ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Digitální podoba Grove Music slaví 20 let! 29. 5. 2021 - Oxford University Press

Hudební referenční databáze Grove Music Online (GMO) byla spuštěna v roce 2001, v tištěné podobě vychází už od roku 1879. Obsahuje články k různým hudebním žánrům, články o skladatelích, životopisy, bibliografie, informace o interpretech a jejich diskografiích, popis nahrávacích technologií, dále publikace zaměřené na hudební nástroje, na jazzovou hudbu (The New Grove Dictionary of Jazz) a na operu (The New Grove Dictionary of Opera). Najdete zde také obrázky, hudební ukázky a odkazy na audio a video ukázky. Svým obsahem slouží jak pro vědecký výzkum, tak pro hudební nadšence z řad veřejnosti.

K oslavě tohoto výročí bylo volně zpřístupněno dvacet článků publikovaných v průběhu dvaceti let:

Online přístup do Grove Music Online si předplácí řada českých univerzit a veřejných knihoven v rámci projektu CzechElib. Od roku 2013 pracují editoři GMO na rozšíření obsahu, který se týká Jihovýhodní, Střední a Východní Evropy (včetně České republiky). Obsah celé GMO je průběžně aktualizován, pokud máte zájem stát se přispěvovatelem, přihlašte se prostřednictvím programu UpdateGMO.

Viac informácií

Vědci z ČR opět mezi oceněnými recenzenty časopisů IOP Publishing 28. 5. 2021 - IOP Publishing

Vydavatelství IOP Publishing (IOPP) jmenovalo vítěze Reviewer Awards za rok 2020, které jsou udělovány nejlepším recenzentům.

Mezi oceněnými jsou i vědci z českých univerzit a vědeckých institucí (MUNI, UK, UPOL, AV ČR, ČVUT, VUT, ČMI, ČZU, JČU, VŠE), kteří získali ocenění Outstanding Reviewer jako recenzenti těchto časopisů IOPP:

Online přístup do časopisů vydavatelství IOP Publishing (IOPP) si předplácí řada českých univerzit, ústavů AV ČR a Národní technická knihovna prostřednictvím projektu CzechElib. České výzkumné instituce se významně zapojují i do publikování odborných článků v těchto časopisech. Články, na nichž se autorsky podíleli vědci z ČR, najdete přímo v rozhraní IOPscience.

Viac informácií

Nepromeškejte zvýhodněnou nabídku na předplatné videokolekcí JoVE 22. 5. 2021 - MyJoVE Corp.

Při předplacení některé z osmi videokolekcí JoVE na rok 2022 získají univerzity bezplatný přístup do stejné videokolekce po zbytek roku 2021. Předplatné na rok 2022 je třeba v tomto případě potvrdit do 30. června 2021. Balíčky kombinují obsah z Journal of Visualized Experiments (JoVE), z databáze JoVE Education, která je určena pro výuku základů práce v laboratoři, dále z Encyclopedia of Experiments, z JoVE Core (videoučebnice) a z Lab Manual.

Nabízené balíčky:

  • JoVE Biological Sciences – biologie, biochemie, neurovědy, molekulární biologie, genetika
  • JoVE Biomedical Sciences & Clinical Medicine – viz výše, navíc výzkum rakoviny, medicína, imunologie a infekce, bioinženýrství
  • JoVE Brain & Behavior – psychologie, sociální psychologie, neurovědy, chování, biologie
  • JoVE Chemistry & Environment – chemie, biochemie, environmentál­ní vědy
  • JoVE Engineering & Physics – chemie, fyzika, bioinženýrství, další inženýrské obory
  • JoVE Research
  • JoVE Education
  • JoVE Unlimited

JoVE představil kolega Jakub Petřík během loňské konference miniINFORUM. Chcete-li si udělat představu o obsahu JoVE, podívejte se na open access videa nebo se přihlašte na některý z webinářů Weekly training webinars.

Mezi první předplatitele časopisu JoVE patřily univerzity Harvard a MIT, od roku 2008 je indexován v Pubmed. V časopise publikují také vědci z Česka a Slovenska. Obsah JoVE je volně dostupný až na úroveň abstraktu, videa jsou opatřena titulky v několika jazycích, a součástí jsou také protokoly. Pro předplatitele lze nastavit jak přístup přes IP adresy instituce, tak i vzdálený přístup. Videa lze snadno integrovat do výukových systémů, jako je např. Moodle nebo MS Teams. Pro vyučující jsou velkou pomocí Playlisty – předpřipravené seznamy videí pro konkrétní vyučovací předměty (biologie, chemie, laboratorní cvičení, klinická medicína, psychologie, neurovědy, environmentální vědy, technické obory, ad.). Tým JoVE nabízí vytvoření playlistů dle konkrétních požadavků univerzity (nejčastěji na základě dodání studijních plánů/sylabů). Knihovníci uvítají MARC záznamy a statistiky využití.

Průzkumy ukázaly, že studenti si vedli v testech významně lépe, pokud vedle klasického mluveného výkladu následně zhlédli také edukační videa z JoVE. V mnoha případech JoVE významně šetří také čas a peníze vědců v laboratořích.

V letošním roce vyhlásil JoVE soutěž o ceny pro knihovníky, pedagogy i vědce.

Bližší informace k předplatnému Vám podají Jakub Petřík nebo Miriam Suchoňová.

Viac informácií

Oceněné články z časopisů pro stavebnictví za rok 2021 volně k dispozici 19. 5. 2021 - ICE Publishing

Každoročně jsou udělovány ICE Publishing Awards autorům nejlepších článků, které jsou publikovány v některém z odborných časopisů, které vydává ICE – Institution of Civil Engineers.

Všech 41 oceněných článků za rok 2021 je volně k dispozici online.

ICE Virtual Library je největší kolekce publikací pro stavební inženýrství s impaktovanými časopisy, jako jsou Proceedings of the ICE – Civil Engineering, který vychází od r. 1836, dále Géotechnique, Magazine of Concrete Research nebo Structures and Buildings. Kromě časopisů zde vychází také průmyslové standardy, manuály, ověřené postupy (best practice), technické specifikace, projektová dokumentace, zprávy o nejnovějším výzkumu, příručky, učebnice, sborníky a případové studie. Publikují zde jak akademici, tak odborníci z praxe.

Má-li Vaše instituce zájem o předplatné některého z časopisů ICE, kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Viac informácií

Kdo je mezi finalisty letošních cen CODiE 2021? 17. 5. 2021 - ProQuest

Dokonce ve dvou kategoriích finalistů letošních cen CODiE 2021 – Best Big Data Reporting & Analytics Solution a Best Business Information or Data Delivery Solution se objevila služba ETD Dashboard. Electronic Theses and Dissertations Dashboard je k dispozici pro instituce s předplatným databáze závěrečných prací ProQuest Dissertations & Theses. Vizuální formou prezentuje chování uživatelů a využití dizertací a diplomových prací.

Mezi finalisty figuruje také výukový portál Dissertations Bootcamp eLearning Companions (Best [COVID-19] Student Experience Response), který nabízí bezplatné online kurzy, jak na psaní diplomové a dizertační práce.

CODiE Awards, za kterými stojí Software & Information Industry Association (SIIA), jsou udělovány již od roku 1986. Každoročně ocenění získavají nejlepší produkty a služby informačního průmyslu.

Viac informácií

Časopisy pro diabetologii u Ovidu 15. 5. 2021 - Wolters Kluwer - Ovid

Časopisy American Diabetes Association (ADA), které se zaměřují na léčbu diabetu, péči o pacienty a další vzdělávání, jsou nově dostupné na platformě Ovid. Konkrétně se jedná o:

Vedle časopisů nabízí Ovid také online přístup ke knižní kolekci ADA Book Collection 2018/2019.

Rozhraní Ovid umožňuje uživatelům nastavit automatické zasílání upozornění na nová čísla a články, export záznamů do citačních manažerů, uložení/tisk/o­deslání výsledků vyhledávání, a sledování statistik ve formátu COUNTER. Časopisy ADA je samozřejmě možné prohledávat společně s dalšími časopisy a databázemi, které máte přes Ovid dostupné.

Časopisy lze předplatit jednotlivě nebo jako cenově zvýhodněný balíček. Pro další informace k předplatnému kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Viac informácií

Mezinárodní průzkum OECD pro vědecké pracovníky 7. 5. 2021 - OECD Publishing

OECD spustilo mezinárodní průzkum pro vědce – International Survey of Science (ISSA) – Science in society in times of crisis, jehož cílem je shromáždit důkazy o pracovních podmínkách vědců, o interakci vědy a výzkumu se společností a o přínosu k cílům udržitelného rozvoje, a zároveň také o dopadu pandemie COVID-19 na práci vědců a jejich kariérní vyhlídky. Průzkum, který je v současné době k dispozici v 10 jazycích, zůstane otevřený do června 2021. První výsledky budou zveřejněny v září 2021.
OECD se nově stalo členem koncorcia ORCID, pro registraci do průzkumu je tedy možné použít i své ORCID ID.

První OECD ISSA průzkum proběhl v roce 2015, a následně v letech 2018 a 2020.

Viac informácií

Už Brzy! PQDT Open se přesune na www.proquest.com 7. 5. 2021 - ProQuest

Během května 2021 se databáze PQDT Open přesune ze své stávající adresy na platformu www.proquest.com. PQDT Open poskytuje volný přístup k plným textům disertačních a diplomových prací autorů, kteří se rozhodli svou práci publikovat formou open access a volně tak zveřejnit výsledky svého výzkumu. Pro uživatele to znamená, že na www.proquest.com budou mít možnost volně v dizertacích vyhledávat (i bez registrace) a stahovat si plné texty OA prací. PQDT Open aktuálně obsahuje více než 50 000 závěrečných prací z celého světa.

Více informací viz ProQuest Support Center.

Univerzity z ČR a SR srdečně zveme, aby se informovaly o možnosti začlenění svých disertací a diplomových prací do programu Digital Archiving and Access. Participujícím školám je poskytován zdarma přístup k jejich vlastním disertacím převedeným do elektronické podoby včetně odkazu na univerzitní repozitář, indexace obsahu, MARC záznamů a vizuální analýzy využití přes ETD Dashboard. Zveřejněním závěrečných prací může univerzita snadno dosáhnout šíření povědomí o svých výzkumných aktivitách, navázat nové mezinárodní spolupráce a zvýšit svou prestiž. Sklízení dat probíhá obvykle automatizovaně, ale univerzita má plnou kontrolu nad celým procesem a autorská práva zůstávají autorovi práce.

Viac informácií

Writefull nabízí širší škálu akademických frází a automatický generátor názvu 6. 5. 2021 - Digital Science | Writefull

Služba Writefull, která poskytuje pokročilou korekturu odborných textů v angličtině, rozšířila škálu akademických frází v rámci nástroje Sentence Pallete, počet vzrostl ze 180 na téměř 600 vět. Přibyly nové části „Abstract“ a „Statements“ a řada podsekcí byla obohacena o desítky nových vět extrahovaných z frekvenčních analýz v databázi vědeckých textů. Sentence Palette je k dispozici ve verzi Writefull for Word a nově také ve Writefull for Overleaf.

Sentence Pallete je soubor vět a frází, které se v akademickém textu velmi často používají. Nabídka je členěna na sekce, které odpovídají struktuře akademického textu (Abstract, Introduction, Literature, Methods, Results, Discussion, Conclusion, Statements, Connectors). Fráze a věty lze procházet a použít přímo v textu. Vzhledem k obecné povaze těchto vět nehrozí při jejich kopírování do textu riziko plagiátorství. Snahou je pomoci začínajícím, mladým či jiným autorům s menšími publikačními zkušenostmi v angličtině.

Writefull for Overleaf nyní nově kromě Sentence Pallete nabízí také Language Search – tato funkce umožňuje prohledávat databázi milionů vědeckých publikací z různých oblastí výzkumu a prozkoumat akademické jazykové vzorce v odborných textech. Nejste si jisti, jak v textu použít konkrétní slovo nebo frázi, nebo zda existují lepší alternativy? Vezměte si na pomoc Language Search!

Pro autory odborných publikací je klíčové zvolit co nejvýstižnější název článku, který přitáhne pozornost, a i tato disciplína má svá specifika a zákonitosti. Pro tyto účely Writefull představil automatický generátor názvu, který pracuje s abstraktem. Aktuálně je dostupný k testování online, tak neváhejte, a vyzkoušejte Title Generator!

Viac informácií

20 rokov e-noviniek 29. 4. 2021 - Albertina icome Bratislava

E-novinky zo sveta informačných zdrojov píšeme a rozosielame do Vašich e-mailových schránok už 20 rokov. Prinášajú nielen zaujímavosti zo sveta odborných informačných zdrojov a ochutnávky nových online databáz, kolekcií a služieb, ale aj informácie o voľných prístupoch, užitočných návodoch a nástrojoch, a v neposlednom rade s Vami v e-novinkách zdieľame pozvánky na webináre a online konferencie.

Obsah e-noviniek si môžete jednoducho upraviť a nechať si posielať novinky len z odborov, ktoré Vás zaujímajú. Vyberať môžete z takmer 120 odborov. Chcete si oprášiť nastavenie svojich e-noviniek? Kliknite v tejto e-mailovej správe vpravo hore na odkaz „Úprava profilu“ a nastavte si, aké informácie a z ktorých odborov od nás chcete dostávať.

Priebežne tiež zverejňujeme a zdieľame správy cez Facebook. Praktické video návody z našej dielne či od vydavateľstiev, s ktorými spolupracujeme, nájdete na YouTube.

Viac informácií