ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » ProQuest Ebook Central

ProQuest Ebook Central

Producent: různí / ProQuest
Partner: ProQuest, Part of Clarivate
Typ: Platforma
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Alergológia a klinická imunológia | Anesteziológia a intenzívna medicína | Dermatológia | Endokrinológia a diabetológia | Gastroenterológia a hepatológia | Ďalšie odbory (118) »
Geriatria a gerontológia | Gynekológia a pôrodníctvo | Hematológia a transfúziológia | Chirurgia a traumatológia | Infektológia a geografická medicína | Interná medicína | Kardiológia | Medicína založená na dôkazoch | Očné lekárstvo | Onkológia a rádioterapia | Ortopédia a telovýchovné lekárstvo | Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy | Paliatívna medicína a liečba bolesti | Pediatria | Pneumológia a ftizeológia | Pracovné lekárstvo a toxikológia | Praktické lekárstvo | Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia | Rádiológia a nukleárna medicína | Rehabilitácia | Reumatológia | Stomatológia a maxilofaciálna chirurgia | Urgentná medicína a medicína katastrof | Urológia / Nefrológia | Farmakológia a farmácia | Komplementárna a alternatívna medicína | Ošetrovateľstvo | Telesná výchova a šport | Verejné zdravotníctvo a medzinárodné zdravie | Anatómia / Fyziológia | Bioetika a lekárske právo | Biomedicínske inžinierstvo | Ekonomika, riadenie a politika v zdravotníctve | Epidemiológia / Hygiena / Preventívne lekárstvo | Laboratórna medicína | Lekárska biológia a genetika | Lekárska fyzika a biofyzika | Lekárska chémia a biochémia | Molekulárna medicína | Patológia a súdne lekárstvo | Biotechnológie | Environmentálne vedy | Lesníctvo | Potravinárstvo a výživa | Veterinárne lekárstvo | Poľnohospodárstvo | Fyzika | Matematika a štatistika | Optika a optoelektronika | Astronómia a astrofyzika | Geografia | Geológia | Hydrológia | Meteorológia a klimatológia | Biológia | Botanika | Chémia | Zoológia | Archeológia / Antropológia / Etnológia | Byzantológia | Filozofia a etika | Historické vedy | Informačné štúdiá a knihovníctvo | Islamistika | Judaistika | Mediálne a komunikačné štúdiá | Medievalistika | Pedagogika a školstvo | Politológia / Medzinárodné vzťahy / Aktuálne dianie | Pomocné vedy historické / Muzeológia | Právo / Verejná správa | Psychológia a kognitívna veda | Religionistika / Teológia | Rodové a minoritné štúdiá | Sociálna práca / Sociálna politika | Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá | Bankovníctvo a finančníctvo | Ekonomické vedy | Marketing a management | Rozvojové štúdiá | Služby / Cestovný ruch | Klasické jazyky a literatúra | Lingvistika | Literárne vedy a literatúra | Neslovanské jazyky a literatúry | Orientálne jazyky a literatúry | Slovanské jazyky a literatúry | Dizajn a úžitkové umenie | Dramatické umenie | Film, fotografia a nové médiá | Hudobné umenie | Tanečné umenie | Teória a dejiny umení | Výtvarné umenie | Policajné vedy / Kriminológia / Forenzné vedy | Vojenstvo | Priemyselná bezpečnosť | Priemyselné inžinierstvo | Technika a inžinierstvo [všeobecne] | Doprava a logistika | Drevárenský a papierenský priemysel | Elektrotechnika a elektronika | Energetika | Environmentálne inžinierstvo | Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo | Chemický priemysel a inžinierstvo | Informačné technológie / Telekomunikácie | Materiálové vedy a inžinierstvo | Metrológia a skúšobníctvo | Nanotechnológie a nanovedy | Spotrebný priemysel | Stavebníctvo, architektúra a urbanizmus | Strojárenstvo | Textilný a obuvnícky priemysel | Anglistika a amerikanistika | Romanistika | Germanistika | Ázijské štúdiá 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Služba ProQuest Ebook Central je výsledkom spojenia platforiem ebrary a EBL – Ebook Library do jednej platformy optimalizovanej pre všetky elektronické knihy zo širokého spektra oblastí od popredných aj menších vydavateľov, ktoré sú teraz dostupné v tomto pohodlnom používateľskom prostredí.

E-knihy dostupné cez ProQuest Ebook Central

 • Zoznam titulov: pošleme na vyžiadanie
 • Počet e-kníh: vyše 2 200 000 (2023/11)
 • Typ dokumentov: monografie, odborné knihy, učebnice, príručky
 • Jazyk textov: anglický, španielsky, francúzsky, portugalský, švédsky, nemecký, holandský, kórejský, arabský, čínsky, český

Vlastnosti a nástroje pre používateľov a správcov prístupu

 • Spôsob prístupu: online
 • Možnosť vzdialeného prístupu: áno, cez proxy server, Athens nebo Shibboleth
 • Formát e-kníh: PDF, EPUB, obsahy e-kníh sú dostupné cez vlastný softvér Ebook Central Reader v interaktívnej databáze s možnosťou vyhľadávania podľa slov.
 • Uloženie kópií: na 14 dní na počítačoch, elektronických čítačkách, tabletoch a smartfónoch s operačným systémom iOS (Apple) a Android (bez obmedzenia pre ostatných používateľov pristupujúcich online)
 • Tlač a ukladanie: záleží na vydavateľstve, zvyčajne 20 % kopírovanie a 40 % tlač počas jedného prihlásenia
 • Osobný účet: áno, vytváranie osobných poznámok a zoznamov e-kníh, farebné zvýraznenie textu
 • Štatistiky používania: vo formáte COUNTER, aj na úrovni jednotlivých e-kníh, podpora SUSHI
 • Prelinkovanie: záznamy na integráciu do lokálneho katalógu vo formáte MARC 21, OCLC Number, vyhľadávanie súčasne s predplatenými databázami na platforme ProQuest, e-knihy vyhľadateľné prostredníctvom The Summon vrátane plného textu a po úroveň záznamu cez ďalšie discovery služby, prepojenie na citačný manažér RefWorks a ďalšie podobné služby
 • Podporované operačné systémy, prehliadače a mobilné zariadenia: Supported Devices, Operating Systems (OS), and Browsers
 • Zvláštne funkcie: responzívny web (jednoduché používanie na mobilných zariadeniach), offline čítanie na mobilných zariadeniach prostredníctvom Bluefire Reader, možnosť použiť čítačky obrazovky, napr. JAWS alebo VoiceOver, administratívny a akvizičný účet ProQuest LibCentral pre knihovníkov

Rozsah licencie a cena

 • Spôsob získania: trvalý nákup jednotlivých titulov, predplatné kolekcií, moderovaný nákup (demand-driven acquistion, DDA), akvizícia založená na využití (evidence-based acquisition), krátkodobé výpožičky (short-term loans), od výpožičky k trvalému nákupu (access to own, ATO)
 • Počet súčasne pracujúcich používateľov: u predplatených kolekcií neobmedzený počet súčasne pristupujúcich používateľov (inštitúcia má vďaka tomu k dispozícii neobmedzený počet „kópií“); u jednotlivých kníh na základe typu licencie na výber neobmedzený, tri alebo jeden súčasne pristupujúci používateľ; a tzv. non-linear access model (stanovený počet výpožičiek za 325 dní)
 • Cena: na vyžiadanie

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov