ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Gale zpřístupnil svůj obsah prostřednictvím Google 16. 3. 2016 - Gale, a part of Cengage Learning

Google Scholar, bezplatný vyhledávač, často používaný studenty a pedagogy vysokých škol, zindexoval plnotextový obsah databáze Gale Academic Search Complete, která agreguje recenzované články z předních světových časopisů pro přírodní a sociální vědy, technologie, medicínu, strojírenství, literaturu a další obory (celkem více než 2,5 milionu článků).

Uživatelé tak mohou v rozhraní Google Scholar nebo Google vyhledávat v obsahu Gale a následně se dostat rovnou k plnému textu článku (pokud má instituce předplacen přístup) nebo k abstraktu. Tato novinka by měla usnadnit uživatelům přístup k předplacenému obsahu a podpořit využití.

Gale také do více než 70 svých produktů integroval aplikace Google (Google Apps for Education), což uživatelům usnadní přilogování nebo sdílení a ukládání článků, a pegagogům integraci obsahu Gale do výuky. Více informací na adrese www.gale.com/google.

Viac informácií

Aktuálne publikácie od IMF: Ázia 15. 3. 2016 - International Monetary Fund

Inflácia a hospodárska politika Indie, ekonomická sila Ázie, politické zmeny, rodové otázky a nerovnosť sú tento hlavnou témou konferencie, ktorú usporiadalo IMF spolu s vládou Indie. Zastúpené sú aj v publikáciách IMF:

 • Taming Indian Inflation
 • The Future of Asian Finance
 • Frontier and Developing Asia
 • Inequality and Fiscal Policy
 • Climate Change and Fiscal Policy
 • Macroprudential Frameworks in Asia
 • Macroeconomic Impacts of Gender Inequality and Informality in India
 • Fair Play: More Equal Laws Boost Female Labor Participation

Používatelia IMF eLibrary majú k novým knihám, výskumným štúdiám, časopisom a štatistikám automaticky prístup po ich vydaní. Rovnako ako k mikrostránkam India, China a ASEAN – Association of Southeast Asian Nations venovaným ázijským krajinám. Materiály vyberajú odborníci z IMF.

Viac informácií

ASTM Standards & Engineering Digital Library sa mení na ASTM Compass 13. 3. 2016 - ASTM International

Databáza doteraz známa ako ASTM Standards & Engineering Digital Library sa mení na ASTM Compass.

Kým ASTM International je celosvetovo známa ako medzinárodná organizácia vytvárajúca štandardy, v ASTM Compass sú dostupné aj knihy, časopisy, konferenčné zborníky, manuály, tabuľky, či odborné videá.

Vedci a študenti môžu využiť na platforme viaceré nástroje. Napr. pridávať vlastné poznámky, obrázky a prílohy a zdieľať informácie.

Viac informácií

Edícia Studies in Christian Mission na platforme BrillOnline 13. 3. 2016 - Brill

Ako samostatná kolekcia je teraz dostupná knižná edícia Studies in Christian Mission – od 1. po 47. zväzok – vydavateľstva Brill. V edícii vychádzajú monografie a zborníky z dejín misií od 16. storočia po súčasnosť. Zahrnuté sú rímsko-katolícka, protestantská, pravoslávna, evanjelická a letničná misijná práca.

Edícia sa dá zakúpiť samostatne alebo ako súčasť kolekcií Religious Studies, Theology and Philosophy E-Books Online.

Viac informácií

International Monetary Fund vydal ročnú správu 2015 12. 3. 2016 - International Monetary Fund

International Monetary Fund vydal novú správu IMF Annual Report 2015: Tackling Challenges Together. Popisuje podporu IMF, ktorú poskytol 188 členským štátom minulý rok v oblastiach: hodnotenie hospodárskej a finančnej politiky, poskytovanie financovania a vytváranie kapacít v ťažiskových oblastiach hospodárskej politiky. Správy vychádzajú od roku 1950.

Správy využívajú odborníci a študenti medzinárodného obchodu, globálnej ekonomiky a finančníctva. Správa je dostupná v dvoch formátoch ako online databáza s retrospektívou od roku 1999 a tlačené vydanie s CD-ROM.

Používatelia IMF eLibrary majú k novým knihám, výskumným štúdiám, časopisom a štatistikám automaticky prístup po ich vydaní.

Viac informácií

Platforma BrillOnline Books and Journals s novými funkciami 12. 3. 2016 - Brill

Používatelia v aktualizovanom rozhraní môžu:

 • Search within Journal – Na domovskej stránke časopisu vyhľadávať len v jeho článkoch.
 • Cited By – Platforma BrillOnline bola prepojená s databázami CrossRef. Vždy keď je v inom online článku citovaný článok z časopisu Brill, články sú prepojené.
 • Ringgold ID – V štatistikách inštitucionálnych predplatiteľov sa zobrazuje identifikačné číslo organizácie v systéme Ringgold.

Viac informácií

Aktuálne analýzy a štúdie od World Bank 11. 3. 2016 - World Bank Group

Vo World Bank eLibrary boli zverejnené nové štúdie v edícii Policy Research Working Papers:

Digitálna knižnica World Bank obsahuje kompletnú produkciu kníh, časopisov, datových souborov, reportov a štúdií od r. 1990. Hlavnými producentami informácií sú tietož zložky World Bank: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) a International Development Association (IDA). Čiastnočne k nim prispieva aj International Finance Corporation (IFC).

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám.

Viac informácií

American Physical Society premenovala časopisy 11. 3. 2016 - American Physical Society

American Physical Society (APS) premenovala časopisy a Library of Congress im pridelila nové ISSN:

APS začala vydávať aj nový časopis Physical Review Fluids (ISSN: 2469–990X; CODEN: PLFHBR).

Viac informácií

Evolučná fyziológia v HSTalks 10. 3. 2016 - Henry Stewart Talks

Do HSTalks Biomedical & Life Sciences pribudla séria Evolutionary Physiology. Redaktormi série sú prof. John Torday z Harbor-UCLA Medical Center a prof. Neil Blackstone z Northern Illinois University. Začína so štyrmi e-prednáškami:

 • Descriptive vs. mechanistic biology
 • A brief history of evolutionary biology
 • On the origins of life
 • On the value of comparative physiology

Doplnené budú:

 • Major transitions in the history of life
 • Vertebrate ontogeny – the ‘short history’ of evolution
 • Evolutionary Lessons from Cell Culture
 • The evolutionary origins of pulmonary physiology
 • Using lung evolution as a cipher for physiology – pathophysiology
 • The Evolutionary Origin of Endothermy

Rozšírené sú aj existujúce série:

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné ku kolekcii Biomedical & Life Sciences, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným sériám a e-prednáškam.

Viac informácií

Nové časopisy od American Chemical Society 10. 3. 2016 - American Chemical Society

V roku 2015 začala American Chemical Society vydávať nové časopisy:

Počas roku 2016 začnú vychádzať ďalšie časopisy ACS:

 • ACS Omega – multidisciplinárny online časopis, ktorý bude vydávať recenzované články formou open access.
 • ACS Sensors – recenzovaný vedecký časopis venovaný všetkým aspektom senzorov, ktoré snímajú chemické a biologické druhy alebo procesy.

S obsahom časopisov ACS sa môžete oboznámiť cez voľne dostupné vyhľadávanie a abstrakty, ako aj články, ktoré každý deň redaktori ACS vyberajú a sprístupňujú na ACS Editors’ Choice.

Viac informácií