ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

BrillOnline Discovery: Nájsť na jedno vyhľadávanie 16. 12. 2013 - Brill

Za každým, keď sa pozriem na platformu BrillOnline, vidím, ako pribúdajú nielen kolekcie historických prameňov na BrillOnline Primary Sources, ale aj nové funkcie rozhrania.

Decembrovou novinkou je jedno vyhľadávanie vo všetkých knihách, časopisoch, primárnych dokumentoch a bibliografiách akademického vydavateľstva Brill, ktoré už sú na platforme. Výsledky sa dajú ďalej zúžiť podľa odboru alebo druhu dokumentu. V Search help hneď pod vyhľadávacím oknom sú tipy, ako vyhľadávať pomocou booleovských a proximitných operátorov, divokých kariet, či využiť fuzzy vyhľadávanie.

Zmeny sú aj pri vyhľadávaní na platformách pre jednotlivé druhy dokumentov. Vo výsledkoch vyhľadávania napr. v referenčných dielach sa zobrazí aj počet a odkaz na výsledky v knihách a časopisoch, bibliografiách a primárnych prameňoch.

Viac informácií

Video školenia pre zdravotné sestry 16. 12. 2013 - Alexander Street Press

Alexander Street spustil dve video kolekcie určené na vzdelávanie zdravotných sestier. Producentom videí je Medcom, jeden z najväčších tvorcov vzdelávacích video programov pre zdravotné sestry, ošetrovateľov a zdravotných asistentov na svete.

Nursing Assistant Education in Video je 37 video školení, ktoré sprostredkúvajú základné zručnosti starostlivosti o pacienta, ktoré sú ťažko zdeliteľné textom. Súčasťou sú napríklad:

  • Moving and Turning Skills
  • Pressure Ulcer Prevention
  • Ostomy, Urinary Drainage, and Catheter Care

Nursing Assessment in Video obsahuje 14 videí z rokov 2012 – 2013. Zamerané sú na vyšetrovacie metódy a postupy, ako napr.:

  • The Integumentary System
  • Head to Toe Assessment
  • The Nervous System: Anatomy and Subjective Data

Viac informácií

2013-2014 EContent 100: Top firmy v sprístupňovaní digitálneho obsahu 5. 12. 2013 - EContent Magazine

Časopis EContent zverejnil 13. zoznam 100 firiem, ktoré sú považované za najdôležitejšie v sprístupňovaní digitálneho obsahu.

Na výbere spoločností sa každoročne podieľajú redaktori Information Today, EContent a ďalší odborníci. Na prestížnom zozname sa umiestnili poskytovatelia a tvorcovia digitálneho obsahu, ako aj spoločnosti, ktoré podporujú infraštruktúru a technológie týkajúce sa digitálneho obsahu. Medzi menovanými sú aj naši partneri, vydavateľstvá i producenti:

Viac informácií

Passport: analýza, vizualizácia a modelovanie ekonomických dát 4. 12. 2013 - Euromonitor International

zázname školenia Euromonitor Passport zo 4. 12. 2013 sa dozviete a uvidíte:

  • Čo je Passport: aké ekonomické informace obsahuje a akú metodológii Euromonitor používa na spracovanie analýz (od 00:00 min.).
  • Ako vyhľadávať v Passporte podľa priemyselných odvetví, štátov a spotrebiteľov (od 20:38 min.).
  • Ako analyzovať a vizualizovať štatistické dáta pomocou Dashboards.
  • Ako využívať modely CAMI na analyzovanie a modelovanie makroekonomických údajov a cien komodít (od 40:17 min.).

Streamovaný záznam (52 min.) v systéme WebEx vznikol zo školenia pre vysoké školy – členov konzorcia v rámci grantového programu VaVpI a ich poslucháčov, pedagógov a doktorandov.

Viac informácií

Alexander Street zbiera ocenenia 2. 12. 2013 - Alexander Street Press

Po umiestnení sa na prestížnom zozname EContent 100 Alexander Street Press získal ocenenie Best Content 2013 Charleston Advisor's Readers' Choice Awards za kolekciu Underground & Independent Comics, Comix and Graphic Novels. Obsahuje vyše 350 primárnych prameňov pre výskum komiksových kníh a grafických románov, či už slávnych alebo inak ťažko dostupných.

Alexander Street Press digitalizuje a sprístupňuje primárne pramene, partitúry, zvukové a video nahrávky najmä pre humanity a spoločenské vedy.

Viac informácií

HSTalks: E-prednášky o genetike v poľnohospodárstve 1. 12. 2013 - Henry Stewart Talks

Genetickým technológiám a procesom v poľnohospodár­stve, genetike rastlín i zvierat sa venuje deväť e-prednášok najnovšej série Agricultural GeneticsHSTalks Biomedical & Life Sciences Collection.

Používatelia s aktívnym predplatným majú prístup automaticky rozšírený o nové série a e-prednášky doplnené do existujúcich sérií.

Viac informácií

Obchodné podnikanie v e-prednáškach od HSTalks 1. 12. 2013 - Henry Stewart Talks

Plánovanie a implemetácia stratégie v maloobchode je témou najnovšej série 9 e-prednášok v kolekcii HSTalks Marketing & Management.

Pokiaľ máte aktívne predplatné, váš prístup je automaticky rozšírený o novú sériu o spotrebiteľskom správaní a e-prednášky doplnené do existujúcich sérií.

Do 31. 12. 2013 je z novej série voľne dostupná celá prednáška The role of logistics within a retailing strategy (46 min).

Viac informácií

Central and Eastern European Online Library prekročila tisícku 30. 11. 2013 - Central and Eastern European Online Library

Central and Eastern European Online Library sprístupňuje už 1018 odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Zamerané sú na spoločenskovedné a humanitné odbory. V kolekcii je v súčasnosti 53 časopisov z Českej republiky a 29 zo Slovenska.

Viac informácií

Nové historické pramene v Gale Digital Collections 29. 11. 2013 - GALE, part of Cengage Learning

Gale pokračuje v digitalizácii primárnych prameňov pre výskum dejín a medzinárodných vzťahov najmä v edíciách State Papers Online, Slavery and Anti-Slavery a The Making of Modern Law. Dostupné sú v nových kolekciách:

Viac informácií

Oxford Law Online: pramene od OUP pre právnikov pod jednou strechou 29. 11. 2013 - Oxford University Press

Oxford University Press sprístupnil tri nové kolekcie na novej platforme Oxford Law Online:

Na jednom mieste sú teraz dostupné všetky kolekcie primárnych dokumentov OUP zamerané na medzinárodné právo verejné, medzinárodnú investičnú arbitráž, ústavné právo, súťažné právo a medzinárodné trestné právo.

Kolekcie Oxford Law Online sú voľne dostupné po vyhľadávanie a popisy dokumentov. S úplnými textami sa môžete oboznámiť cez tri materiály:

Viac informácií