ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Ouriginal

Ouriginal

Producent: Prio Infocenter AB
Partner: Ouriginal | Prio Infocenter AB
Typ: Nástroje na vedecké publikovanie
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Viacodborové, obecné zameranie | Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Ouriginal je automatický softvér na porovnávanie textov určený na prevenciu a zisťovanie plagiátorstva. Vznikol spojením popredných európskych systémov Urkund a PlagScan. Zákazníkmi Ouriginal sú tisíce akademických inštitúcií, redakcie vedeckých časopisov a mnohokrát aj stredné a základné školy po celom svete.

Riešenie je možné integrovať do systémov LMS vrátane u nás veľmi populárneho Moodle. Kontrola dokumentov sa tak môže stať bežnou súčasťou výmeny textov medzi pedagógom a študentom a nemusí sa obmedzovať len na záverečné práce. Použiť sa dá aj pre univerzitné vydavateľstvo a redakcie vedeckých časopisov na kontrolu textov pred publikovaním (články, monografie, príspevky z konferencií at­ď.).

Ako Ouriginal funguje

 • Proces začína nahraním kontrolovaného dokumentu, čo sa môže odohrať napr. priamo zo školského systému LMS, ako je Moodle, alebo jednoduchým odoslaním na určenú e-mailovú adresu, pričom systém akceptuje veľké množstvo formátov súborov.
 • Ouriginal analyzuje doručený text a identifikuje potenciálne podozrivé časti, ktoré porovnáva s rozsiahlym archívom materiálov zverejnených na internete, s akademicky publikovanými zdrojmi a so skôr nahranými dokumentmi od študentov. Spolupracuje s vydavateľstvami odbornej literatúry, napr. Cengage, IEEE, Taylor & Francis a Wiley. K analýze je možné rovnako využiť aj ďalšie dokumenty dodané priamo zákazníkom (vlastné repozitáre, elektronické učebnice a skriptá atď.).
 • Analýza sa robí vrátane zahrnutia parafráz a synoným a systém dokonca dokáže nájsť podobnosti, aj keď je text preložený z iného jazyka. Nakoniec je vygenerovaná komplexná správa, ktorú vyučujúci dostane prostredníctvom LMS, e-mailom alebo do webového inboxu. Je potom na ňom, aby na základe tejto správy rozhodol, či k plagiátorstvu došlo alebo nie.

Štandardné predplatné si môžete rozšíriť o moduly:

 • Ouriginal Metrics využíva analýzu štýlu a vzoru písania konkrétneho autora a skupiny jeho kolegov/študentov k pridaniu ďalšej úrovne kontroly a ochrany proti plagiátorstvu a písaniu „na objednávku“.
 • Cross Language Text Matching (CLTM) umožňuje identifikovať plagiáty založené na použití prekladu z iného jazyka. CLTM v súčasnosti pokrýva angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, holandčinu, švédčinu, dánčinu a japončinu.

Používateľské rozhranie Ouriginal je k dispozícii v niekoľkých jazykoch vrátane češtiny.

Oba predchádzajúce systémy na overovanie originality – Urkund a PlagScan – boli vyhodnotené ako najlepšie v rámci veľkej porovnávacej štúdie ENAI publikovanej v roku 2020. Urkund bol tiež veľmi dobre hodnotený v čerstvej bakalárskej práci, ktorá vznikla na Mendelovej univerzite v Brne, a už pred tým bol označený za najpresnejší antiplagiátorský softvér v rozsiahlej štúdii Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin v roku 2013.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

 • The Ouriginal Webinbox - User Guide

  654.97 kB

  Stručný manuál pro uživatele Ouriginal Webinbox

 • Urkund Guides & tutorials

  User guides

  • Analysis report quick start guide
  • Urkund Quick Start Guide
  • Web inbox guide

  For administrators

  • URSA Major user guide
  • URSA Minor user guide

  Integrations

  • Moodle LMS documentation

Propagačné materiály

 • Ouriginal Metrics

  1.22 MB

  Leták popisuje možnosti nového modulu Ouriginal Metrics, který využívá analýza stylu a vzoru psaní konkrétního autora a skupiny jeho kolegů/studnetů k přidání další úrovně kontroly a ochrany proti plagiarismu a psaní „na zakázku“

 • Ouriginal Cross-Language Text Matching

  1.72 MB

  Nový modul Cross Language Text Matching (CLTM) systému Ouriginal umožňuje identifikovat plagiarismus založený na použití překladu z jiného jazyka. CLTM v současnosti pokrývá angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, holandštinu, švédštinu, dánštinu a japonštinu

 • Ouriginal - Product Sheet

  1.02 MB

  Produktový list Ouriginal

 • Ouriginal cross-language-text matching

  1.72 MB

  Leták vysvětlující základy technologie pro zjišťování plagiátů vznikajících (strojovým) překladem z jiných jazyků.

 • Urkund Sample Report

Školiace materiály