ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Urkund

Urkund

Producent: Prio Infocenter AB
Vydavateľstvo: Prio Infocenter AB
Typ dát: Ostatné
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Viacodborové, obecné zameranie | Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Urkund je automatický softvér na porovnávanie textov určený na prevenciu a zisťovanie plagiátorstva. Zákazníkmi Urkundu sú tisíce inštitúcií od úrovne PhD. až po základné školy po celom svete.

Ako Urkund funguje

 • Proces začína nahraním kontrolovaného dokumentu, čo sa môže odohrať napr. priamo zo školského systému LMS alebo aj odoslaním na určenú e-mailovú dresu, pričom systém akceptuje veľké množstvo formátov súborov.
 • Urkund analyzuje doručený text a identifikuje potenciálne podozrivé časti, ktoré porovnáva s rozsiahlym archívom materiálov zverejnených na internete, s akademicky publikovanými zdrojmi a so skôr nahranými dokumentmi od študentov. Urkund spolupracuje s vydavateľstvami odbornej literatúry, napr. Cengage, IEEE, Taylor & Francis a Wiley. K analýze je možné rovnako využiť aj ďalšie dokumenty dodané priamo zákazníkom.
 • Analýza sa robí vrátane zahrnutia parafráz a synoným a systém dokonca dokáže nájsť podobnosti, aj keď je text preložený do iného než pôvodného jazyka. V budúcnosti vrátane slovenčiny a češtiny. Nakoniec je vygenerovaná komplexná správa, ktorú vyučujúci dostane prostredníctvo LMS, e-mailom alebo do webového inboxu. Je potom na ňom, aby na základe tejto správy rozhodol, či k plagiátorstvu došlo alebo nie.

Používateľské rozhranie Urkund je k dispozícii v niekoľkých jazykoch vrátane češtiny.

Urkund bol označený za najpresnejší antiplagiátorský softvér v rozsiahlej štúdii Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin v roku 2013 a v roku 2019 bol súčasťou ďalšej veľkej porovnávacej štúdie ENAI, ktorej výsledky by mali byť v dohľadnej dobe publikované. Je tiež veľmi dobre hodnotený v čerstvej bakalárskej práci vzniklé na Mendelovej univerzite v Brne.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

 • Urkund Guides & tutorials

  User guides

  • Analysis report quick start guide
  • Urkund Quick Start Guide
  • Web inbox guide

  For administrators

  • URSA Major user guide
  • URSA Minor user guide

  Integrations

  • Moodle LMS documentation

Propagačné materiály

Školiace