ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Noviny ako významný zdroj pre vedcov? 25. 9. 2018 - ProQuest

Nie je prekvapujúce, že noviny sú jedným z významných zdrojov pre výskum v spoločenských vedách a umení. Nečakané je, keď sú noviny často citovaným zdrojom vo vedeckých článkoch z odboru ako je verejné zdravotníctvo.

Štúdia The Scholarly Impacts of Newspapers ukázala, ako často vedci využívajú noviny vo svojich vedeckých prácach a rozsiahly vplyv citácií novín vo vedeckých časopisoch. Autorom je Eric T. Meyer, ktorý v čase prieskumu pôsobil profesor sociálnej informatiky na Oxford Internet Institute. Vznikla v spolupráci spoločnosti ProQuest.

Skúmal, ako často štyri veľké denníky – The New York Times (ďalšie vydania), The Washington Post, The Wall Street Journal a The Guardian – boli citované vo vedeckých časopisoch v r. 2000 až 2017. Z analýzy vyplynulo, že vedci využívajú noviny v stále väčšej miere. Novinové články sú citované v každom vednom odbore a vedcami po celom svete.

Pozrite si prezentáciu, prečítajte si súhrn alebo celú prípadovú štúdiu. V článku na blogu ProQuest sa dozviete, prečo sú The New York Times hodnotným zdrojom pre výskum verejného zdravia.

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupomNewsstream Global, ktorá je súčasťou ProQuest Central. Vedú priamo k úplným textom, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Viac informácií

ProQuest Central: čo je nové za prvý polrok 2018 22. 9. 2018 - ProQuest LLC

Počas prvého polroku 2018 do ProQuest Central a prémiových kolekcií pribudli vedecké časopisy:

Ďalej úplné texty publikácií:

Prehľady pre jednotlivé odbory:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chýba vám prehľad nových publikácií pre spoločenské vedy, vrátane ekonomických a umenovedných? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Viac informácií

Prvý polrok v ekonomických databázach ProQuest 19. 9. 2018 - ProQuest LLC

Počas prvého polroku 2018 do ekonomických databáz, ktoré sú súčasťou ProQuest Central alebo Business Premium Collection pribudli úplné texty vedeckých časopisov:

Ďalej obchodné časopisy a priemyselné publikácie:

Od septembra nebudú aktualizované ekonomické analýzy od Oxford Analytica. Podobné analýzy hospodárskych a geopolitických zmien poskytuje viacero publikácií v databázach ABI:

 • EIU Viewswire s denne aktualizovanými kritickými analýzami 205 krajín
 • The Economist s rozsiahlymi článkami na medzinárodné dianie, politiku, obchod, financie, vedu, technológie a súvislosti medzi nimi.
 • BMI Risk Reports štvrťročné správy a SWOT analýzy rizík v jednotlivých krajinách od Business Monitor International – zastúpené sú politika, operational, hospodárstvo a kriminalita
 • Weekly Economic Briefings a ekonomické predpovede pre 169 krajín od Oxford Economics
 • onedlho aj Charting Economy s graficky zobrazenými informáciami o ekonomikách 100 krajín

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Viac informácií

Najväčšia encyklopédia komparatívneho práva dostupná online 17. 9. 2018 - Brill

Po prvýkrát online dostupná International Encyclopedia of Comparative Law umožňuje vyhľadávanie vo všetkých textoch encyklopédie vydaných za vyše tri desaťročia. Slúži ako rozsiahle systematické medzinárodné kompendium komparatívneho práva. Súčasťou sú podrobné popisy právnych systémov vyše 150 štátov, ale najmä porovnávacie analýzy hlavných otázok občianskeho a obchodného práva z medzinárodnej perspektívy.

Pôvodné tlačené vydanie obsahuje 17 zväzkov rozdelených do 6 až 20 kapitol. Toto mohutné dielo je výsledkom práce stoviek právnikov a vedcov z celého sveta.

S obsahom encyklopédie sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Viac informácií

Knovel: zapojte sa do súťaže pre študentov vysokých škôl 12. 9. 2018 - Elsevier | Knovel

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl, ktoré majú prístup ku Knovel Library potrvá päť týždňov do 14. októbra 2018. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať.

Tvorcovia vychádzajú z amerického programu National Academy of Engineering Grand Challenges na rozvoj inžinierskych zručností. Úlohy sú postavené na problémoch z praxe. Otázky sú z piatich interdiscipli­nárnych tematických okruhov:

 • Engineer the Tools of Scientific Discovery
 • Restore and Improve Urban Infrastructure
 • Provide Access to Clean Water
 • Engineer Virtual Reality
 • Engineer Better Robots

Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia, či už ste študent, pedagóg alebo knihovník. Podrobnosti o súťaži nájdete v otázkach a odpovediach.

Pre knihovníkov a pedagógov je pripravený:

Prajeme veľa zdaru všetkým študentom z českých a slovenských vysokých škôl!

Viac informácií

Nový prieskum o akvizícii kníh borí mýty o DDA 11. 9. 2018 - ProQuest

Získavanie kníh založené na využití a dopyte používateľov – demand-driven acquisition alebo DDA – používajú knižnice už vyše desať rokov. ProQuest urobil rozsiahly prieskum, ako knižnice získavajú knihy, v ktorom sa o svoje skúsenosti a názory podelilo 449 knihovníčiek a knihovníkov z celého sveta.

Výsledky ProQuest zverejnil v podobe bielej knihy. Napríklad:

 • 92% knihovníkov odpovedalo, že DDA je spôsob akvizície, ktorý ich knižnica využíva najviac.
 • 93 % knihovníkov povedalo, že ich knižnica používa viacero akvizičných modelov na získanie kníh, čo je výrazný nárast oproti prieskumu v roku 2016, kedy len 70 % využívalo rôzne spôsoby získania.
 • Dôvody, prečo knižnice využívajú DDA sú „just-in-time“ prístup pre používateľov, zvýšená relevantnosť knižného fondu a lepší spôsob hodnotenia pred nákupom.
 • Niektoré knižnice využívajú DDA na budovanie malých a úzko zameraných kolekcií, ktoré vyhovujú potrebám malých skupín

Máte málo času? Pozrite si výsledky v podobe infografiky. Chcete si prečítať celú bielu knihu Why DDA is Here to Stay: An Analysis of the Demand-Driven Acquisition Model for Libraries? Vypýtajte si ju od Lucie Poledníkovej.

Viac informácií

Vydavateľstvá Ferdinand Schӧningh, Wilhelm Fink Verlag a mentis súčasťou Brill 11. 9. 2018 - Brill

Vydavateľstvo Brill dokončilo akvizíciu troch nemeckých vydavateľstiev:

 • Verlag Ferdinand Schӧningh – sa špecializuje na históriu, katolícku teológiu, pedagogiku, lingvistiku a literárne vedy. Napr. Handbook of the History of Religion, Handbook of Pedagogy a monografie o starovekých dejinách, dejinách synód, moderných dejinách, národnom socializme a násilí a páchateľoch.
 • Wilhelm Fink Verlag od roku 1962 vydávalo diela z filológie, neskôr aj filozofie, umenia, kultúrnych a mediálnych štúdií, vrátane súhrnného diela Johana Huizinga, Susan Taubes a Friedricha Kittlera.
 • mentis – od svojho vzniku v roku 1998 vydáva najmä analytickú filozofiu a filozofiu myslenia a emócií, vrátane filozofie jazyka, logiku, etiku, lekársku etiku a filozofiu umenia. Hlavnými edíciami sú Perspectives of Analytical Philosophy a ethica, z publikácií dvojjazyčná ročenka Logical Analysis and History of Philosophy. Literárnu teóriu a biopoetika vydáva v edíciách Explicatio a Poetogenesis.

Elektronické knihy sú dostupné na platforme Brill formou trvalého nákupu jednotlivo alebo ako kolekcia Schöningh and Fink Social Sciences E-Books Online, Collection 2007–2017.

Viac informácií

Výskum Svetovej obchodnej organizácie online na jednom mieste 10. 9. 2018 - OECD Publishing

WTO iLibrary sprístupňuje po prvýkrát na jednom mieste všetky ťažiskové výskumné materiály Svetovej obchodnej organizácie o globálnom obchodovaní. Začína s 650 e-knihami, 8370 kapitolami, 225 výskumnými správami a 3 databázami, vrátane najnovších Annual Report 2018 a World Trade Statistical Review 2018. Rozdelené sú podľa štátov a do tém.

Zoznámte sa s obsahom cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Viac informácií

Najnovší výskum o transplantáciách orgánov: august 2018 9. 9. 2018 - Evidentia Publishing

Každý mesiac zverejňuje Peter Morris Centre for Evidence in Transplantation 10 najdôležitejších nových publikácií o transplantáciách orgánov pre svoj klinický význam a metodologickú kvalitu z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch.

Článkom mesiaca v auguste 2018 je Prospective randomized study of conversion from tacrolimus to cyclosporine A to improve glucose metabolism in patients with posttransplant diabetes mellitus after renal transplantation zverejnenom v časopise American Journal of Transplantation. Celý prehľad top článkov o transplantáciách obličiek, pečene a srdca si prečítate v Transplant Evidence Alert.

Výber najnovších záznamov pridaných do databáz Transplant Library a Stem Cell Evidence môžete zdarma dostávať e-mailom každý mesiac.

Viac informácií