ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Passport Economies: Sustainability

Passport Economies: Sustainability

Producent: Euromonitor International Ltd.
Partner: Euromonitor International Ltd.
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Environmentálne vedy | Poľnohospodárstvo | Ekonomické vedy | Energetika | Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Passport Economies: Sustainability sprístupňuje výskum udržateľnosti s vyše 650 ukazovateľmi zo všetkých typov zdrojov z 210 krajín. Táto interaktívna databáza pomáha pochopiť, ako životné prostredie ovplyvňuje strategické rozhodovanie. Súčasťou sú výskumné správy a environmentálne údaje z oblastí: poľnohospodárstvo, biodiverzita, podnebie, ceny komodít, energia, zdroje surovín, ťažba kovov a minerálov, prírodné pohromy, prírodné zdroje, znečistenie, odpad a voda.

Databáza je dostupná formou predplatného samostatne alebo ako rozšírenie Passport Academic.