ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Manuály, materiály, nástroje » Nástroje a služby pre autorov, redakcie a vydavateľstvá

Nástroje a služby pre autorov, redakcie a vydavateľstvá

Pôvodný zdroj: Albertina icome Bratislava

Pre autorov | Pre vydavateľstvá a redakcie | Podujatia | Voľne dostupné služby

Autori

Nájsť vhodný časopis pre publikovanie svojej práce a odhaliť predátorské časopisy pomocou Ulrichsweb a scite. Publikovať s najvyšším impaktom. Podpora autorov nezávislá od vydavateľstiev. Zlepšiť jazykovú úroveň odborných textov v angličtine. Úprava rukopisov, aby sa zvýšila šanca publikovať ich v prestížnych časopisoch.

 • Kolaboratívne písanie, jednoduché prispôsobenie formátu konkrétnym cieľovým časopisom a podľa požiadaviek na formát kvalifikačnej prá­ce.
 • Predbežné recenzné konanie.
 • Vedecká komunikácia v anglickom jazyku.
 • Interaktívne workshopy na pôde vašej inštitúcie určené pre začínajúcich vedcov a pre študentov magisterského a doktorandského stupňa.
 • Individuálna podpora a školenia pre autorov a skupiny autorov.

Vydavateľstvá a redakcie

Zviditeľniť a sprístupniť časopisy, knihy a multimédiá širokej odbornej verejnosti po celom svete.

Pozývame na webináre

Celý kalendár podujatí a prihlášky

Pozrite si zo záznamu:

 • webináre scite pre vedcov, študentov, redakcie a vydavateľstvá
 • praktické webináre pre používateľov nástrojov Writefull na pokročilé korektúry odborných textov v angličtine
 • písanie článkov, otvorených časopisov, monografií a kvalifikačných prác na autorskej platforme SciFlow vrátane webinárov spolupráce, automatizovaného formátovania a integrácie citačných nástrojov
 • SAGE Researcher Webinar Series: Preparing for Publication – 2022 a 2023
 • otvorené webináre Charlesworth Author Services
 • 2022 Researcher Webinar Series – ako publikovať v časopisoch Taylor & Francis
 • Open Access Membership for Slovakia

Ako môžete začať?

Využite voľne dostupné služby:

Ako ďalej?

Bližšie informácie rada poskytne Lucia Poledníková.

aktualizované 9.5.2023