ČeskyEnglish

Úvod » Semináre » Prehľad integrácií medzi platformami Web of Science a ProQuest

Prehľad integrácií medzi platformami Web of Science a ProQuest

Tento seminár už síce nestihnete, ale pokiaľ máte záujem o podobný, dajte nám vedieť!
Kedy: 27. 9. 2023, 09:00 – 10:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Zaregistrujte sa na webinár.

Vzájomne sa doplňujúce zdroje a odborné znalosti Web of Science a ProQuest umožňujú knižniciam a univerzitám plniť ambiciózne poslanie. Pripojte sa k tomuto webináru, kde sa dozviete viac o najnovších integráciách:

Súvisiace návody a webináre:

Inštitúcie, ktoré majú prístup ku kvalifikačným prácam na platforme ProQuest:

  • k celej plnotextovej databáze PQDT Global – Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline
  • k PQDT Abstract & Index – Centrum vedecko-technických informácií SR, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Prešovská univerzita v Prešove, Vysoká škola múzických umení a Vysoká škola výtvarných umení. Úplné texty sú dostupné u kvalifikačných prác, ktoré sú publikované v režime open access a u tých, ktoré sú súčasťou kolekcie ProQuest Central.