ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Manuály, materiály, nástroje » Purchasing models in Ebooks

Purchasing models in Ebooks

Pôvodný zdroj: ProQuest

názov: Purchasing models in Ebooks, autor: Alex Jenner, ProQuest, podujatie: ProQuest Day, 12. 4. 2018, organizátori: ProQuest, Univerzita Komenského v Bratislave, Albertina icome Bratislava

Prezentácia trendov v akvizícii a prístupe k e-knihám. Tu je prípadová štúdia, ako využívajú ProQuest Ebook Central na Univerzite Komenského v Bratislave.

aktualizované 4.5.2018