ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Writefull Academizer urobí z neformálnej angličtiny akademickú

Writefull Academizer urobí z neformálnej angličtiny akademickú

3. 11. 2022 - ThinqLab

Akademický text by mal mať vhodnú slovnú zásobu a výstižné frázy a mal by sa vyhýbať hovorovému jazyku. Ťažké? Nový nástroj Writefull Academizer automaticky prepíše neformálne vety na akademické. Aj tento štvrtý widget spoločnosti Writefull je založený na umelej inteligencii.

Ako používať Writefull Academizer?

Jednoducho vložte vetu do vstupného poľa aplikácie Writefull Academizer a stlačte tlačidlo „Academize!“, aby ste získali akademické prepisy. Môžete vygenerovať tak často, ako si želáte. Použite akademizované vety Writefull vo svojej práci alebo diplomovej práci alebo čerpajte z viacerých viet a vytvorte si vlastné.

Je to teda konvertor z neformálneho do formálneho jazyka?

Writefull vycvičil vlastný AI model na konverziu neformálneho jazyka na akademický jazyk. Vďaka nemu je jazyk nielen formálnejší, ale hodí sa do akademického kontextu. To znamená, že je ideálny na pomoc pri písaní seminárnej a diplomovej práce alebo iného akademického textu.

Aký je rozdiel medzi programom Academizer a Paraphraser?

Oba widgety prepisujú vety, rozdiel je v tom, že Academizer bol vycvičený na to, aby neformálny jazyk bol akademický, zatiaľ čo Paraphraser prepisuje akademické vety na nové akademické. Ak máte neformálnu vetu, ktorú chcete prepísať na akademické účely, použite Academizer a ak máte akademickú vetu, ktorú chcete preformulovať, použite Paraphraser.

Aké ďalšie voľne dostupné widgety môžete využiť?

Inštitúcie s predplatným Writefull for Word a Writefull for Overleaf majú k dispozícii aj:

  • Sentence Palette, kolekcia užitočných fráz, ktoré môžete použť pri písaní odborného textu
  • Language Search je databáza autentického jazyka vedeckých textov, pomôže vám zistiť, ako slová a frázy používať v kontexte

Máte záujem o skúšobný prístup Writefull pre vašu inštitúciu? Otázky? Kontaktujte Vladimíra Karena (ČR) alebo Luciu Poledníkovú (SR).

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.