ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » ProQuest One Academic

ProQuest One Academic

Producent: různí / ProQuest
Partner: ProQuest, Part of Clarivate
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
Platforma: ProQuest Academic
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Alergológia a klinická imunológia | Anesteziológia a intenzívna medicína | Dermatológia | Endokrinológia a diabetológia | Gastroenterológia a hepatológia | Ďalšie odbory (119) »
Geriatria a gerontológia | Gynekológia a pôrodníctvo | Hematológia a transfúziológia | Chirurgia a traumatológia | Infektológia a geografická medicína | Interná medicína | Kardiológia | Medicína založená na dôkazoch | Očné lekárstvo | Onkológia a rádioterapia | Ortopédia a telovýchovné lekárstvo | Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy | Paliatívna medicína a liečba bolesti | Pediatria | Pneumológia a ftizeológia | Pracovné lekárstvo a toxikológia | Praktické lekárstvo | Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia | Rádiológia a nukleárna medicína | Rehabilitácia | Reumatológia | Stomatológia a maxilofaciálna chirurgia | Urgentná medicína a medicína katastrof | Urológia / Nefrológia | Farmakológia a farmácia | Komplementárna a alternatívna medicína | Ošetrovateľstvo | Telesná výchova a šport | Verejné zdravotníctvo a medzinárodné zdravie | Anatómia / Fyziológia | Bioetika a lekárske právo | Biomedicínske inžinierstvo | Ekonomika, riadenie a politika v zdravotníctve | Epidemiológia / Hygiena / Preventívne lekárstvo | Laboratórna medicína | Lekárska biológia a genetika | Lekárska fyzika a biofyzika | Lekárska chémia a biochémia | Molekulárna medicína | Patológia a súdne lekárstvo | Biotechnológie | Environmentálne vedy | Lesníctvo | Potravinárstvo a výživa | Veterinárne lekárstvo | Poľnohospodárstvo | Fyzika | Matematika a štatistika | Optika a optoelektronika | Astronómia a astrofyzika | Geografia | Geológia | Hydrológia | Meteorológia a klimatológia | Biológia | Botanika | Chémia | Zoológia | Archeológia / Antropológia / Etnológia | Byzantológia | Filozofia a etika | Historické vedy | Informačné štúdiá a knihovníctvo | Islamistika | Judaistika | Mediálne a komunikačné štúdiá | Medievalistika | Pedagogika a školstvo | Politológia / Medzinárodné vzťahy / Aktuálne dianie | Pomocné vedy historické / Muzeológia | Právo / Verejná správa | Psychológia a kognitívna veda | Religionistika / Teológia | Rodové a minoritné štúdiá | Sociálna práca / Sociálna politika | Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá | Bankovníctvo a finančníctvo | Ekonomické vedy | Marketing a management | Rozvojové štúdiá | Služby / Cestovný ruch | Klasické jazyky a literatúra | Lingvistika | Literárne vedy a literatúra | Neslovanské jazyky a literatúry | Orientálne jazyky a literatúry | Slovanské jazyky a literatúry | Dizajn a úžitkové umenie | Dramatické umenie | Film, fotografia a nové médiá | Hudobné umenie | Tanečné umenie | Teória a dejiny umení | Výtvarné umenie | Policajné vedy / Kriminológia / Forenzné vedy | Vojenstvo | Priemyselná bezpečnosť | Priemyselné inžinierstvo | Technika a inžinierstvo [všeobecne] | Doprava a logistika | Drevárenský a papierenský priemysel | Elektrotechnika a elektronika | Energetika | Environmentálne inžinierstvo | Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo | Chemický priemysel a inžinierstvo | Informačné technológie / Telekomunikácie | Materiálové vedy a inžinierstvo | Metrológia a skúšobníctvo | Nanotechnológie a nanovedy | Spotrebný priemysel | Stavebníctvo, architektúra a urbanizmus | Strojárenstvo | Textilný a obuvnícky priemysel | Viacodborové, obecné zameranie | Anglistika a amerikanistika | Romanistika | Germanistika | Ázijské štúdiá 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

 • ProQuest Central – kolekcia 21 000 plnotex­tových titulov časopisov (spolu 27 000 titulov), viac ako 2 000 titulov novín, 30 000 trhových správ, 150 000 prípadových štúdií a mnoho ďalších typov obsahu
 • Academic Complete Ebooks – mnohoodborová kolekcia vyše 200 000 monografií
 • Academic Video Online – viac ako 66 000 odborných videí zo všetkých odborov
 • ProQuest Dissertations & Theses Global – viac ako 4,7 milióna doktorandských prác, z ktorých 2,4 milióna obsahuje plné texty

Len pre akademické inštitúcie.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace materiály

Materiály pre administrátorov

 • Administrator Resources for the ProQuest Platform

  Průvodce pro administrátory (nastavení uživatelského rozhraní, branding, uživatelské statistiky, prolinkování, autentifikace, MARC záznamy, atd.).

 • ProQuest - vyhledávání ve vybraných titulech

  689.46 kB

  ProQuest nabízí funkci pro vyhledávání ve vybraných titulech – lze zvolit až 15 oblíbených časopisů a vytvořit speciální kategorii. Návod slouží administrátorům. Pokud nemáte přístup do admin modulu, kontaktujte prosím Michaela Svobodu (ČR) alebo Lucii Poledníkovou (SR).

 • Admin modul ProQuestu (česky)

  682.43 kB

  Krátký návod k admin modulu ProQuestu, kde je možné stahovat či si nechat pravidelně zasílat statistiky, přidat do rozhraní logo a odkaz na knihovnu, stahovat MARC záznamy, seznamy titulů, nastavit prolinkování, Shibboleth atd.

 • Integrate ProQuest with your Learning Management System

  Integrace zdrojů ProQuest do prostředí výukových systémů Canva a Moodle.

 • COUNTER 5 LibGuides

  Stránky s informacemi ke statistikám ve formátu COUNTER 5 pro platformy ProQuest, Alexander Street a ProQuest Ebook Central.

 • ProQuest Administrator Module - Help

  Pro zobrazení nápovědy je třeba zadat admin přihlašovací údaje.

 • ProQuest Support Center

  V Knowledge base naleznete otázky a odpovědi, uživatelské příručky, video tutoriály a přehled poskytovatelů e-knih pokrytých v 360 Link/Core eBooks. Dostupné pouze pro stávající předplatitele informačních zdrojů a nástrojů od společnosti ProQuest na platformách ProQuest Academic, Ebook Central, ProQuest Dialog a dalších. Vyžaduje přístupové jméno a heslo.

 • How to Setup Shibboleth Access to ProQuest

  Návod pro nastavení přihlašování do ProQuestu přes Shibboleth. ProQuest podporuje federaci eduGAIN.

 • ProQuest Search Widget

  Díky zajímavé funkci ProQuest Search Widget mohou nyní předplatitelé databází na platformě ProQuest vkládat do svých www stránek vyhledávací formulář, který lze přednastavit přímo na vybrané součásti databází ProQuest. Je to vítaný způsob, jak např. začlenit vyhledávání v ProQuestu do stránek knihovny, materiálů k výuce a tak podobně.

  Dostupné pouze pro stávající předplatitele databází na platformě ProQuest (nutno se přihlásit).

Ostatné

 • ProQuest.sk - portál

  Informačný portál pre akademické inštitúcie v Slovenskej republike na sprístupnenie kolekcie ProQuest Central. Obsahuje nástroje a pomôcky pre všetkých používateľov databáz v prostredí ProQuest. Pre inštitúcie v Českej republike slúži www.proquest.cz.