ČeskyEnglish

Úvod » ProduktyProdukty

Dodávame elektronické informačné zdroje zahraničných vydavateľstiev a nástroje, ktoré uľahčujú sprístupnenie odbornej literatúry on-line. Spravujeme a administratívne zabezpečujeme prístupy pre jednotlivé inštitúcie a konzorciá. Poskytujeme podporu pri publikovaní pre akademických pracovníkov a inštitúcie.

Elektronické informačné zdroje

Vyberte si z profesionálnych e-zdrojov pre váš odbor:

  1. Úplné texty: e-časopisy, e-knihy, noviny, primárne pramene, sivá literatúra
  2. Faktografia: bibliografie, abstrakty, štatistiky, numerické databázy
  3. Multimédiá: audio, video, grafika
  4. Znalostné systémy a nástroje

… a ďalšia odborná literatúra dostupná on-line.

Radi vám pomôžeme s výberom e-zdrojov pre vašu organizáciu.

Zavolajte alebo napíšte

Nadstavbové riešenia pre správu, sprístupnenie a využívanie e-zdrojov

Pre efektívnu integráciu a využívanie e-zdrojov zabezpečíme riešenia, umožňujúce spravovať prístup k e-zdrojom z jedného miesta. K najdôležitejším patria tzv. discovery služby, ktoré umožňujú používateľovi jednoducho a rýchlo nájsť hľadané informácie, a nástroje na správu citácií, ktoré ich dovoľujú uložiť (vrátane úplných textov), usporiadať a zdieľať.

S výberom a sprístupnením e-zdrojov pre vašu organizáciu rád pomôže Ladislav Svršek.

Podpora pri publikovaní

Zabezpečíme komplexnú podporu publikovania pre akademických pracovníkov, workshopy školiace vedcov v odborných komunikačných zručnostiach, nástroj na zlepšenie jazykovej úrovne odborných textov v angličtine a systém na prevenciu a zisťovanie plagiátorstva. Poradíme, ako zviditeľniť váš časopis, knihu, dizertačnú prácu v elektronických informačných zdrojoch a sprístupniť ich širšej odbornej verejnosti po celom svete.

Bližšie informácie o nástrojoch a službách pre autorov a vydavateľstvá rada poskytne Lucia Poledníková.

Využite naše služby a dvadsaťročné skúsenosti

Efektívne využitie informačných zdrojov podporíte ich vhodným výberom a doplnkovými nástrojmi. Ponúkame vám pomoc pri:

Naše produkty a služby využíva 20 vysokých škôl v SR, mnoho akademických a výskumných inštitúcií, vedecké a verejné knižnice, zdravotnícke zariadenia, štátne úrady i súkromné spoločnosti.