ČeskyEnglish

Úvod » Semináre » Úvod do identifikace a uchovávání audio formátů (workshop)

Úvod do identifikace a uchovávání audio formátů (workshop)

Tento seminár už síce nestihnete, ale pokiaľ máte záujem o podobný, dajte nám vedieť!
Kedy: 28. 5. 2018, 10:00 – 13:00
Kde: CERGE-EI, Praha 1, Politických vězňů 7, 2. p., č. místnosti 7
Vložné: 699 Kč pro účastníky konference, 799 Kč samostatně

Workshop se uskuteční v rámci konference INFORUM 2018, přihláška je k dispozici online.

Tento workshop povede Will Prentice z British Library (Velká Británie). Bez tlumočení do češtiny.

V tomto podrobném úvodu do uchovávání zvukových archivů se zaměříme na následující oblasti:

  • Stručná historie nahrávacích technologií, zahrnující všechny běžné audio formáty
  • Vizuální reprezentace zvuku
  • Úvod do technické podstaty různých formátů a důležitost této problematiky
  • Identifikace jednotlivých formátů a jejich významné charakteristiky z hlediska uchovávání
  • Praktická řešení, jak se nejlépe starat o dané zvukové nosiče, zahrneme konkrétní příklady pro účastníky
  • Úvod do plánování a strategie uchovávání zvukových záznamů, zejména pak s uchováváním související digitalizace

Tento workshop si klade za cíl demystifikovat základní koncepty péče o kolekce zvukových záznamů. Je vhodný pro všechny archiváře a knihovníky, kteří v rámci své pracovní náplně mají na starosti péči o audio materiály.

Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI.