ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » American Poetry

Tento produkt sa stal súčasťou iného produktu a uvedené informácie už nie sú aktuálne!

Čo ďalej?

Vybrali sme z našej ponuky zdroje, ktoré môžu American Poetry aspoň čiastočne nahradiť:

Potrebujete niečo trocha iného? Ponuka e-zdrojov je široká a výber nie je jednoduchý.

Povedzte nám o konkrétnych potrebách a aktuálnej skladbe e-zdrojov dostupných vo vašej organizácii. My vám pomôžeme vybrať tie najrelevantnejšie zdroje pre vás.

Kontaktujte nás

American Poetry

Producent: Chadwyck-Healey
Partner: ProQuest, Part of Clarivate
Typ dát: Primárne pramene
Platforma: Literature Online
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Literárne vedy a literatúra 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

The American Poetry database plných textů poskytovaná na CD-ROM i online, je nejpřínosnějším zdrojem informací pro vyučující, přednášející a také pro rešeršéry v oblasti americké literatury. Databáze přináší kompletní básnická díla od více než 200 amerických důležitých básníků jako jsou Emily Dickinson, Henry Wadsworth Longfellow, Phillis Wheatley, Walt Whitman and John Greenleaf Whittier, … koloniálního období od 1600 až po 1900.

Obsahuje více než 40 000 básní.

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Školiace

  • Literature Online - školení

    Přehled připravovaných online školení (přes službu Webex, v angličtině), pro uživatele databáze Literature Online. Na těchto stránkách naleznete i odkazy na již proběhlá školení, která si lze přehrát.