ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Sociálna práca / Sociálna politika


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Sociálna práca / Sociálna politika

Počet nájdených produktov: 43

Disability in the Modern World: History of a Social Movement
Producent: různí / Alexander Street
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Postižení v moderním světě: Dějiny sociálního hnutí je unikátní online sbírka materiálů týkajících se komunity postižených a jejich přínosu, z pohledu širokého spektra oborů od mediálních studií až po filozofii.

OECD Factbook (open access)
Producent: OECD
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Ve své podstatě je OECD Factbook nejzákladnější publikací vydávanou OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Její podtitul je „Economic, Environmental and Social Statistics“, což hovoří za vše. Jako zástupci OECD pro ČR a SR vám můžeme 260 stránkovou tištěnou verzi dodat za 50 EUR, případně v elektronické verzi na USB klíčence za 30 EUR. Pokud Vám ale vyhovuje online verze, je vám k dispozici na webu zdarma.

Open Access Complete
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vyše 15 000 otvorených odborných e-kníh (väčšina v režime DRM-free) od 50 svetových vydavateľstiev v desiatich jazykoch.

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Platforma ProQuest Ebook Central ponúka výber kníh od vydavateľstiev Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press atď. v mnohých odboroch a pododboroch.

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest Primary Sources
Producent: různí / ProQuest
Typ: Primárne pramene

Vyše 75 rokov ProQuest digitalizuje a sprístupňuje ťažko dostupné a vzácne zbierky primárnych prameňov pre výskum a štúdium v odboroch:

ProQuest Social Sciences Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Social Sciences Premium Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám zo spoločenskovedných odborov – spája bibliografické záznamy a abstrakty s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami. Súčasťou kolekcie sú:

Social Sciences Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

ProQuest Social Sciences Ebook Subscription (predtým ebrary Social Sciences) je kolekcia vedeckých elektronických monografií so zameraním na sociológiu, demografiu, antropológiu, archeológiu, etnológiu, psychológiu, psychoterapiu, sociálnu a kognitívnu psychológiu, kriminológiu, skupinovú terapiu, starostlivosť o deti, sociálnu prácu a ďalšie príbuzné odbory

Social Work Online
Producent: různí / Alexander Street
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Social Work Online obsahuje 92 streamovaných videí – 100 hodín prednášok, diskusií a inštruktážnych programov a 50 000 strán odborných textov pre študentov sociálnej práce. Vo videách sa odborníci zaoberajú základnými teóriami sociálnej práce, základmi vedenia prípadu, ako komunikovať a správať sa ku klientovi, ako viesť stretnutia skupín a komunikovať s agentúrami poskytujúcimi sociálne služby.