ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Technológie a výroba » Technické odbory » Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo

Počet nájdených produktov: 19

Space Science & Exploration Ebook Collection
Producent: ProQuest, Part of Clarivate
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Obsah kolekce

Current Contents® - Engineering, Technology and Applied Sciences
Producent: Clarivate Analytics
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

IFI claims
Producent: různí / Fairview Research, LLC (IFI CLAIMS Patent Services)
Typ: Patenty a ochranné známky

Čisté patentové informácie v jednotnej štruktúre

International Tables for Crystallography
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Kompendium International Tables for Crystallography je jedním ze základních pramenů pro anorganické chemiky, krystalografy, fyziky, pro oblast materiálových věd, geologie i molekulární biologie.

MiningENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Od začiatkov civilizácie ľudia používajú kameň, keramiku a neskôr kovy, ktoré sa nachádzajú na povrchu alebo pod povrchom zeme. 50 e-kníh (február 2013) v MiningENGINE­ERINGnetBASE sa venujú nielen výrobe a spracovaniu nerastných surovín, ale aj zmierneniu škôd na životnom prostredí a bezpečnosti pracovníkov v baniach.

Taylor & Francis Science & Technology Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Taylor & Francis Science & Technology Library zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z 500 časopisů je 82 % ve Web of Science v citačním indexu (Thomson Reuters).

AccessEngineering
Producent: McGraw-Hill Professional
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Soubor elektronických knižních titulů (původně Digital Engineering Library) z produkce nakladatelství McGraw-Hill z oborů:

World Scientific Journals
Producent: World Scientific Publishing
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

World Scientific Publishing vydává 122 e-časopisů v oblastech:

Global Data Disruptor
Producent: GlobalData
Typ: Znalostné systémy a nástroje

Global Data Disruptor reprezentuje jedinečný pohled v reálném čase na technologický pokrok a inovace po celém světě, se zaměřením na převratné technologie momentálně (ale i výhledově) ovlivňující různé sektory.