ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Manuály, materiály, nástroje » Nástroje a služby pre autorov, redakcie a vydavateľstvá

Nástroje a služby pre autorov, redakcie a vydavateľstvá

Pôvodný zdroj: Albertina icome Bratislava

Podujatia | Pre autorov | Pre vydavateľstvá a redakcie | Voľne dostupné služby

Pozývame na webináre

Celý kalendár podujatí a prihlášky

Autori

Nájsť vhodný časopis pre publikovanie svojej práce a odhaliť predátorské časopisy pomocou Ulrichsweb a scite. Publikovať s najvyšším impaktom. Podpora autorov nezávislá od vydavateľstiev. Zlepšiť jazykovú úroveň odborných textov v angličtine. Úprava rukopisov, aby sa zvýšila šanca publikovať ich v prestížnych časopisoch.

  • Kolaboratívne písanie, jednoduché prispôsobenie formátu konkrétnym cieľovým časopisom a podľa požiadaviek na formát kvalifikačnej prá­ce.
  • Predbežné recenzné konanie.
  • Vedecká komunikácia v anglickom jazyku.
  • Interaktívne workshopy na pôde vašej inštitúcie určené pre začínajúcich vedcov a pre študentov magisterského a doktorandského stupňa.
  • Individuálna podpora a školenia pre autorov a skupiny autorov.

Vydavateľstvá a redakcie

Zviditeľniť a sprístupniť časopisy, knihy a multimédiá širokej odbornej verejnosti po celom svete.

Ako môžete začať?

Využite voľne dostupné služby:

Pozrite si webináre zo záznamu:

Ako ďalej?

Bližšie informácie rada poskytne Lucia Poledníková.

aktualizované 29.2.2024