ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť


Spresnite hľadanie

Typ dát
























Platforma



























































Vydavateľstvo


















































































Človek a spoločnosť

Počet nájdených produktov: 911

Bibliography of British and Irish History
Producent: Institute of Historical Research, Royal Historical Society
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Vydavatel zpřístupňuje online dílo vzniklé v Institute of Historical Research University of London ve spolupráci s Royal Historical Society.

Biography and Genealogy Master Index
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dát: Biografie / Genealogické databázy

Biography and Genealogy Master Index poskytuje citace o 15 miliónech biografií popisujících život 5 miliónů osobností. Pokrývá osoby popsané v 1 700 současných a retrospektivních biografických slovnících a publikacích typu „Who's Who“ – od historických až po současné. Je součástí Gale Digital Archives.

Book Review Index Online
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Book Review Index (BRI) obsahuje bibliografické záznamy více než 5,6 mil. recenzí na více než 2,5 mil. titulů. Retrospektiva databáze sahá do roku 1965, a nabízí všechny recenze publikované v cca 500 časopisech – Titles List. Každý záznam obsahuje název a autora recenzovaného díla, název časopisu, datum publikování recenze a číslo stránky. Jednotlivé recenze jsou zařazovány do kategorií podle typu recenzovaného dokumentu, např. kniha pro děti, referenční příručka, literatura pro dospělé, apod.

Book Review Index Online Plus
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Produkt je rozšířením Book Review Index Online, o záznamy review, které jsou uloženy v InfoTrac.

BREPOLiS Latin Complete
Producent: Brepols Publishers
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Součástí kolekce jsou primární prameny a referenční zdroje pro výzkum starověké římské civilizace a latinské literatury všech žánrů a období:

BREPOLiS Latin Full Texts
Producent: Brepols Publishers
Typ dát: Primárne pramene

Kolekce primárních pramenů:

BREPOLiS Medieval and Early Modern Bibliographies
Producent: různí / Brepols
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Kolekce bibliografických databází:

BREPOLiS Medieval Bibliographies
Producent: Brepols Publishers
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Kolekce bibliografických databází:

BREPOLiS Medieval Encyclopaedias Online
Producent: Brepols Publishers
Typ dát: Encyklopédie

Kolekce encyklopedií:

BREPOLiS Religion Online
Producent: Brepols Publishers
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Súčasťou sú medzinárodná bibliografia teológie, cirkevných dejín a religionistiky Index Religiosus, encyklopedický slovník dejín katolíckej cirkvi v 20. storočí a encyklopédia biskupov Svätej ríše rímskej.