ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Writefull

Writefull

Producent: Digital Science & Research Solutions Inc
Vydavateľstvo: Digital Science & Research Solutions Inc
Typ dát: Znalostné systémy a nástroje
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Viacodborové, obecné zameranie | Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Služba Writefull poskytuje pokročilú korektúru textov v angličtine. Je to veľmi užitočný nástroj najmä pre akademické písanie. Je určená všetkým vedeckým pracovníkom a študentom, ktorí píšu a publikujú odborné texty v angličtine, aj keď nie je ich materským jazykom.

Writefull používa umelú inteligenciu, konkrétne algoritmy hlbokého učenia (Deep Learning) a rozsiahlu jazykovú databázu. Kontrolu textu robí s využitím jazykových modelov vychádzajúcich z miliónov už publikovaných odborných textov. Nielen navrhuje, ako text vylepšiť, ale konkrétne ukazuje, ako sú slová a frázy používané, ako často sa slovo alebo fráza vyskytujú, a pomáha porovnať výskyt dvoch slov alebo zistiť, ktoré slová alebo synonymá sa zvyčajne vyskytujú v určitom kontexte.

Writefull opravuje:

 • použitá slovná zásoba (Vocabulary) – Ponúka alternatívy k jednotlivým nesprávne použitým slovám alebo slovným spojením.
 • gramatika (Grammar) – Skontroluje použitie predložiek, členov, slovesnej formy, formu podstatného mena atď.
 • štýl (Style) – Vedecké písanie má svoj vlastný štýl, Writefull vás upozorní, pokiaľ ho nedodržujete alebo pokiaľ je váš text príliš rozvláčny
 • interpunkcia (Punctuation) – interpunkčné znamienka činia text čitateľným. Writefull opravuje nadmerné / nedostatočné / nesprávne použitie interpunkčných znamienok.
 • pravopis (Spelling) – Writefull čerpá z najrozsiahlej­šieho vedeckého slovníku, a dokáže tak opraviť aj odborovo špecifické termíny.

Súčasťou inštitucionálnej licencie Writefull sú nástroje:

 • Writefull for Word je k dispozícii ako doplnok do Word 2019, resp. Office 365. Súčasťou je navyše Sentence Pallette – prehľadávateľná zbierka viet a fráz, ktoré sa bežne používajú vo vedeckých publikáciách. Použiť ich možno pre štruktúrovanie a písanie akéhokoľvek textu. Okrem toho je Writefull for Overleaf aj ako rozšírenie Chrome službu Overleaf.
 • Writefull Revise je webová verzia Writefull. Slúži na jazykovú kontrolu už hotových odborných článkov a textov vytvorených v ľubovoľnej aplikácii alebo textovom editore. Je tak ideálnym nástrojom na kontrolu textov pred ich odoslaním napr. vydavateľstvu či organizátorovi konferencie.
 • Writefull Cite je ďalšia webová aplikácia. Dokáže identifikovať tie časti odborného textu, u ktorých by mal byť uvedený odkaz na literatúru. Na rozdiel od antiplagiátorských systémov nie je Writefull Cite založený na databáze už publikovaných článkov, ale využíva lingvistické algoritmy a umelú inteligenciu.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Ostatné

 • Writefull for Word add-in

  Stažení doplňku Writefull pro použití ve Wordu. Je třeba mít uživatelský účet Writefull.