ČeskyEnglish

Úvod » Semináre » Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis [SAV]

Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis [SAV]

Tento seminár už síce nestihnete, ale pokiaľ máte záujem o podobný, dajte nám vedieť!
Kedy: 21. 2. 2018, 13:00 – 14:30
Kde: Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava
Vložné: zdarma, nutná registrácia
Voľné miesta: nezostávajú žiadne voľné miesta

Zo seminára:

Ústredná knižnica SAV a Albertina icome Bratislava pozývajú na seminár Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis.

Stručne vám predstavíme publikačné aktivity vydavateľstva. Dozviete sa, ako čo najlepšie pripraviť články na publikovanie. Seminár povedie Georg Wanek zo spoločnosti Taylor & Francis Group. Určený je vedcom, ktorí chcú publikovať v časopisoch vydavateľstva.

Seminár bude v angličtine.

Taylor & Francis Group, an Informa business, patrí k popredným vydavateľstvám časopisov a kníh najmä pre akademické sféru – ročně vydáva tisíce kníh a časopisov zo spoločenských a prírodných vied, techniky a medicíny:

  • 1400 recenzovaných časopisov zo spoločenských vied a umenia, z toho 900 evidovaných v citačných indexoch a Web of Science. Vydáva časopisy pre Association of American Geographers, American Planning Association,British Educational Research Association, The International Institute for Strategic Studies (IISS) a ďalšie spoločnosti.
  • 500 recenzovaných časopisov z prírodných vied a techniky, z toho vyše 80 % evidovaných v citačných indexoch a Web of Science. Medzi nimi aj časopisy American Association for Aerosol Research, American Statistical Association, European Society for Engineering Education, Geological Society of Australia (GSA) a ďalších vedeckých spoločností.
  • 200 recenzovaných časopisov z medicíny, z toho vyše 80 % evidovaných v citačných indexoch a Web of Science. Súčasťou sú časopisy od American Academy of Clinical Toxicology, American Association of Poison Control Centers, British Fertility Society, European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, European Society of General Practice/Family Medicine, Institute of Medical Illustrators, Society for Medical Innovation and Technology, Society of British Neurological Surgeons, The World Federation of Neurology Research Group on Motor Neuron Diseases a World Federation of Societies of Biological Psychiatry.

Máte bližšie do Banskej Bystrice, Prešova alebo Košíc? Zájdite na seminár v pondelok 19. 2. do Univerzitnej knižnice UMB, v utorok 20. 2. do Univerzitnej knižnice UPJŠ alebo do Univerzitnej knižnice PU v Prešove.

Chcete sa zúčastniť podujatia online? Vyberte si utorok 20. 2. o 13:30 alebo streda 21. 2. o 13:00.

Nevyhovuje vám čas? Napíšte Lucii Poledníkovej, pošle vám materiály z podujatia alebo dohodne seminár pre vedcov vašej organizácie.