ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo

Pedagogika a školstvo

Počet nájdených produktov: 77

ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts
Producent: ProQuest
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Databáze ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts je zdrojem informací o sociologii a psychologii a příbuzných oborech. Obsahuje cca 380 000 kompletních záznamů (s měsíčním přírůstkem cca 1 500 záznamů) z více než 500 mezinárodních anglojazyčných zdrojů od roku 1987 – Source List. Pokrývá produkci 16 zemí v oborech jako antropologie, etnologie, komunikace, kriminologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, sociální práce, urbanismus, zdraví a dalších.

Australian Education Index
Producent: Cunningham Library at ACER
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Záznamy zpráv, materiálů konferencí, článků, knih i dalších dokumentů zabývajících se výukou, pedagogickým výzkumem, politikou a praxí ve vzdělávání. Pokryta je problematika školství všech druhů indexací australských i mezinárodních odborných časopisů od roku 1977.

Education Ebook Subscription
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Education Ebook Subscription (dříve ebrary Education) je kolekce odborných elektronických monografií zaměřená na pedagogiku, andragogiku a celoživotní vzdělávání, distanční vzdělávání a e-learning, poradenství a kariérní poradenství, pedagogickou psychologii, jazykové vzdělávání, výchovu v raném dětství, srovnávací výchovné metody, vedení a administrativu, reformy a související obory z produkce významných vydavatelů, např. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), Emerald Group, IDEA – International Debate Education Association, Jessica Kingsley Publishers, Multilingual Matters, National Academies Press, National Science Teachers Association (NSTA) a další.

Education in Video
Producent: různí / Alexander Street
Typ: Audiovizuálne dokumenty

Učitelům i jejich žákům především pedagogických škol jsou nabízené kolekce videí – modelových demonstrací výuky, přednášek, dokumentů, záběrů ze třídy, dokumentování složitostí pedagogického procesu – přibližuje jim praxi a usnadňuje pochopit přednášenou teorii. Nesoustřeďuje se jen na oblast Severní Ameriky, pokrývá všechny stupně škol i používané pedagogické přístupy a metody (metoda Montessori, učení v kontextu předměrů a další). Volume I obsahuje více jak 1 000 videí přinášejícíh 750 hodin.

Education Magazine Archive
Producent: ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Tato sbírka 26 časopisů a obchodních publikací nabízí náhled na historii vzdělání, teorii a perspektivy 20. a 21. století. Přibližně 850 000 stran odráží vyvíjející se trendy, problémy a praxi v oblastech, jako je výuka, politika / administrativa, a zároveň zaznamenává současný vývoj v tomto oboru.

eLibrary
Producent: ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Zdroj poskytuje pedagogům i studentům základních a středních škol soubor nejfrektovanějších novinových a časopiseckých titulů, map i dalších materiálů. Nabízeny jsou i dílčí databáze:

ERIC
Producent: Educational Resources Information Center
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Tato databáze je sponzorována U.S. Department of Education, aby poskytovala rozsáhlý přístup k literatuře související se vzděláváním. ERIC poskytuje zpravodajství o článcích v časopisech, konferencích, setkáních, vládních dokumentech, diplomových pracích, disertacích, zprávách, audiovizuálních médiích, bibliografiích, adresářích, knihách a monografiích.

ERIC
Producent: Educational Resources Information Center
Typ: Bibliografie / Abstrakty

ERIC je databáze produkovaná U.S. Department of Education, – Education Resources Information Center, .(ERIC – Education Resources Information Center)":http://www.eric.ed.gov/…al/home.html. Zahrnuje abstrakty článků z 1 000 časopisů a z tisíců výzkumných zpráv, konferenčních materiálů, knižních titulů i oficielních dokumentů.

Government Complete Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

ProQuest Government Complete™ (dříve ebrary Government Complete) je polytematická kolekce odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů, např. AMACOM, MIT Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, Wiley a další. Pokrývá obory ekonomie a obchod, pedagogika, inženýrství a technologie, environmentalis­tika, zdravotnictví a medicína, přírodní vědy, vojenství, politologie a sociální vědy.

IBSS: International Bibliography of Social Sciences
Producent: ProQuest
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická databáze, z produkce LSE – London School of Economics and Political Science, s téměř 2 500 000 záznamů s abstrakty vzniká excerpcí z více jak 2 800 časopisů a 7 000 knih ročně z oblasti společenských věd ze 100 zemí a v 90 jazycích. Přírůstek nyní činí téměř 100 000 záznamů ročně, retrospektiva od roku 1951. Asi 30% původních materiálů je v jiných jazycích (60) než v angličtině, v tom případě je uveden původní titul a anglický překlad. Pokrývá obory ekonomika, politické vědy, vědy o chování, sociální vědy.