ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Trialy

Trialy

Vyberte si a vyskúšajte práve teraz zdarma dostupné informačné zdroje. Jednoducho zistíte, ktorý je pre vás ten pravý.

BioOne Featured Articles

Platí do: 31. 8. 2017
Produkt: BioOne Complete

Vydavateľstvá publikujúce na platforme BioOne priebežne sprístupňujú výber článkov z biologických a environmentálnych vied vrátane zoológie, entomológie, ornitológie, parazitológie, paleontológie, botaniky a ďalších vedných odborov.

Žiadajte skúšobný prístup

E-knihy Taylor & Francis

Platí do: 31. 8. 2017
Produkt: Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Zoznámte sa s obsahom kníh vydavateľstiev Taylor & Francis, Routledge a CRC Press cez voľne dostupné vyhľadávanie a vybrané e-knihy:

 • AKI Frontiers vydaná v spolupráci s Royal Society of Medicine
 • Design Technologies in Landscape Architecture
 • Emergency Medicine
 • Exploring Bioethics
 • Food as Medicine
 • Future Insight into Sepsis vydaná v spolupráci s Royal Society of Medicine
 • Issues in Ethics
 • MRCGP Revision Guide
 • New Directions in Social Work Practice
 • Pathways to Sustainable Agriculture vydaná v spolupráci s ESRC STEPS Centre
 • RSM Aesthetics 9
 • Tips for Teaching Photography
 • User Experience in the Library
 • Wellbeing in Perinatal Health

Nesadol vám výber kníh? Dajte vedieť Lucii Poledníkovej.

Žiadajte skúšobný prístup

Archaeology of musical instruments

Platí do: 31. 8. 2017
Produkt: Grove Music Online

V této části Oxford Music Online se dozvíte více o průběhu vykopávek, klasifikaci a rekonstrukci hudebních artefaktů.

Žiadajte skúšobný prístup

Taylor & Francis: aktuálne témy

Platí do: 30. 9. 2017
Produkt: Taylor & Francis Online Journal Title-by-Title

Pre všetky odbory

 • 2017 Most Read
 • Research to action: Open Access Week 2016
 • Open Access: 2016’s most popular research
 • Human World
 • STAR Research from emerging regions

Arts and Humanities

 • [R]evolutionary changes in communications research, teaching, and technology

Business, Economics, and Sociology

 • Brexit do 30. 9. 2017
 • When the Personal Became Political: Re-Assessing Australia’s Re­volutions in Gender and Sexuality in the 1970s do 31. 12. 2017
 • Journal of Marketing Management – Editors' Choice

Behavior

 • World Mental Health Day – Psychological & Mental Health First Aid for All

Education

 • Professor Alison Lee: An outstanding scholar of higher education
 • Public Scholarship to Educate Diverse Democracies
 • Play-based pedagogy: New and re-developed strategies for supporting children's learning
 • Coaching

Engineering, Science, and Technology

 • The Best Paper Award for Ships and Offshore Structures
 • Journal of Maps – Best Map Award 2008–2016
 • Materials Research Letters
 • Journal of the Chinese Advanced Materials Society Editors' Choice
 • International Journal of Computer Mathematics do 31. 12. 2017
 • Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics do 31. 12. 2017

Medicine and Health Science

 • New to Health and Social Care
 • Trial Watch Articles from OncoImmunology

Politics, Geography, and Area Studies

 • Planning Theory & Practice

Výsledky vedeckého výskumu ako komiksy?

 • Cartoon Abstracts

Zaujíma vás iná téma? Dajte vedieť.

Žiadajte skúšobný prístup

Nové časopisy pre humanity od Brillu

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Brill Online Journal Collection

Nové časopisy pre humanitné odbory, ako sú filozofia, umenoveda, jazykoveda, islamistika, hebraistika, právo, ázijské štúdiá a dejiny, zdarma na vyskúšanie:

Žiadajte skúšobný prístup

Try Knovel

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Knovel Library

Úspech knižných kolekcií Knovel je daný jednak excelentnou úrovňou spracovania údajov ťažiskových príručiek pre inžinierov a najmä unikátnou technológiou na ich sprístupnenie. K typickým vlastnostiam Knovelu patria predovšetkým detailné možnosti vyhľadávania nielen v textoch, ale aj fyzikálnych, chemických a ďalších hodnotách, prehľadná navigácia vo výsledkoch vyhľadávania a pokročilé možnosti práce s rovnicami.

Zoznámte sa s interaktívnymi nástrojmi, o ktoré sú obohatené technické a prírodovedné príručky na platforme Knovel. Počas osobného skúšobného prístupu máte dostupné:

 • 120 z vyše 1200 interaktívnych rovníc
 • Knovel Critical Tables
 • International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology
 • Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables
 • PTC Engineering Mathcad Worksheets
 • Smithsonian Physical Tables
 • Knovel Sampler s ukážkami všetkých interaktívnych nástrojov
 • Knovel Unit Converter

Pokiaľ ste z akademickej organizácie, získate osobný prístup na jeden rok a z komerčnej organizácie na dva týždne.

Žiadajte skúšobný prístup

Italian Renaissance Learning Resources

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Oxford Art Online

Volně dostupné stránky výukových zdrojů týkajících se italské renesance. K dispozici je osm výukových jednotek, z nichž každá se zabývá jiným tématem italského renesančního umění a je doplněna bohatými ilustracemi a nástroji pro pedagogy.

Tento zdroj je výsledkem spolupráce mezi National Galery of Art a Grove Art Online.

Žiadajte skúšobný prístup

Tri moduly RCNi Learning

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: RCNi Learning

RCNi Learning – interaktívny e-learningový zdroj pre akademické a zdravotnícke inštitúcie – je určený najmä študentom ošetřovatelství, ktorí sa pripravujú na klinickú prax, a tiež už vyštudovaným sestrám pre ďalšie profesné vzdelávanie.

Zoznámte sa s RCNi Learning cez tri moduly.

Žiadajte skúšobný prístup

Dva moduly Research to Publication

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Research to Publication

Research to Publication – e-learningový zdroj pre akademické inštitúcie – podporuje vedcov v ich úsilí zlepšovať svoje zručnosti v klinickom výskume a publikovať úspešne výsledky svojho výskumu v kvalitných medicínských časopisoch.

Zoznámte sa s Research to Publication cez dva moduly.

Žiadajte skúšobný prístup

Vulkanológia, petrológia a geochémia - kapitoly z Cambridge Books Online

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Cambridge Books Online

Prečítajte si vybrané kapitoly z najnovších kníh od Cambridge University Press:

 • Smellie, J.L. and Edwards, B.R. (2016) Glaciovolcanism on Earth and Mars: Products, Processes and Palaeoenvironmental Significance
 • Schaefer, B.F. (2016) Radiogenic Isotope Geochemistry: A Guide for Industry Professionals
 • Schmidt, A., Fristad, K.E. and Elkins-Tanton, L.T. (eds.) (2015) Volcanism and Global Environmental Chan­ge
 • Ernst, R.E. (2014) Large Igneous Provinces
 • Rimstidt, J.D. (2013) Geochemical Rate Models: An Introduction to Geochemical Kinetics
 • Searle, R. (2013) Mid-Ocean Ridges
 • Loughlin, S.C., Sparks, S., Brown, S.K., Jenkins, S.F. and Vye-Brown, C. (eds.) (2015) Global Volcanic Hazards and Risk
 • Elkins-Tanton, L.T. and Weiss, B.P. (eds.) (2016) Planetesimals: Early Differentiation and Consequences for Planets

Žiadajte skúšobný prístup