ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Vojenstvo a bezpečnosť » Policajné vedy / Kriminológia / Forenzné vedy


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo

Policajné vedy / Kriminológia / Forenzné vedy

Počet nájdených produktov: 43

Embase
Producent: Elsevier
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Renomovaná databáze EMBASE (Excerpta Medica Database) přináší záznamy z časopisů, které se zabývají všemi obory medicíny (včetně příbuzných oborů – farmacie, základní biologický výzkum, management ve zdravotnictví, drogová závislost, biomedicínské inženýrství a zdravotnická technika) – patří mezi stěžejní medicínské informační zdroje.

Global Issues Library
Producent: Alexander Street
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Global Issues Library sa neustále vyvíja. Po dokončení bude zahŕňať 180 skupín tém a udalostí od 1790 do súčasnosti, ktoré sú kľúčové pre porozumenie súčasného sveta, vrátane hraníc a migrácie, krutostí a porušovania ľudských práv, udržiavania mieru, zmeny klímy, terorizmu, revolúcií a obchodovania s ľuďmi. O obsah sa stará medzinárodná rada zložená z vedcov z daných odborov.

Mass Incarceration and Prison Studies
Producent: Alexander Street
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Kolekcia slúži na štúdium významných historických a súčasných udalostí a tém penológie a penitenciárnej vedy vrátane podrobnej väzenskej infraštruktúry jednotlivých krajín. Spája archívne a referenčné materiály, súdne prípady, svedectvá z prvej ruky, videá, zvukové nahrávky Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických, výskum zameraný na rehabilitáciu, vzdelávacie materiály a umelecké diela. Odborníkmi sú usporiadané do tém:

National Criminal Justice Reference Service Abstracts
Producent: Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice's
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická online přístupná databáze zaměřená na justici a kriminalistiku (především ve Spojených státech). Aktuálně obsahuje přes 203 000 záznamů článků, zpráv vládních úřádů, monografií, výzkumných zpráv a výběrově také oficiálně nepublikovaných dokumentů. Databáze s retrospektivou od roku 1970 je aktualizována měsíčně s ročním přírůstkem 5 500 záznamů.

Open Access Complete
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vyše 15 000 otvorených odborných e-kníh (väčšina v režime DRM-free) od 50 svetových vydavateľstiev v desiatich jazykoch.

ProQuest Criminal Justice Database
Producent: ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Databáze je výborným nástrojem pro podporu výzkumu a studium trendů v oblastech: kriminalistika, vymáhání práva, hospodářské trestní činy, závislosti, alkoholismus, hazardní hry, zneužívání dětí a také trestní právo, soudnictví a rehabilitace.

ProQuest Criminology Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Súčasťou sú:

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Platforma ProQuest Ebook Central ponúka výber kníh od vydavateľstiev Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press atď. v mnohých odboroch a pododboroch.

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje: