ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » KSR Gout Evidence

Je nám ľúto, tento produkt bol vyradený z ponuky a informácie o ňom už nie sú aktuálne!

Čo ďalej?

Vybrali sme z našej ponuky zdroje, ktoré môžu KSR Gout Evidence aspoň čiastočne nahradiť:

Potrebujete niečo trocha iného? Ponuka e-zdrojov je široká a výber nie je jednoduchý.

Povedzte nám o konkrétnych potrebách a aktuálnej skladbe e-zdrojov dostupných vo vašej organizácii. My vám pomôžeme vybrať tie najrelevantnejšie zdroje pre vás.

Kontaktujte nás

KSR Gout Evidence

Producent: Evidentia Publishing
Partner: Evidentia Publishing
Typ: Bibliografie / Abstrakty
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Interná medicína | Reumatológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Špecializovaná bibliografická databáza KSR Gout Evidence poskytuje ľahký prístup k informáciám založeným na dôkazoch týkajúcich sa všetkých aspektov ochorenia dna. Obsahuje záznamy s abstraktami (u časti aj odkazy na úplné texty voľne dostupné alebo platené). Databázu vytvára nezávislá výskumná spoločnosť Kleijnen Systematic Reviews Ltd (KSR). Databáza je aktualizovaná štvrťročne.

Databáza sumarizuje:

 • Appraisals of Systematic Reviews – systematické prehľady a meta-analýzy (od roku 2010) kriticky ohodnotené pomocou nástroja Risk of Bias Assessment Tool ROBIS
 • Evidence Reviews (AGREE II) of Clinical Practice Guidelines
 • Relevant clinical trials – všetky randomizované kontrolované pokusy od roku 2010

U každého záznamu je k dispozícii celkový prehľad o riziku náhodnej, systematickej chyby (Risk of Bias Assessment) a tzv. „bottom line“ – informácie pre používateľov, či review je v súlade s akceptovanými metódami pri tvorbe systematických prehľadov a či sú dôkazy vierohodné.

Databáza KSR Gout Evidence je určená:

 • lekárom v klinickej praxi
 • lekárom v primárnej starostlivosti
 • zdravotníkom
 • zdravotným sestrám
 • fyzioterapeutom
 • ďalšiemu zdravotníckemu personálu
 • autorom smerníc
 • výskumníkom
 • autorom systematických prehľadov
 • manažmentu a komisárom
 • pacientom, ošetrovateľom a verejnosti

Pravidelne je zasielaný Gout Evidence Alert, čo je výber najnovších záznamov pridaných do KSR Gout Evidence. K odberu sa môže zaregistrovať ktokoľvek.