:

  • Medzi používateľov sa môžu dostať v širšej miere základné odborné databázy z oblasti ich záujmu.
  • Vďaka priaznivým cenovým kalkuláciám a vďaka možnosti prerozdeliť celkové náklady na nákup databázy medzi jednotlivých členov konzorcia môžu i pomerne drahé databázy využívať organizácie, ktoré na to z finančných dôvodov doteraz nemohli ani pomyslieť.
  • Koordinovaný nákup informačných zdrojov je aj zo strany nadácií a príspevkových fondov preferovaný pred individuálnym nákupom, a preto vzniká väčšia šanca na získanie grantu.
  • Konzorcium na nákup informačných zdrojov nemusí po formálnej stránke zodpovedať nárokom, ktoré na podobné združenia kladú zákony našej republiky - vo vzťahu k vydavateľovi môže ísť aj o čisto neformálne združenie.
  • Všetky podstatné jednania so zahraničnými partnermi ochotne sprostredkuje naša spoločnosť a ako prostredník v týchto jednaniach budeme vystupovať aj v prípade záujmu o pokračovanie predplatného pre celé konzorcium.

Vytvoreniu konzorcia vždy predchádzajú mnohé jednania a mnohokrát je to zdĺhavý proces. Nejaký čas potrebujú inštitúcie na to, aby pripravili podklady pre vydavateľa, či producenta. Aj samotní vydavatelia a producenti pripravujú svoje cenové modely a ponuky pre konzorciá nejaký ten čas. A napokon sa, na základe ponúknutého cenového modelu, opäť rozhodujú samotné inštitúcie, ktoré o konzorcium prejavili záujem.

Aby sme vznikajúcim konzorciám čo najviac pomohli rozhodli sme sa vytvoriť pre každé takéto konzorcium špeciálne stránky s podrobnejšími informáciami. Ak chcete o príprave konzorcií vedieť viac, pozrite si stránku s otázkami a odpoveďami (O&O). Ak vás zaujímajú projekty, na ktorých pracujeme a spolupracujeme, pozrite si stránku s pripravovanými konzorciami. Ak nejaké konzorcium i našou zásluhou na Slovensku vznikne, nájdete ho na stránke realizovaných konzorcií. A pokiaľ máte pre nás podnetné návrhy, ako vám pri vzniku nových konzorcií pomôcť, alebo sami chcete vznik nejakého konzorcia iniciovať kontaktujte nás akýmkoľvek spôsobom.