ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Trialy

Trialy

Vyberte si a vyskúšajte práve teraz zdarma dostupné informačné zdroje. Jednoducho zistíte, ktorý je pre vás ten pravý.

JoVE Core Molecular Biology

Platí do: 15. 6. 2021
Produkt: JoVE: Science Education - Core

Po dobu letního semestru 2021 (od března do 15.6. 2021) mohou univerzity získat testovací přístup k videoučebnici Jove Core Molecular Biology, která je zaměřena na interaktivní výuku základů molekulární biologie. Prostřednictvím 157 stručných a snadno pochopitelných animovaných videolekcí jsou vysvětleny klíčové pojmy oboru – DNA, buňky a evoluce; struktura a funkce proteinu; replikace DNA; opravy a rekombinace DNA; transkripce DNA na RNA; genová exprese; ad. (část Key Terms and Concepts). V dalších 33 videích jsou pak demonstrovány výzkumné experimenty prováděné v laboratoři (část Scientists in Action). Vhodné pro bakalářské studijní programy.

Přehled kapitol:

 1. DNA, Cells, and Evolution
 2. Biochemistry of the Cell
 3. Protein Structure
 4. Protein Function
 5. DNA and Chromosome Structure
 6. DNA Replication
 7. DNA Repair and Recombination
 8. Transcription: DNA to RNA
 9. Translation: RNA to Protein
 10. Gene Expression
 11. Additional Roles of RNA

Přístup je funkční z jakéhokoli zařízení (počítač, tablet, mobil) s online připojením. Videa lze sdílet, vkládat do webových stránek. U všech videí je k dispozici obsah, přepis mluveného komentáře a možnost zapnutí titulků v angličtině.

Žiadajte skúšobný prístup

JoVE Core Chemistry

Platí do: 15. 6. 2021
Produkt: JoVE: Science Education - Core

Po dobu letního semestru 2021 (od března do 15.6. 2021) mohou univerzity získat testovací přístup k videoučebnici Jove Core Chemistry, která je zaměřena na interaktivní výuku základů chemie. Prostřednictvím více než 290 stručných a snadno pochopitelných animovaných videolekcí jsou vysvětleny klíčové pojmy oboru (část Key Terms and Concepts). V dalších videích jsou pak demonstrovány výzkumné experimenty prováděné v laboratoři (část Scientists in Action). Vhodné pro bakalářské studijní programy.

Přehled kapitol:

 1. Introduction: Matter and Measurement
 2. Atoms and Elements
 3. Molecules, Compounds, and Chemical Equations
 4. Chemical Quantities and Aqueous Reactions
 5. Gases
 6. Thermochemistry
 7. Electronic Structure of Atoms
 8. Periodic Properties of the Elements
 9. Chemical Bonding: Basic Concepts
 10. Chemical Bonding: Molecular Geometry and Bonding Theories
 11. Liquids, Solids, and Intermolecular Forces
 12. Solutions and Colloids
 13. Chemical Kinetics
 14. Chemical Equilibrium
 15. Acids and Bases
 16. Acid-base and Solubility Equilibria
 17. Thermodynamics
 18. Electrochemistry
 19. Radioactivity and Nuclear Chemistry
 20. Transition Metals and Coordination Complexes
 21. Biochemistry

Přístup je funkční z jakéhokoli zařízení (počítač, tablet, mobil) s online připojením. Videa lze sdílet, vkládat do webových stránek. U všech videí je k dispozici obsah, přepis mluveného komentáře a možnost zapnutí titulků v angličtině.

Žiadajte skúšobný prístup

Dissertations Bootcamp eLearning Companions

Platí do: 30. 6. 2021
Produkt: ProQuest Dissertations & Theses Global

Bezplatné online kurzy, které vznikly ve spolupráci s Jan Allenovou (Associate Dean for Academic and Student Affairs) z Cornell University a Kenem Helveyem (Assistant Professor of Education) z Texas Wesleyan University.

Aktuálně dostupné moduly:

 • Getting Started on your Thesis or Dissertation – Topic Selection and Dissertation Process
 • Efficient Discovery and Research Curation – Search Tips and Research Tools
 • Developing a Productive Writing Plan

Pro přístupové údaje nás kontaktujte.

Žiadajte skúšobný prístup

Celebrating 50 years of the British Journal of Social Work

Platí do: 30. 6. 2021
Produkt: Oxford Journals Collection

Kolekce vybraných článků časopisu vyd. Oxford University Press British Journal of Social Work.

 • Social Work with Children, Young People, and Families
 • Social Work with Adults
 • Social Work Education and the Workforce
 • Theory, Research, Ethics, and Values

Žiadajte skúšobný prístup

Simone de Beauvoir Studies

Platí do: 31. 8. 2021
Produkt: Brill Online Journal Collection

Prečítajte si 25 článkov z recenzovaného vedeckého časopisu Simone de Beauvoir Studies.

Žiadajte skúšobný prístup

Nové časopisy pre humanity od Brillu

Platí do: 31. 12. 2021
Produkt: Brill Online Journal Collection

Zoznámte sa s novými časopismi vydavateľstva Brill. Dostupné sú do 31. 12. 2020

 • Diplomatica: A Journal of Diplomacy and Society
 • Journal for Continental Philosophy of Religion
 • Journal of Religion and Demography
 • Journal of South Asian Intellectual History
 • Lusotopie
 • Public Anthropologist
 • Youth and Globalization

… do 31. 12. 2021:

 • The European Convention on Human Rights Law Review
 • Frankokratia: A Journal for the Study of Greek Lands under Latin Rule
 • International Journal of Divination and Prognostication
 • Journal of Applied Animal Ethics Research
 • Journal of Applied History
 • Journal of Urdu Studies

Žiadajte skúšobný prístup

Transfusion Evidence Library

Platí do: 31. 12. 2022
Produkt: Transfusion Evidence Library (open access)

Databáze Transfusion Evidence Library je nyní volně dostupná, a to na adrese www.transfusionevidencelibrary.com.

Jedná se o specializovanou bibliografickou databázi, která poskytuje snadný přístup k evidence-based informacím týkajícím se všech aspektů transfuzní medicíny:

 • dárci krve a dárcovství krve
 • frakcionace krevních produktů
 • léčba anémie
 • červené krvinky, krevní destičky, čerstvě zmražená plazma (FFP), granulocyty, kryoprecipitát
 • nežádoucí účinky transfuze
 • alternativy transfuze
 • využití transfuzních přípravků

Aktuálně je zde přes 8 000 záznamů s abstrakty (u části též linky na plné texty volně dostupné nebo placené). Databázi vytváří NHS Blood and Transplant’s Sys­tematic Review Initiative (SRI) pod vedením profesora Mikea Murphyho. Obsahem databáze jsou informace o:

 • systematických přehledech a meta-analýzách (od roku 1980 po současnost)
 • všech randomizovaných kontrolovaných pokusech (od roku 2002 dodnes)
 • ekonomických studiích relevantních pro transfusní medicínu (od roku 1990 dodnes)

Nově jsou ke článkům připojeny PICO Summaries, které při vyhledávání pomohou lépe identifikovat publikace relevantní ke klinické otázce.

Žiadajte skúšobný prístup

Karger Fast Facts for hospitals and academics

Platí do: 31. 12. 2030
Produkt: Karger Fast Facts Collection

Trvalý volný přístup pro nemocnice, akademické instituce, i individuální přístup pro lékaře a zdravotníky.

Soubor téměř 100 praktických příruček pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny, kteří potřebují najít informace rychle. Každý z průvodců obsahuje ty nejlepší dostupné důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty ve stručné a přehledné podobě. Zastoupeny jsou gynekologie, dermatologie, onkologie, kardiologie, hematologie, endokrinologie, gastroeneterologie, pneumologie, urologie, oftalmologie, neurologie a klinická neurofyziologie, ale i další specializace včetně častých civilizačních chorob.

Kompletní seznam titulů v angličtině. Dále jsou k dispozici i příručky v italštině, němčině, španělštině a francouzštině.

Vyplňte formulář níže pro nastavení přístupu pro vaši nemocnici / akademickou instituci.

V ČR je přístup aktuálně nastaven pro:

Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Univerzita Pardubice, VFN, FN Motol, FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Ostrava, Krajská nemocnice T. Bati, Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Česká Lípa a Nemocnice Pardubického kraje. Více informací žádejte u svých knihovníků.

Žiadajte skúšobný prístup