ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Writefull Suite

Writefull Suite

Producent: ThinqLab LTD
Partner: ThinqLab LTD
Typ: Nástroje na vedecké publikovanie
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Viacodborové, obecné zameranie | Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Služba Writefull poskytuje pokročilú korektúru odborných textov v angličtine. Je to veľmi užitočný nástroj najmä pre akademické písanie. Je určená všetkým vedeckým pracovníkom a študentom, ktorí píšu a publikujú odborné texty v angličtine, aj keď nie je ich materským jazykom.

Writefull používa umelú inteligenciu, konkrétne algoritmy hlbokého učenia (Deep Learning) a rozsiahlu jazykovú databázu. Kontrolu textu robí s využitím jazykových modelov vychádzajúcich z miliónov už publikovaných odborných textov. Nielen navrhuje, ako text vylepšiť, ale konkrétne ukazuje, ako sú slová a frázy používané, ako často sa slovo alebo fráza vyskytujú, a pomáha porovnať výskyt dvoch slov alebo zistiť, ktoré slová alebo synonymá sa zvyčajne vyskytujú v určitom kontexte.

Writefull opravuje:

 • použitá slovná zásoba (Vocabulary) – Ponúka alternatívy k jednotlivým nesprávne použitým slovám alebo slovným spojením.
 • gramatika (Grammar) – Skontroluje použitie predložiek, členov, slovesnej formy, formu podstatného mena atď.
 • štýl (Style) – Vedecké písanie má svoj vlastný štýl, Writefull vás upozorní, pokiaľ ho nedodržujete alebo pokiaľ je váš text príliš rozvláčny
 • interpunkcia (Punctuation) – interpunkčné znamienka činia text čitateľným. Writefull opravuje nadmerné / nedostatočné / nesprávne použitie interpunkčných znamienok.
 • pravopis (Spelling) – Writefull čerpá z najrozsiahlej­šieho vedeckého slovníku, a dokáže tak opraviť aj odborovo špecifické termíny.
 • korektúra na úrovni fráz a viet, a to vďaka novým AI modelom a funkcii Full Edit. Navrhuje zmeny v poradí slov, použití správnych slov, mení štruktúru viet a zvyšuje zrozumiteľnosť výsledného textu, atď. Funkcia Full Edit je obsiahnutá vo Writefull for Word a Writefull for Overleaf.

Naša spoločnosť vám zabezpečí inštitucionálne licencie, t. j. pre všetkých pracovníkov a študentov inštitúcie alebo pre skupiny 50 a viac používateľov. Súčasťou Writefull Suite sú nástroje:

 • Writefull for Word je k dispozícii ako doplnok do Word 2019, Office 365 a Mac. Umožňuje revíziu cez Proofread a Full Edit. Súčasťou sú Sentence Palette – prehľadávateľná zbierka viet a fráz, ktoré sa bežne používajú vo vedeckých publikáciách, a Language Search – rozsiahla databáza vedeckých textov, ktorá ukazuje, ako sa určité slová a frázy zvyčajne používajú v akademickom písaní a v akých rôznych kontextoch. Použiť ich možno pre štruktúrovanie a písanie akéhokoľvek odborného textu.
 • Writefull for Overleaf poskytuje podobný rozsah funkcií ako verzia pre Word pre používateľov služby Overleaf. Navyše umožňuje vybrať korektúru britskej alebo americkej angličtiny. Dostupný je ako rozšírenie Chrome a Firefox pre službu Overleaf.
 • Writefull Revise je webová verzia Writefull. Slúži na jazykovú kontrolu už hotových odborných článkov a textov vytvorených v ľubovoľnej aplikácii alebo textovom editore. Je tak ideálnym nástrojom na kontrolu textov pred ich odoslaním napr. vydavateľstvu či organizátorovi konferencie. Využívajú ho aj vydavateľstvá a redaktori pri posudzovaní jazykovej úrovne rukopisov.
 • Writefull Cite je ďalšia webová aplikácia. Dokáže identifikovať tie časti odborného textu, u ktorých by mal byť uvedený odkaz na literatúru. Na rozdiel od antiplagiátorských systémov nie je Writefull Cite založený na databáze už publikovaných článkov, ale využíva lingvistické algoritmy a umelú inteligenciu.

Writefull využívajú vedci a študenti z vyše 1500 akademických inštitúcií, vrátane vysokých škôl v SR a ČR. Do redakčného procesu Writefull integrovali napr. vydavateľstvá Cambridge University Press a American Chemical Society.

Praktická ukážka, ako funguje Writefull v slovenčine a češtine, viď náš YouTube kanál.

Writefull je súčasťou portfólia spoločnosti Digital Science.

Užitočné nástroje a materiály

Články

 • Language as a barrier to publishing?

  Článek v časopise Research Information (09/2021), kde Hilde van Zeeland a Juan Castro z Writefull popisují, jak zpracování přirozeného jazyka mění pravidla hry vědeckého psaní a publikování v angličtině.

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace materiály

Materiály pre administrátorov

 • Writefull’s Language API

  Pomocí Writefull’s Lan­guage API lze integrovat Writefull s vaším vlastním editorem nebo jinou platformou a použít Writefull např. pro language quality evaluation, language revision nebo proofreader assessment.

Ostatné

 • Writing Your Paper or Thesis: Academic Language Tips

  V nahrávke webinára z 9. 11. 2021 sa dozviete, aké najčastejšie chyby sa objavujú v odborných textoch v angličtine od autorov, pre ktorých angličtina nie je materský jazyk. Akým chybám sa vyhnúť, aké frázy naopak používať a ďalšie tipy na písanie bezchybného textu. Hovorí Hilde van Zeeland, aplikovaná lingvistka z Writefull.

 • Writefull for Word add-in

  Stažení doplňku Writefull pro použití ve Wordu. Je třeba mít uživatelský účet Writefull.