ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » RefWorks

RefWorks

Producent: ProQuest
Partner: ProQuest, Part of Clarivate
Typ: Nástroje na vedecké publikovanie
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Citácie a úplné texty na jednom mieste

Interná/externá spolupráca v tíme a zdieľanie citácií a úplných textov. Úplné texty vždy po ruke v počítači, smartfóne alebo tablete. Pre začiatočníkov aj pokročilých. Intuitívne rozhranie, jednoduché ovládanie. Jednoduché vytváranie citácií v texte a bibliografie. To všetko a ešte oveľa viac je kolaboratívny systém pre vedu a výskum RefWorks – jedinečná online služba na ukladanie citácií a úplných textov (vo formáte PDF alebo MS Office či Open Office), vytváranie bibliografií a zdieľanie citácií a plných textov.

Jedným kliknutím na tlačidlo Save to RefWorks (nainštalovanom vo webovom prehliadači) sa uložia nielen bibliografické údaje nájdené na danej webovej stránke, ale aj úplné texty vo formáte PDF alebo obsah webovej stránky vrátane obrázkov (funguje pre vybrané online služby a webové stránky). Okrem toho automaticky ponúka pridanie metadát k uloženému dokumentu (údaje čerpá z rozsiahlej databázy Knowledgebase vyhľadávača Summon). Bibliografické záznamy možno tiež automaticky importovať z niekoľkých stoviek online databáz a iných informačných zdrojov. Importovať je možné aj záznamy z aplikácií RefWorks 2.0, EndNote, Mendeley, Zotero atď. Vytvorené záznamy je možné organizovať do zložiek (a podzložiek) a ďalej s nimi pracovať (vytvárať bibliografie, exportovať záznamy do niekoľkých stoviek preddefinovaných citačných štýlov a i.). Možný je aj export záznamov do formátu BibTex alebo XML a do iných citačných manažérov prostredníctvom formátu RIS. Vyhľadávanie funguje nielen v bibliografických údajoch, ale aj v úplných textoch vo formáte PDF alebo v súboroch vo formáte MS Office alebo Open Office.

Priamo na obrazovke si môžete prečítať celé texty vo formáte PDF, písať si vlastné poznámky a komentáre a zvýrazňovačom označiť zaujímavé pasáže textu. V režime zdieľania sa zobrazujú aj komentáre ostatných používateľov, ktorí majú prístup k textu.

Používateľ môže k jednému záznamu v systéme RefWorks pripojiť viacero príloh v rôznych formátoch.

Používateľský účet v systéme RefWorks možno prepojiť so službou Dropbox. Všetky úplné texty, ktoré používateľ importuje do svojho účtu RefWorks, sú potom dostupné aj lokálne prostredníctvom služby Dropbox v jeho počítači a/alebo mobile/tablete, takže texty možno čítať aj bez pripojenia na internet.

Možnosť vytvorenia viacerých účtov, tzv. „Projects“ na jednu e-mailovú adresu, je ideálnym riešením pre rôzne projekty a tímovú prácu.

Možnosť zdieľania vlastných zložiek s registrovanými používateľmi RefWorks je možná na niekoľkých úrovniach:

 • Súkromné s neobmedzeným počtom ďalších používateľov RefWorks, z ktorých každý môže mať rôzne práva: 1. práva len na čítanie 2. práva na čítanie a anotovanie 3. plný prístup (práva na čítanie a anotovanie, možnosť pridávať ďalšie záznamy do zložky a upravovať alebo vymazávať existujúce záznamy). Tieto pravidlá platia pre používateľov z tej istej inštitúcie; pri zdieľaní s inými používateľmi RefWorks z iných inštitúcií je zdieľanie úplného textu obmedzené len na prvých 5 osôb – môžu čítať úplný text, ale nemajú práva na tlač, sťahovanie atď.
 • Inštitucionálne – Všetci z vašej inštitúcie môžu vidieť záznamy a úplné texty zo zložky, ktorú ste zdieľali.
 • verejný – Bibliografické záznamy v zložke/podzložke možno zdieľať verejne prostredníctvom odkazu URL.

Súčasťou sú aj doplnky Write-N-Cite a RefWorks Citation Manager (RCM) na citovanie v texte vo Worde – Windows alebo Mac a vytváranie bibliografií aj offline. Odkazy na citované diela je možné umiestniť aj priamo do textu alebo do poznámok pod čiarou v Google Docs, stačí si stiahnuť bezplatnú aplikáciu. RCM a Google Docs podporujú používanie štýlov CSL (úložisko viac ako 8 000 bežne používaných citačných štýlov).

Správca referencií RefWorks podporuje tieto webové prehliadače: Internet Explorer verzie 8 a 9, Firefox, Google Chrome, Safari. Služba sa poskytuje inštitúciám na základe ročného predplatného.

Jazyky rozhrania: angličtina, francúzština, taliančina, nemčina, španielčina, kórejčina, japončina, čínština

77 % nových funkcií sa implementuje na základe návrhov samotných používateľov. Máte aj vy návrh na zlepšenie systému RefWorks? Pošlite ho prostredníctvom RefWorks Idea Exchange alebo hlasujte za návrhy ostatných používateľov tu.

Platená inštitucionálna licencia poskytuje každému používateľovi možnosť nahrať neobmedzený počet záznamov, 100 GB kapacitu pre prílohy, neobmedzené zdieľanie s internými/ex­ternými používateľmi RefWorks, prepojenie na úplné texty aj prostredníctvom OpenURL Link Resolver (napr. 360 Link), užívateľskú podporu a školenia a predovšetkým celý rad analytických nástrojov, ktoré odhaľujú štatistiky užitočné napr. pre akvizíciu (z ktorých zdrojov používatelia najčastejšie sťahujú záznamy, ktoré zdroje najčastejšie citujú a pod.)

Používatelia z inštitúcií s aktívnym predplatným Summon 2.0 majú možnosť vytvoriť si zdarma individuálny účet v ProQuest RefWorks s kapacitou 2 GB. Keďže účet RefWorks Lite je priamo integrovaný do vyhľadávača Summon 2.0, všetky záznamy uložené v rozhraní Summon 2.0 sa automaticky ukladajú aj do osobného účtu RefWorks. V tomto účte je potom k dispozícii väčšina základných funkcií, ale pre plný rozsah funkcií si musíte predplatiť inštitucionálnu verziu.

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Školiace materiály

 • New RefWorks na YouTube

  Video návody pro uživatele služby New RefWorks:

  • Introduction to RefWorks
  • Accessing RefWorks
  • RefWorks Basic Functionality
  • Exporting References to RefWorks
  • Creating References and Adding Documents Within RefWorks
  • Organizing References with Folders in RefWorks
  • Organizing References with Projects in RefWorks
  • Collaboration Through Sharing in RefWorks
  • Finding Duplicate References in RefWorks
  • RefWorks for Faculty
  • Writing with RefWorks

Materiály pre administrátorov