ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Manuály, materiály, nástroje » E-zdroje, nástroje a služby pre vedu, výskum a vzdelávanie

E-zdroje, nástroje a služby pre vedu, výskum a vzdelávanie

Pôvodný zdroj: Albertina icome Bratislava

Znalostné a vzdelávacie systémy

Vedci

Reprodukovateľnosť experimentov. Dolovanie dát a z textov. Identifikovať vhodné príležitosti k výskumu, možnosti jeho financovania a relevantných spolupracovníkov. Efektívne písať žiadosti o granty. Referenčný systém na podporu kolaboratívneho výskumu. Transfer technológií a inovácií.

Vysokoškolskí pedagógovia

Výučba metódou obrátenej triedy. Kombinovaná výučba. Rôzne štýly učenia sa študentov. Cudzojazyčné e-zdroje pre zahraničných študentov. Odborná jazyková príprava pre slovenských študentov. Dištančné štúdium a e-learning.

Odborníci v praxi

Znalostné systémy a nástroje, keď potrebujete druhý názor alebo rýchle nájsť informácie, keď ste „v teréne“.

S výberom vhodného riešenia rada pomôže Lucia Poledníková.

aktualizované 31.3.2021