ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Open Access Complete

Open Access Complete

Producent: ProQuest
Partner: ProQuest, Part of Clarivate
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh
Platforma: ProQuest Ebook Central
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Alergológia a klinická imunológia | Anesteziológia a intenzívna medicína | Dermatológia | Endokrinológia a diabetológia | Gastroenterológia a hepatológia | Ďalšie odbory (118) »
Geriatria a gerontológia | Gynekológia a pôrodníctvo | Hematológia a transfúziológia | Chirurgia a traumatológia | Infektológia a geografická medicína | Interná medicína | Kardiológia | Medicína založená na dôkazoch | Očné lekárstvo | Onkológia a rádioterapia | Ortopédia a telovýchovné lekárstvo | Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy | Paliatívna medicína a liečba bolesti | Pediatria | Pneumológia a ftizeológia | Pracovné lekárstvo a toxikológia | Praktické lekárstvo | Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia | Rádiológia a nukleárna medicína | Rehabilitácia | Reumatológia | Stomatológia a maxilofaciálna chirurgia | Urgentná medicína a medicína katastrof | Urológia / Nefrológia | Farmakológia a farmácia | Komplementárna a alternatívna medicína | Ošetrovateľstvo | Telesná výchova a šport | Verejné zdravotníctvo a medzinárodné zdravie | Anatómia / Fyziológia | Bioetika a lekárske právo | Biomedicínske inžinierstvo | Ekonomika, riadenie a politika v zdravotníctve | Epidemiológia / Hygiena / Preventívne lekárstvo | Laboratórna medicína | Lekárska biológia a genetika | Lekárska fyzika a biofyzika | Lekárska chémia a biochémia | Molekulárna medicína | Patológia a súdne lekárstvo | Biotechnológie | Environmentálne vedy | Lesníctvo | Potravinárstvo a výživa | Veterinárne lekárstvo | Poľnohospodárstvo | Fyzika | Matematika a štatistika | Optika a optoelektronika | Astronómia a astrofyzika | Geografia | Geológia | Hydrológia | Meteorológia a klimatológia | Biológia | Botanika | Chémia | Zoológia | Archeológia / Antropológia / Etnológia | Byzantológia | Filozofia a etika | Historické vedy | Informačné štúdiá a knihovníctvo | Islamistika | Judaistika | Mediálne a komunikačné štúdiá | Medievalistika | Pedagogika a školstvo | Politológia / Medzinárodné vzťahy / Aktuálne dianie | Pomocné vedy historické / Muzeológia | Právo / Verejná správa | Psychológia a kognitívna veda | Religionistika / Teológia | Rodové a minoritné štúdiá | Sociálna práca / Sociálna politika | Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá | Bankovníctvo a finančníctvo | Ekonomické vedy | Marketing a management | Rozvojové štúdiá | Služby / Cestovný ruch | Klasické jazyky a literatúra | Lingvistika | Literárne vedy a literatúra | Neslovanské jazyky a literatúry | Orientálne jazyky a literatúry | Slovanské jazyky a literatúry | Dizajn a úžitkové umenie | Dramatické umenie | Film, fotografia a nové médiá | Hudobné umenie | Tanečné umenie | Teória a dejiny umení | Výtvarné umenie | Policajné vedy / Kriminológia / Forenzné vedy | Vojenstvo | Priemyselná bezpečnosť | Priemyselné inžinierstvo | Technika a inžinierstvo [všeobecne] | Doprava a logistika | Drevárenský a papierenský priemysel | Elektrotechnika a elektronika | Energetika | Environmentálne inžinierstvo | Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo | Chemický priemysel a inžinierstvo | Informačné technológie / Telekomunikácie | Materiálové vedy a inžinierstvo | Metrológia a skúšobníctvo | Nanotechnológie a nanovedy | Spotrebný priemysel | Stavebníctvo, architektúra a urbanizmus | Strojárenstvo | Textilný a obuvnícky priemysel | Anglistika a amerikanistika | Romanistika | Germanistika | Ázijské štúdiá 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Více než 5 500 OA odborných e-knih (většina v režimu DRM-free) z produkce 50 světových vydavatelů v 10ti jazycích.

Knihovníci z institucí s předplatným ProQuest Ebook Central mohou sami tuto kolekci aktivovat přes LibCentral, nebo požádat naši podporu.

Obsah kolekce

 • Seznam titulů: na vyžádání
 • Typ dokumentů: monografie, odborné knihy

Vlastnosti a nástroje pro uživatele i správce přístupu

 • Způsob zpřístupnění: online
 • Možnost vzdáleného přístupu: ano, přes proxy server, Athens, Shibboleth nebo patron login
 • Formát e-knih: PDF, EPUB, obsahy e-knih jsou dostupné pomocí vlastního softwaru Ebook Central Reader v interaktivní databázi s vyhledáváním podle slov
 • Tisk a uložení: záleží na vydavateli, obecně cca 20% kopírování a 40% tisk během jednoho přihlášení
 • Osobní účet: ano, vytváření osobních poznámek a seznamů e-knih, barevné zvýraznění textu, sdílení s dalšími uživateli
 • Statistika využití: ve formátu COUNTER 4, i na úrovni jednotlivých e-knih, podpora SUSHI
 • Prolinkování: záznamy pro integraci do lokálního katalogu ve formátu MARC 21, OCLC Number, e-knihy prohledatelné přes The Summon včetně plných textů a po úroveň záznamu přes další discovery služby, propojení na citační manažer RefWorks a další obdobné služby
 • Podporované operační systémy, prohlížeče a mobilní zařízení: Supported Devices, Operating Systems (OS), and Browsers
 • Zvláštní funkce: responzivní web (snadné použití na mobilních zařízeních), offline čtení na mobilních zařízeních přes Bluefire Reader, administrační a akviziční účet ProQuest LibCentral pro knihovníky

Rozsah licence a cena

 • Způsob získání: zdarma pro instituce s předplatným na platformě ProQuest Ebook Central
 • Počet současně pracujících uživatelů: neomezený počet současně přistupujících uživatelů (instituce má díky tomu k dispozici neomezený počet „exemplářů“)
 • Cena: zdarma, na vyžádání

Související e-zdroje

 • Možnost nákupu jednotlivých titulů, které nejsou součástí předplacených kolekcí formou trvalého nákupu, uživateli řízenou akvizicí (patron driven acquisition), akvizice založené na využití (evidence-based acquisition), krátkodobé půjčky (short-term loans) nebo od výpůjčky k trvalému nákupu (access to own).

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov