ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Compilatio Magister

Compilatio Magister

Producent: Compilatio
Partner: Compilatio
Typ: Nástroje na vedecké publikovanie
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Compilatio Magister je automatický softvér na porovnávanie textov určený na prevenciu a zisťovanie plagiátorstva. Pomáha pedagógom, knihovníkom a ďalším odborníkom v obasti vzdelávania ušetriť čas pri hodnotení a pomáha zvýšiť povedomie študentov o správnych postupoch pri písaní a citovaní.

Súčasťou inštitucionálnej licencie je online softvér na zisťovanie podobností, jeho integrácia do systémov inštitúcie, webová stránka Infoplag pre vašu inštitúciu, vzdelávacie materiály na jednomm mieste v Toolbox, školenia a technická podpora.

Riešenie je možné integrovať do systémov LMS vrátane u nás veľmi populárneho Moodle. Kontrola dokumentov sa tak môže stať bežnou súčasťou výmeny textov medzi pedagógom a študentom a nemusí sa obmedzovať len na záverečné práce. Použiť sa dá aj pre univerzitné vydavateľstvo a redakcie vedeckých časopisov na kontrolu textov pred publikovaním (články, monografie, príspevky z konferencií at­ď.).

Ako Compilatio Magister funguje

  • Proces začína nahraním kontrolovaného dokumentu, čo sa môže odohrať napr. priamo zo školského systému LMS, ako je Moodle, alebo jednoduchým odoslaním na určenú e-mailovú adresu, pričom systém akceptuje veľké množstvo formátov súborov.
  • Ouriginal analyzuje doručený text a identifikuje potenciálne podozrivé časti, ktoré porovnáva s rozsiahlym archívom materiálov zverejnených na internete, s akademicky publikovanými zdrojmi a so skôr nahranými dokumentmi od študentov. K analýze je možné rovnako využiť aj ďalšie dokumenty dodané priamo zákazníkom (vlastné repozitáre, elektronické učebnice a skriptá atď.).
  • Analýza sa robí vrátane zahrnutia parafráz a synoným a systém dokonca dokáže nájsť podobnosti, aj keď je text preložený z iného jazyka. Nakoniec je vygenerovaná komplexná správa, ktorú vyučujúci dostane prostredníctvom LMS, e-mailom alebo do webového inboxu. Je potom na ňom, aby na základe tejto správy rozhodol, či k plagiátorstvu došlo alebo nie.

Služba je dostupná formou predplatného pre vzdelávacie inštitúcie vo verzii Compilatio Magister alebo Compilatio Magister+. Redakciám a vydavateľstvám je určené Compilatio Copyright. Bližšie informácie poskytneme na vyžiadanie.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia