ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Manuály, materiály, nástroje » E-zdroje, nástroje a služby pre vedu, výskum a vzdelávanie

E-zdroje, nástroje a služby pre vedu, výskum a vzdelávanie

Pôvodný zdroj: Albertina icome Bratislava

Znalostné a vzdelávacie systémy

Vedci

Reprodukovateľnosť experimentov. Identifikovať vhodné príležitosti k výskumu, možnosti jeho financovania a relevantných spolupracovníkov. Efektívne písať žiadosti o granty. Referenčný systém na podporu kolaboratívneho výskumu.

Vysokoškolskí pedagógovia

Výučba metódou obrátenej triedy. Kombinovaná výučba. Rôzne štýly učenia sa študentov. Cudzojazyčné e-zdroje pre zahraničných študentov. Odborná jazyková príprava pre slovenských študentov. Dištančné štúdium a e-learning.

Odborníci v praxi

Znalostné systémy a nástroje, keď potrebujete druhý názor alebo rýchle nájsť informácie, keď ste „v teréne“.

Autori

Nájsť vhodný časopis pre publikovanie svojej práce a odhaliť predátorské časopisy. Publikovanie s najvyšším impaktom. Podpora autorov nezávislá od vydavateľstiev. Zlepšenie jazykovej úrovne odborných textov v angličtine. Úprava rukopisov, aby sa zvýšila šanca publikovať ich v prestížnych časopisoch.

  • Jednoduché gramatické a jazykové úpravy textov v anglickom jazyku.
  • Prispôsobenie formátu konkrétnym cieľovým časopisom.
  • Predbežné recenzné konanie.
  • Vedecká komunikácia v anglickom jazyku.
  • Interaktívne workshopy na pôde vašej inštitúcie určené pre začínajúcich vedcov a pre študentov magisterského a doktorandského stupňa.
  • Individuálna podpora a školenia pre autorov a skupiny autorov.

Vydavateľstvá a autori

Zviditeľniť a sprístupniť časopisy, knihy a multimédiá širokej odbornej verejnosti po celom svete.

S výberom vhodného riešenia rada pomôže Lucia Poledníková.

aktualizované 18.5.2020