ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Manuály, materiály, nástroje » Nástroje a služby pre autorov a vydavateľstvá

Nástroje a služby pre autorov a vydavateľstvá

Pôvodný zdroj: Albertina icome Bratislava

Autori

Nájsť vhodný časopis pre publikovanie svojej práce a odhaliť predátorské časopisy. Publikovanie s najvyšším impaktom. Podpora autorov nezávislá od vydavateľstiev. Zlepšenie jazykovej úrovne odborných textov v angličtine. Úprava rukopisov, aby sa zvýšila šanca publikovať ich v prestížnych časopisoch.

  • Jednoduché gramatické a jazykové úpravy textov v anglickom jazyku.
  • Prispôsobenie formátu konkrétnym cieľovým časopisom.
  • Predbežné recenzné konanie.
  • Vedecká komunikácia v anglickom jazyku.
  • Interaktívne workshopy na pôde vašej inštitúcie určené pre začínajúcich vedcov a pre študentov magisterského a doktorandského stupňa.
  • Individuálna podpora a školenia pre autorov a skupiny autorov.

Vydavateľstvá a autori

Zviditeľniť a sprístupniť časopisy, knihy a multimédiá širokej odbornej verejnosti po celom svete.

Bližšie informácie rada poskytne Lucia Poledníková.

aktualizované 21.5.2021