ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » World Scientific Journals

World Scientific Journals

Producent: World Scientific Publishing
Partner: World Scientific Publishing
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Alergológia a klinická imunológia | Anesteziológia a intenzívna medicína | Dermatológia | Endokrinológia a diabetológia | Gastroenterológia a hepatológia | Ďalšie odbory (81) »
Geriatria a gerontológia | Gynekológia a pôrodníctvo | Hematológia a transfúziológia | Chirurgia a traumatológia | Infektológia a geografická medicína | Interná medicína | Kardiológia | Medicína založená na dôkazoch | Očné lekárstvo | Onkológia a rádioterapia | Ortopédia a telovýchovné lekárstvo | Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy | Paliatívna medicína a liečba bolesti | Pediatria | Pneumológia a ftizeológia | Pracovné lekárstvo a toxikológia | Praktické lekárstvo | Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia | Rádiológia a nukleárna medicína | Rehabilitácia | Reumatológia | Stomatológia a maxilofaciálna chirurgia | Urgentná medicína a medicína katastrof | Urológia / Nefrológia | Farmakológia a farmácia | Komplementárna a alternatívna medicína | Ošetrovateľstvo | Telesná výchova a šport | Verejné zdravotníctvo a medzinárodné zdravie | Anatómia / Fyziológia | Bioetika a lekárske právo | Biomedicínske inžinierstvo | Ekonomika, riadenie a politika v zdravotníctve | Epidemiológia / Hygiena / Preventívne lekárstvo | Laboratórna medicína | Lekárska biológia a genetika | Lekárska fyzika a biofyzika | Lekárska chémia a biochémia | Molekulárna medicína | Patológia a súdne lekárstvo | Biotechnológie | Environmentálne vedy | Lesníctvo | Potravinárstvo a výživa | Veterinárne lekárstvo | Poľnohospodárstvo | Fyzika | Matematika a štatistika | Optika a optoelektronika | Astronómia a astrofyzika | Geografia | Geológia | Hydrológia | Meteorológia a klimatológia | Biológia | Botanika | Chémia | Zoológia | Sociálna práca / Sociálna politika | Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá | Bankovníctvo a finančníctvo | Ekonomické vedy | Priemyselná bezpečnosť | Priemyselné inžinierstvo | Technika a inžinierstvo [všeobecne] | Doprava a logistika | Drevárenský a papierenský priemysel | Elektrotechnika a elektronika | Energetika | Environmentálne inžinierstvo | Baníctvo, hutníctvo a zlievarenstvo | Chemický priemysel a inžinierstvo | Informačné technológie / Telekomunikácie | Materiálové vedy a inžinierstvo | Metrológia a skúšobníctvo | Nanotechnológie a nanovedy | Spotrebný priemysel | Stavebníctvo, architektúra a urbanizmus | Strojárenstvo | Textilný a obuvnícky priemysel | Ázijské štúdiá 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

World Scientific Publishing vydává 122 e-časopisů v oblastech:

 • Asian Studies
 • Business & Management
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Economics & Finance
 • Engineering / Acoustics
 • Environmental Science
 • Life Sciences / Biology
 • Materials Science
 • Mathematics
 • Medicine
 • Nanotechnology & Nanoscience
 • Nonlinear Science, Chaos & Dynamical Systems
 • Physics and Astronomy
 • Social Sciences

Nabízíme možnost vyzkoušení, posléze stanovení ceny ať již ucelené kolekce nebo po jednotlivých titulech a ve finále formou ročního předplatného zřízení plošného přístupu z lokality zákazníka. Kolekce na výběr:

 • Full Collection
 • Natural Sciences Collection
 • Formal Sciences Collection
 • Physics Collection
 • Applied Sciences Collection
 • Mathematics Collection
 • Computer Science Collection
 • Engineering Collection
 • Materials Science Collection
 • Social Sciences Collection
 • Economics, Finance & Management Collection
 • Medical Life Sciences Collection
 • Nonlinear Science Collection
 • Chemistry Collection
 • Environmental Science Collection

S časopisy se seznámíte přes volně dostupné vyhledávání, abstrakty, otevřené články a časopisy:

 • China Quarterly of International Strategic Studies
 • Hong Kong Physiotherapy Journal
 • International Journal of Modern Physics Conference Series
 • Journal of Advanced Dielectrics
 • Journal of Financial Management, Markets and Institutions((JFMMI)
 • Journal of Innovative Optical Health Sciences
 • Molecular Frontiers Journal
 • Reports in Advances of Physical Sciences
 • Singapore Dental Journal

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov