ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Technológie a výroba » Technické odbory » Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo


Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo

Počet nájdených produktov: 18

Corporate Engineering Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Corporate Engineering Ebook Subscription poskytuje 782 e-knih (2018/8) zabývajících se inženýrstvím, elektrotechnikou, chemií, civilním a stavebním inženýrstvím, strojírenstvím, materiály, pocházejících z nakladatelstvích American Society of Civil Engineers, Artech House, CRC Press, Elsevier Science, McGraw-Hill, Wiley. Dostupné formou předplatného.

Ei Compendex
Producent: Engineering Information
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Nejdůležitější databáze v inženýrských oborech vzniká spojením dvou produktů Ei Engineering Information Inc. – tištěné databáze Engineering Index a Engineering Meetings.

Knovel All 35 Access
Producent: rôzni / Elsevier Engineering Solutions
Typ: Znalostné systémy a nástroje

Knovel Library je rozsiahla kolekcia, ktorá spája príručky a databázy z techniky a prírodných vied, ale aj zamerané na manažment a mäkké zručnosti pre inžinierov, s nástrojmi na vyhľadávanie materiálov a zlúčenín podľa ich fyzikálno-chemických vlastností, interaktívnymi tabuľkami, grafmi a rovnicami.

Knovel Library - Pick and Choose Subjects
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Knovel Library je rozsiahla kolekcia, ktorá spája príručky a databázy z techniky a prírodných vied, ale aj na manažment a mäkké zručnosti pre inžinierov, s nástrojmi na vyhľadávanie materiálov a zlúčenín podľa ich fyzikálno-chemických vlastností, interaktívnymi tabuľkami, grafmi a rovnicami.

Open Access Complete
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vyše 15 000 otvorených odborných e-kníh (väčšina v režime DRM-free) od 50 svetových vydavateľstiev v desiatich jazykoch.

Passport Economies: Sustainability
Producent: Euromonitor International Ltd.
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Passport Economies: Sustainability sprístupňuje výskum udržateľnosti s vyše 650 ukazovateľmi zo všetkých typov zdrojov z 210 krajín. Táto interaktívna databáza pomáha pochopiť, ako životné prostredie ovplyvňuje strategické rozhodovanie. Súčasťou sú výskumné správy a environmentálne údaje z oblastí: poľnohospodárstvo, biodiverzita, podnebie, ceny komodít, energia, zdroje surovín, ťažba kovov a minerálov, prírodné pohromy, prírodné zdroje, znečistenie, odpad a voda.

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection je podsouborem databáze PQDT Global zaměřeným na oblast přírodních věd a techniky, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Sciences and Engineering také plné texty u velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Platforma ProQuest Ebook Central ponúka výber kníh od vydavateľstiev Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press atď. v mnohých odboroch a pododboroch.

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest Technology Collection
Producent: ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Technology Collection zpřístupňuje 15 000 titulů časopisů, z nichž je přes 5200 včetně plných textů. Kolekce je tvořena: