ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Manuály, materiály, nástroje » Nástroje a služby pre autorov, redakcie a vydavateľstvá

Nástroje a služby pre autorov, redakcie a vydavateľstvá

Pôvodný zdroj: Albertina icome Bratislava

Podujatia | Pre autorov | Pre vydavateľstvá a redakcie | Pre inštitúcie | Voľne dostupné služby

Pozývame na webináre

Celý kalendár podujatí a prihlášky

Autori

  • Nájsť vhodný časopis pre publikovanie svojej práce a odhaliť predátorské časopisy pomocou Ulrichsweb a scite.
  • Zlepšiť jazykovú úroveň odborných textov v angličtine.
  • Kolaboratívne písanie, jednoduché prispôsobenie formátu konkrétnym cieľovým časopisom a podľa požiadaviek na formát kvalifikačnej prá­ce.

Vydavateľstvá a redakcie

Zviditeľniť a sprístupniť časopisy, knihy a multimédiá širokej odbornej verejnosti po celom svete.

Inštitúcie

  • Transformatívne zmluvy a Read & Publish umožňujú používateľom zo zapojených inštitúcií prístup k úplným textom odborných článkov a zároveň korešpondenčným autorom z týchto inštitúcií publikovať v režime Open Access so zľavou či bez nutnosti hradiť poplatok za spracovanie článku (Article Processing Charge, APC). Informujte sa o možnostiach publikovať v otvorenom režime u vydavateľstiev ACM, Cambridge University Press, Karger, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry, SAGE, Taylor & Francis a ďalších.

Ako môžete začať?

Využite voľne dostupné služby:

Pozrite si webináre zo záznamu:

Ako ďalej?

Bližšie informácie rada poskytne Lucia Poledníková.

aktualizované 10.7.2024