ČeskyEnglish

Úvod » Podpora » Konzorciá

Konzorciá

Čo je konzorciálna/sku­pinová licencia

V súčasnosti zrejme najefektívnejší spôsob ako sprístupniť elektronické informačné zdroje. Je založený na veľmi jednoduchom princípe: viac záujemcov o produkt/službu = väčšia zľava.

K získaniu skupinovej licencie nie je nutné založiť žiadny právny subjekt („konzorcium“), zoskupenie môže byť úplne neformálne alebo podporené napr. spoločnou zmluvou o spolupráci.

Prečo skupinové licencie

  • nižšia cena na účastníka – konzorciálne zľavy sa často pohybujú v rádoch jednotiek až desiatok percent
  • väčšia šanca získať finančnú podporu v grantových programoch – grantové agentúry všeobecne dávajú prednosť projektom založeným na spolupráci viacerých inštitúcií, s predpokladanou väčšou využiteľnosťou informačného zdroja.
  • širšia dostupnosť odborných informácií

Ako začať?

Konzorciálne ceny stanovujú vydavateľstvá individuálne. Odporúčame nasledujúci postup:

  • Ujasnite si, o ktoré zdroje máte záujem a na aké obdobie.
  • Spíšte, kto sú vaši potenciálni konzorciálni partneri. Minimálny počet členov konzorcia býva 3 – 4 a všeobecne platí: čím viac členov, tým väčšie zľavy.
  • Ozvite sa nám

Vyžiadanie ponuky je bezplatné a k ničomu nezaväzuje.

Žiadajte podrobnejšie informácie