ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Klasické arabské texty Futuh al-Buldan a Taʾrikh al-rusul wa l-muluk vyšli online 23. 10. 2014 - Brill

Vyšla online verzia diela perzského historika Ahmada Ibn Yahya al-Baladhuriho – Futuh al-Buldan. The Origins of the Islamic State sú jedným z najdôležitejších zdrojov pre štúdium počiatkov islámskeho zriadenia.

Na platforme BrillOnline Discovery je štandardné arabské znenie z vydania De Goejeho a anglický preklad od F. Cl. Murgottena a Ph. K. Hittiho, vrátane pôvodného arabsko-latinského glosára a indexu od De Goejeho. Vyhľadávať sa dá v arabských i anglických textoch s možnosťou plynule prechádzať z arabského textu do anglického a naopak.

Dostupné je samostatne alebo ako súčasť Classic Arabic Texts Online 1 súčasne s De Goejeho vydaním Dejín panovníkov a kráľov (Taʾrikh al-rusul wa l-muluk) od perzského historika al-Tabariho a dielom Bibliotheca Geographorum Arabicorum.

Viac informácií

Nový portál pro neurologii v praxi i ve výuce 23. 10. 2014 - McGraw-Hill Professional

McGraw-Hill Medical zpřístupnil na své platformě AccesMedicine nový specializovaný informační portál pro neurologii Neurology Collection, kde jsou na jednom místě dostupné všechny zdroje pro tento obor, a to jak pro studenty, tak pro zkušené lékaře.

Nabízí se nejžádanější učebnice (např. Principles Of Neural Science a Adams and Victor's Principles of Neurology), unikátní videa (zachycují neurologická vyšetření a EEG monitoring), vyhledávání dle názvu léčiv a interaktivní testy. Pravidelná aktualizace obsahu pod vedením redakční rady složené z předních odborníků.

Portál je optimalizován pro prohlížení v mobilních zařízeních.

Viac informácií

Vydavateľstvá M.E. Sharpe a Landes Bioscience súčasťou Taylor & Francis Group 23. 10. 2014 - Taylor & Francis Group, an Informa business

V roku 2015 rozšíri Taylor & Francis portfólio o 100 časopisov. Novinkou sú tituly vydavateľstva M.E. Sharpe, ktoré sa stalo súčasťou Taylor & Francis Group počas leta 2014. Časopisy sú zamerané na ázijské, ruské a východoeurópske štúdie, ekonomické vedy, podnikanie a marketing.

Pribudli aj vedecké časopisy od Landes Bioscience – Autophagy, Cell Adhesion & Migration, Cell Cycle, Channels, Epigentics, Fly, Plant Signaling & Behavior, Prion a RNA Biology – známe prísnym recenzným procesom a medzinárodným zameraním.

Taylor & Francis Library bude budúci rok obsahovať 1 700 časopisov, z toho vyše 950 titulov je vo Web of Science v citačnom indexe za rok 2013 (Thomson Reuters) a 80 titulov je medzi prvými desiatimi vo svojej kategórii.

Viac informácií

BioOne na rok 2015 v číslach: plus 5, mínus 1, rovná sa 184 9. 10. 2014 - BioOne

Od januára 2015 bude na platforme BioOne päť nových časopisov:

  • Ameghiniana vydáva Argentine Paleontological Association (ISSN: 0002–7014 / 1851–8044, 2010 – súčasnosť)
  • Candollea od Conservatory and Botanical Garden of the City of Geneva (0373–2967, 2010 – súčasnosť)
  • Journal of Wildlife Diseases spoločnosti Wildlife Disease Association (ISSN: 0090–3558, obsah od prvého vydania v r. 1965 po súčasnosť)
  • Polish Journal of Ecology od Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences (ISSN: 1505–2249, obsah od vol. 62)
  • Willdenowia od Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem (ISSN: 0511–9618 / 1868–6397), 1996 – súčasnosť)

Všetky nové časopisy sú v zozname 2014 Journal Citation Reports®. Štyri z týchto titulov neboli doteraz dostupné v plnotextovom formáte XML.

K 31. 12. 2014 prestane na platforme vychádzať Freshwater Science, ale v BioOne zostanú úplné texty z rokov 2004 až 2014.

V roku 2015 bude BioOne sprístupňovať 184 časopisov z toho 74 % sú v JCR, 25 % je publikovaných mimo USA a 45 % je dostupných online len cez BioOne.

Viac informácií

Mediae Latinitatis Lexicon Minus vyšiel online 9. 10. 2014 - Brill

Po prvýkrát vychádza online najnovšia verzia tlačeného vydania Mediae Latinitatis Lexicon Minus od J. F. Niermeyera. Poteší všetkých vedcov, pedagógov a študentov medievialistiky.

Obsahuje francúzsky, anglický a nemecký preklad pre každé heslo v stredovekej latinčine. Niermeyer Online umožňuje vyhľadávať lemmy a v úplných textoch so spresnením, v ktorom storočí bola používaná. Všetky heslá obsahujú súvisiace textové pasáže.

Viac informácií

MedicinesComplete s novým vzhľadom a aktualizovaným obsahom 9. 10. 2014 - Pharmaceutical Press

Pharmaceutical Press zmenil celú platformu MedicinesComplete – online zdroja informácií o liečivách:

  • Databáza sa dá na plno používať cez mobilné zariadenia vďaka responzívnemu dizajnu. Používatelia majú prístup cez tablety aj chytré telefóny ku všetkým 600 000 stranám príručiek a vyhľadávaniu.
  • Vyhľadávacie okno umožňuje hľadať liečivá, interakcie, či liečivé rastliny vo všetkých publikáciách naraz alebo si vybrať len jeden zdroj z rolovacieho zoznamu.
  • Nový vzhľad má aj Dashboard, kde sa zobrazujú dostupné publikácie a informácie o ich aktualizácii.

Všetky knihy sú priebežne aktualizované. V septembri boli aktualizované alebo doplnené údaje v BNF for Children, British National Formulary, Stockley`s In­teraction Alerts, Martindale: The Complete Drug Reference a AHFS Drug Information.

Viac informácií

Princeton University Press, Penn Press a transcript na platforme De Gruyter 9. 10. 2014 - de Gruyter

Po Harvard University Press si zvolili na vydávanie kníh v online podobe platformu DeGruyter aj vydavateľstvá:

Jedno z najstarších akademických vydavateľstiev v Amerike University of Pennsylvania Press – známe aj ako Penn Press – je v povedomí najmä monografiami z literárnych vied, amerických a európskych dejín, ďalej architektúry a judaistiky. Na výber sú jednotlivé knihy od roku 1990 po súčasnosť, tématické alebo celá kolekcia vrátane kníh od University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.

Knihy vydavateľstva Princeton University Press sú zo spoločenských a prírodných vied. Na výber sú jednotlivé tituly z rokov 1980 po súčasnosť alebo tématické kolekcie Princeton Legacy Library (1980 – 1999). Knihy v Princeton Legacy Library sú dostupné online po prvýkrát a v tlačenej podobe rozobrané.

Knihy nemeckého vydavateľstva transcript sú zamerané na spoločenské, mediálne a kultúrne štúdie, ďalej dejiny, filozofiu a kultúrny manažment. Dostupné sú ako tématické kolekcie, v rámci kolekcií vydavateľstva De Gruyter alebo jednotlivo.

Nové knižné kolekcie predstavilo aj samotné vydavateľtvo De Gruyter:

Zo všetkých kníh sa dá vytvoriť si vlastnú kolekciu

Viac informácií

Prvá online kolekcia o intelektuálnych dejinách 9. 10. 2014 - Brill

Vydavateľstvo Brill spracovalo do elektronickej podoby všetky zväzky z edície Brill's Studies in Intellectual History.

Prvá online kolekcia o intelektuálnych dejinách predstavuje nové prístupy k histórii, dejinám filozofie a teológie, duchovným dejinám a dejinám ideí. Osobitná pozornosť je venovaná využitiu interdiscipli­nárnych metód, vlastných kultúrnej antropológii, semiológii a jazykovej analýze. Zastúpené sú práce významných učencov aj zborníky z konferencií, ktoré by inak bolo ťažké získať.

Viac informácií

The Edison Papers: ako sa robil výskum a inovácie v 19. a začiatkom 20. storočia 9. 10. 2014 - ProQuest

ProQuest pokračuje v digitalizácii primárnych dokumentov pre výskum hnutia za občianske práva v USA a všeobecných dejín. V spolupráci s Rutgers University zdigitalizoval 175 000 labora­tórnych poznámkových kníh, denníkov, obchodných záznamov, korešpondenciu a ďalších dokumentov Thomasa A. Edisona.

Poskytujú pohľad na život, prácu a vízie Thomasa A. Edisona, ktorý spájal svety vedy, technológií, filmu, podnikania a financií. V piatich kolekciách sú materiály dokumentujúce jeho život a prácu od roku 1850 do 1919. Dokumentujú aj ďalšie osobnosti, akými boli Jay Gould, J. P. Morgan a Henry Ford. Šiesta kolekcia obsahuje filmy z Motion Picture Catalogs zaznamenávajúce industrializáciu, technologické inovácie, postavenie žien v spoločnosti, rasové otázky, vznik nových komunikačných technológií a masmédií. Na svoje si prídu vedci zameraní na dejiny vedy, spoločnosti, kultúry, filmu, ekonomiky aj práce.

V ProQuest History Vault sú okrem toho ešte tri nové moduly:

Do konca roku 2014 budú do ProQuest History Vault doplnené aj moduly:

  • Black Freedom Struggle of the 20th Century: Organizational Records and Personal Papers, Part 2
  • U.S. Diplomatic Post Records, 1914–1945

Viac informácií