ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Trialy

Trialy

Vyberte si a vyskúšajte práve teraz zdarma dostupné informačné zdroje. Jednoducho zistíte, ktorý je pre vás ten pravý.

50 years of Tubulin

Platí do: 31. 10. 2017
Produkt: BioScientifica Journals

Volně dostupné články k 50letému výzkumu tubulinu pro léčbu rakoviny.

Žiadajte skúšobný prístup

Nové časopisy pre humanity od Brillu

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Brill Online Journal Collection

Nové časopisy pre humanitné odbory, ako sú filozofia, umenoveda, jazykoveda, islamistika, hebraistika, právo, ázijské štúdiá a dejiny, zdarma na vyskúšanie:

Žiadajte skúšobný prístup

BioOne Featured Articles

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: BioOne Complete

Vydavateľstvá publikujúce na platforme BioOne priebežne sprístupňujú výber článkov z biologických a environmentálnych vied vrátane zoológie, entomológie, ornitológie, parazitológie, paleontológie, botaniky a ďalších vedných odborov.

Žiadajte skúšobný prístup

Try Knovel

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Knovel Library

Úspech knižných kolekcií Knovel je daný jednak excelentnou úrovňou spracovania údajov ťažiskových príručiek pre inžinierov a najmä unikátnou technológiou na ich sprístupnenie. K typickým vlastnostiam Knovelu patria predovšetkým detailné možnosti vyhľadávania nielen v textoch, ale aj fyzikálnych, chemických a ďalších hodnotách, prehľadná navigácia vo výsledkoch vyhľadávania a pokročilé možnosti práce s rovnicami.

Zoznámte sa s interaktívnymi nástrojmi, o ktoré sú obohatené technické a prírodovedné príručky na platforme Knovel. Počas osobného skúšobného prístupu máte dostupné:

 • 120 z vyše 1200 interaktívnych rovníc
 • Knovel Critical Tables
 • International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology
 • Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables
 • PTC Engineering Mathcad Worksheets
 • Smithsonian Physical Tables
 • Knovel Sampler s ukážkami všetkých interaktívnych nástrojov
 • Knovel Unit Converter

Pokiaľ ste z akademickej organizácie, získate osobný prístup na jeden rok a z komerčnej organizácie na dva týždne.

Žiadajte skúšobný prístup

Italian Renaissance Learning Resources

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Oxford Art Online

Volně dostupné stránky výukových zdrojů týkajících se italské renesance. K dispozici je osm výukových jednotek, z nichž každá se zabývá jiným tématem italského renesančního umění a je doplněna bohatými ilustracemi a nástroji pro pedagogy.

Tento zdroj je výsledkem spolupráce mezi National Galery of Art a Grove Art Online.

Žiadajte skúšobný prístup

Dva moduly Research to Publication

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Research to Publication

Research to Publication – e-learningový zdroj pre akademické inštitúcie – podporuje vedcov v ich úsilí zlepšovať svoje zručnosti v klinickom výskume a publikovať úspešne výsledky svojho výskumu v kvalitných medicínských časopisoch.

Zoznámte sa s Research to Publication cez dva moduly.

Žiadajte skúšobný prístup

Vulkanológia, petrológia a geochémia - kapitoly z Cambridge Books Online

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Cambridge Books Online

Prečítajte si vybrané kapitoly z najnovších kníh od Cambridge University Press:

 • Smellie, J.L. and Edwards, B.R. (2016) Glaciovolcanism on Earth and Mars: Products, Processes and Palaeoenvironmental Significance
 • Schaefer, B.F. (2016) Radiogenic Isotope Geochemistry: A Guide for Industry Professionals
 • Schmidt, A., Fristad, K.E. and Elkins-Tanton, L.T. (eds.) (2015) Volcanism and Global Environmental Chan­ge
 • Ernst, R.E. (2014) Large Igneous Provinces
 • Rimstidt, J.D. (2013) Geochemical Rate Models: An Introduction to Geochemical Kinetics
 • Searle, R. (2013) Mid-Ocean Ridges
 • Loughlin, S.C., Sparks, S., Brown, S.K., Jenkins, S.F. and Vye-Brown, C. (eds.) (2015) Global Volcanic Hazards and Risk
 • Elkins-Tanton, L.T. and Weiss, B.P. (eds.) (2016) Planetesimals: Early Differentiation and Consequences for Planets

Žiadajte skúšobný prístup

Physics World Discovery

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: IOPscience

Prečítajte si počas roku 2017 knihy od Institute of Physics:

 • David Elliott: Energy Storage Systems
 • Chad Orzel: Quantum Simulations
 • Manjit Dosanjh: From Particle Physics to Medical Applications
 • Imre Bartos and Marek Kowalski: Multimessenger Astronomy
 • Catherine Heymans: The Dark Universe
 • Mike Hapgood: Space Weather
 • Jessica James: Quantitative Finance
 • Harald Paganetti: Proton Beam Therapy
 • Jeff Secor, Robert Alfano a Solyman Ashrafi: Complex Light
 • Amber Stuver: Gravitational Waves 2017/09
 • Robert Crease: Physics and Philosophy 2017/10
 • Carl Kempf: How to use adaptive optics to image biological specimens 2017/11
 • Jessamyn Fairfield: Sensors 2017/12

Máte záujem o e-knihy IOP z iného odboru? Napíšte nám.

Žiadajte skúšobný prístup

E-knihy Taylor & Francis

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Zoznámte sa s obsahom kníh vydavateľstiev Taylor & Francis, Routledge a CRC Press cez voľne dostupné vyhľadávanie a vybrané e-knihy:

 • AKI Frontiers vydaná v spolupráci s Royal Society of Medicine
 • Design Technologies in Landscape Architecture
 • Emergency Medicine
 • Exploring Bioethics
 • Food as Medicine
 • Future Insight into Sepsis vydaná v spolupráci s Royal Society of Medicine
 • Issues in Ethics
 • MRCGP Revision Guide
 • New Directions in Social Work Practice
 • Pathways to Sustainable Agriculture vydaná v spolupráci s ESRC STEPS Centre
 • RSM Aesthetics 9
 • Wellbeing in Perinatal Health

Pre knihovníkov – User Experience in the Library, Digital Ethnography in the Library, Social Media in the Library a Digital Resources in the Library.

Nesadol vám výber kníh? Dajte vedieť Lucii Poledníkovej.

Žiadajte skúšobný prístup

Rights, Action and Social Responsibility

Platí do: 31. 12. 2017
Produkt: De Gruyter Online

Až do konce roku 2017 je na platformě De Gruyter bezplatně k dispozici více než 500 e-knih a vybraných článků (z univerzitních vydavatelství Columbia University Press, Cornell University Press, Harvard University Press, Princeton University Press, University of Pennsylvania Press, Transcript-Verlag a De Gruyter) zaměřených na různá témata spojená např. s ústavní historií, pravdou a etikou, genderovou problematikou, geopolitikou, lidskými právy, přistěhovalectvím, urbanismem a islamistikou.

Žiadajte skúšobný prístup