ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneri » ProQuest, Part of Clarivate

ProQuest, Part of Clarivate

Spoločnosť ProQuest patrí k popredným svetovým agregátorom informačných zdrojov pre výskum a vzdelávanie vo všetkých odboroch, a cloudových technológií pre vyhľadávanie, správu, využívanie a zdieľanie informácií vedcami a knihovníkmi.

ProQuest vznikol na základoch pôvodnej spoločnosti U.M.I. založenej v roku 1938 a neskôr premenovanej na ProQuest podľa jej najvýznamnejšej platformy. Postupom času sa spoločnosť spájala s ďalšími poprednými vydavateľstvami a poskytovateľmi vedeckých a odborných informácií.

Na platforme ProQuest sú zastúpené časopisy, kvalifikačné práce, vládne a kultúrne archívy, noviny, zbierky historických prameňov a abstraktové databázy pôvodných CSA (Cambridge Scientific Abstracts).

V roku 2009 spustila prvý univerzálny vyhľadávač Summon™. V roku 2010 rozšírila svoje služby pre firmy a vládne organizácie zlúčením so spoločnosťou Dialog a spustením služby ProQuest Dialog™. Od roku 2011 sa stala súčasťou ebrary sprístupňujúca státisíce odborných a vedeckých e-kníh a nástroje pre výskumníkov a knihovníkov – najmä kolaboratívnu platformu RefWorks, Pivot™ na podporu výskumu a knižničný informačný systém Intota™.

V roku 2015 v rámci ProQuestu sa stala súčasťou divízia Ex Libris – ktorá podporuje široké portfólio nástrojov vrátane Intota, Summon a 360 Link.

Počas roku 2016 sa stala súčasťou ďalšia divízia Alexander Street, ktorá sa sprístupňuje rozsiahle digitálne kolekcie video a audio nahrávok, notových zápisov a úplných textov primárnych prameňov najmä pre humanitné a spoločenské vedy.

Vďaka týmto spojeniam vznikajú kolekcie relevantnému obsahu v rôznych formátoch – videá, časopisecké články, spravodajstvo, dizertácie, e-knihy – dostupné na jednom mieste.

Od roku 2021 je ProQuest súčasťou spoločnosti Clarivate.

Dostupné produkty