ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Trialy

Trialy

Vyberte si a vyskúšajte práve teraz zdarma dostupné informačné zdroje. Jednoducho zistíte, ktorý je pre vás ten pravý.

Nové časopisy Royal Society of Chemistry

Platí do: 31. 12. 2018
Produkt: Royal Society of Chemistry Journals

Zoznámte sa s novými časopismi od Royal Society of Chemistry:

Napíšte nám a nastavíme voľný prístup pre vašu organizáciu. Prístup vám navyše umožní čítať a sťahovať prvé kapitoly z e-kníh RSC a dočasne sprístupnené články.

Okrem toho Royal Society of Chemistry vydáva open access časopisy Chemical Science, RSC Advances a Chemistry Education Research and Practice a tiež voľne dostupnú databázu ChemSpider, ktorá poskytuje prístup k 34 miliónom štruktúrovaných vzorcov a súvisiacim dátam.

Pokiaľ mala vaša organizácia nastavený prístup k novým časopisom počas predchádzajúcich rokov, môžete mať archívny prístup aj k prvým dvom ročníkom časopisov Environmental Science: Water Research & Technology, Molecular Systems Design & Engineering, Nanoscale Horizons, či Reaction Chemistry & Engineering.

Žiadajte skúšobný prístup

BioOne Featured Articles

Platí do: 31. 12. 2018
Produkt: BioOne Complete

Vydavateľstvá publikujúce na platforme BioOne priebežne sprístupňujú výber článkov z biologických a environmentálnych vied vrátane zoológie, entomológie, ornitológie, parazitológie, paleontológie, botaniky a ďalších vedných odborov.

Žiadajte skúšobný prístup

Try Knovel

Platí do: 31. 12. 2018
Produkt: Knovel Library

Úspech knižných kolekcií Knovel je daný jednak excelentnou úrovňou spracovania údajov ťažiskových príručiek pre inžinierov a najmä unikátnou technológiou na ich sprístupnenie. K typickým vlastnostiam Knovelu patria predovšetkým detailné možnosti vyhľadávania nielen v textoch, ale aj fyzikálnych, chemických a ďalších hodnotách, prehľadná navigácia vo výsledkoch vyhľadávania a pokročilé možnosti práce s rovnicami.

Zoznámte sa s interaktívnymi nástrojmi, o ktoré sú obohatené technické a prírodovedné príručky na platforme Knovel. Počas osobného skúšobného prístupu máte dostupné:

 • 120 z vyše 1200 interaktívnych rovníc
 • Knovel Critical Tables
 • International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology
 • Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables
 • PTC Engineering Mathcad Worksheets
 • Smithsonian Physical Tables
 • Knovel Sampler s ukážkami všetkých interaktívnych nástrojov
 • Knovel Unit Converter

Pokiaľ ste z akademickej organizácie, získate osobný prístup na jeden rok a z komerčnej organizácie na dva týždne.

Máte prístup ku Knovel Library v internetovej sieti vašej organizácie a nefunguje vám prístup? Choďte na Knovel Troubleshoot. Získané údaje, resp. printscreen, pošlite Lucii Poledníkovej pre lepšiu analýzu problému.

Žiadajte skúšobný prístup

Physics World Discovery

Platí do: 31. 12. 2018
Produkt: IOPscience

Prečítajte si knihy z edície Physics World Discovery od Institute of Physics z rozmanitých oblastí fyziky a súvisiacich vedných odborov, vrátane lekárskej fyziky a biofyziky, astronómie, energetiky, meteorológie, financií, nanotechnológií, optiky, biológie, filozofie.

Žiadajte skúšobný prístup

E-knihy Taylor & Francis

Platí do: 31. 12. 2018
Produkt: Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů

Zoznámte sa s obsahom kníh vydavateľstiev Taylor & Francis, Routledge a CRC Press cez voľne dostupné vyhľadávanie a vybrané e-knihy:

 • AKI Frontiers vydaná v spolupráci s Royal Society of Medicine
 • Design Technologies in Landscape Architecture
 • Emergency Medicine
 • Exploring Bioethics
 • Food as Medicine
 • Future Insight into Sepsis vydaná v spolupráci s Royal Society of Medicine
 • Issues in Ethics
 • MRCGP Revision Guide
 • New Directions in Social Work Practice
 • Pathways to Sustainable Agriculture vydaná v spolupráci s ESRC STEPS Centre
 • RSM Aesthetics 9
 • Wellbeing in Perinatal Health

Pre knihovníkov – User Experience in the Library, Digital Ethnography in the Library, Social Media in the Library a Digital Resources in the Library.

Nesadol vám výber kníh? Dajte vedieť Lucii Poledníkovej.

Žiadajte skúšobný prístup

AAPT Winter Meeting 2018 Special Collection

Platí do: 31. 12. 2018
Produkt: IoP Electronic Journals

Prečítajte si články z medzinárodného časopisu European Journal of Physics sprístupnené pri príležitosti zimného stretnutia 2018 American Association of Physics Teachers, ktoré sa konalo 6. – 9. 1. 2018.

Žiadajte skúšobný prístup

The GDPR in International Data Privacy Law

Platí do: 31. 12. 2018
Produkt: Oxford Journals Collection

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) se stalo nejvlivnější legislativou v oblasti ochrany údajů na celém světě. Časopis International Data Privacy Law (IDPL) publikoval řadu článků zabývajících se různými aspekty GDPR, jjeichž autory jsou renomovaní akademičtí pracovníci a autority pro oblast ochrany údajů. Vybrané články jsou volně dostupné, napište si o více informací (viz formulář níže).

Žiadajte skúšobný prístup

70 years of the United Nations in International Affairs

Platí do: 31. 12. 2018
Produkt: Oxford Journals Collection

Virtuální číslo časopisu International Affairs mapující 70 let existence OSN, k dispozici je 20 článků. Napište si o odkaz.

Žiadajte skúšobný prístup

Mental Health Research from Oxford Journals

Platí do: 31. 12. 2018
Produkt: Oxford Journals Collection

Volně dostupný výběr článků z vydavatelství Oxford University Press se zaměřením na duševní zdraví, např. muzikoterapie, spánek, věk a mozek. Vyplňte formulář níže pro zaslání přístupových údajů.

Výběr např. z těchto časopisů:

 • Schizophrenia Bulletin: The Journal of Psychoses and Related Disorders
 • Journal of Pediatric Psychology
 • Sleep
 • Inflammatory Bowel Diseases
 • International Journal of Neuropsychophar­macology
 • Annals of Work Exposures and Health
 • Journal of Music Therapy
 • Alcohol and Alcoholism
 • International Journal of Quality in Health Care
 • Nicotine and Tobacco Research
 • ad.

Žiadajte skúšobný prístup