ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Technológie a výroba » Technické odbory » Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo


Spresnite hľadanie

Typ dát
Platforma


Vydavateľstvo


Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo

Počet nájdených produktov: 24

Corporate Engineering Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Corporate Engineering Ebook Subscription poskytuje 782 dokumentů (srpen 2018) zabývajících se inženýrstvím, elektrotechnikou, chemií, civilním a stavebním inženýrstvím, strojírenstvím, materiály, pocházejících z nakladatelstvích American Society of Civil Engineers, Artech House, CRC Press, Elsevier Science, McGraw-Hill, Wiley. Dostupné formou předplatného.

Current Contents® - Engineering, Technology and Applied Sciences
Producent: Clarivate Analytics
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Ei Compendex
Producent: Engineering Information
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Nejdůležitější databáze v inženýrských oborech vzniká spojením dvou produktů Ei Engineering Information Inc. – tištěné databáze Engineering Index a Engineering Meetings.

Knovel Aluminum Alloy Database
Producent: Knovel Corporation
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Špecializovaná databáza Knovel Aluminum Alloy Database obsahuje informácie, ktorých získanie je obtiažne alebo zdĺhavé. Nájdete v nej interaktívne tabuľky a grafy nielen z dôveryhodných verejných zdrojov, ale tiež z neverejných. Komplexne kompiluje mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti tvárnených a liatych komerčných hliníkových zliatin v rôznych výrobných podmienkach pri rôznych teplotách.

Knovel Essentials - Equipment Manufacturers
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Balíček Equipment Manufacturers Essentials poskytuje technickým pracovníkom v komerčných organizáciách informácie o osvedčených postupoch pri vývoji produktov vrátane výberu materiálov, prenosu tepla, dynamiky kvapalín, produktového designu, vibrácií, plastov, živíc, dopadov na životné prostredie a dodržiavania predpisov. Balíček obsahuje šesť tematických kolekcií spolu s analytickými nástrojmi:

Knovel Library
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Seznam nabízených titulů a další informace: Knovel Library

Knovel Library - Metals & Metallurgy
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Tematická kolekce elektronických knih od významných společností a vydavatelství v oblasti kovy a metalurgie se zabývá:

Knovel Library - Mining Engineering and Extractive Metallurgy
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Seznam nabízených titulů a další informace: Knovel Library

Knovel Library - Welding Engineering & Materials Joining
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Seznam nabízených titulů a další informace: Knovel Library

Knovel Magnesium Alloy Database
Producent: Knovel Corporation
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Specializovaná databáze Magnesium Alloy Database obsahuje informace, jejichž získání je velmi obtížné nebo zdlouhavé. Dostupná je exkluzivně pouze na platformě Knovel a uživatelé v ní naleznou interaktivní tabulky a grafy nejen z důvěryhodných veřejných zdrojů, ale také z neveřejných. Přes Knovel Data Search nabízí informace, které nejsou dostupné v žádném jiném referenčních zdroji. Databáze napomáhá při výběru materiálu v produktovém designu. Dostupná je v rámci předplatného tematické kolekce Metals & Metallurgy.