ČeskyEnglish

Úvod

Kto sme a čo robíme

Od roku 1996 pomáhame odborníkom nájsť cestu k overeným a aktuálnym informáciám:

Postupom času sme naše služby rozšírili aj o:

  • kurzy, ako efektívne publikovať v odbornej literatúre
  • službu scite_, ktorá poskytuje kvantitatívny a kvalitatívny pohľad na to, ako sa vedecké publikácie navzájom citujú a súčasťou je nástroj na tvorbu odborných textov scite Assistant pracujúci na báze AI
  • softvérový nástroje na korektúru odbornej angličtiny na báze AI Writefull
  • systémy na overovanie originality Turnitin, Ouriginal a Compilatio
  • online textový editor SciFlow, ktorý uľahčuje písanie a publikovanie vedeckých článkov, kníh a kvalifikačných prác
  • ďalšie služby na podporu vedcov, pedagógov a odborníkov v praxi

Dodávame elektronické informačné zdroje zahraničných vydavateľstiev a nástroje, ktoré uľahčujú sprístupnenie odbornej literatúry on-line. Spravujeme a administratívne zabezpečujeme prístupy pre inštitúcie a konzorciá.

Sme tím profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami. Rozumieme svojej práci a robíme ju dobre.