ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » SciFlow Authoring Platform

SciFlow Authoring Platform

Producent: SciFlow GmbH
Partner: SciFlow GmbH
Typ: Nástroje na vedecké publikovanie
URL: Homepage produktu / Product info

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Digitálna publikačná platforma SciFlow je online textový editor určený vedcom a študentom. Uľahčuje písanie kvalifikačných prác a vedeckých článkov. Môžete ho použiť aj na vytváranie iných dokumentov, správ, protokolov alebo monografií, či už pracujete samostatne alebo v tímoch. Čo dokáže SciFlow:

 • Ušetriť čas a zbaviť sa frustrácie z opätovného formátovania viacerých verzií rukopisov a súborov v textových editoroch.
 • Zjednodušiť kolaboratívne písanie a publikačný proces.

Ako prvý začal SciFlow používať Max-Planck Institut. SciFlow využívajú vedci z vyše 100 inštitúcií.

Ako začať:

 • Bezplatná registrácia pre všetkých používateľov. Použite e-mailovú adresu, ktorú vám pridelila vaša inštitúcia. Pokiaľ máte profil autora na ORCID, môžete ho automaticky využiť aj v SciFlow.

Šablóny

 • Veľký výber šablón časopisov a citačných štýlov, ktoré sa pri exporte automaticky naformátujú. Pokiaľ chýba šablóna časopisu, v ktorom budete publikovať, požiadajte SciFlow, aby ju doplnili.
 • Šablóny pre kvalifikačné práce, či už seminárne, bakalárske, diplomové alebo dizertačné práce, podľa štandardov vašej vysokej školy.

Spolupráca v SciFlow a kolaboratívne písanie

 • Dokument môže upravovať alebo komentovať niekoľko autorov súčasne. Sledovanie zmien umožňuje vidieť zmeny vykonané spoluautormi a vytvárať verzie.
 • Použité referencie sú dostupné pre všetkých spoluautorov.

Písanie a formátovanie textu

 • Existujúce texty v dokumentoch programu Word môžete jednoducho vložiť do editora.
 • Umožňuje jednoduché formátovanie textu a vkladať tabuľky, rovnice, špeciálne znaky a ďalšie textové elementy, napr. dlhé citácie literárnych textov.
 • Integrovaná je kontrola pravopisu a gramatiky v nemčine a angličtine.
 • Dokumenty môžete exportovať vo formátoch Word, PDF, HTML alebo JATS.

Správa referencií a citovanie

 • Import referencií zo všetkých štandardných programov na správu literatúry. Pozrite sa, ako môžete prepojiť alebo integrovať Mendeley alebo Zotero.
 • Referencie môžete na miesto presunúť myšou. SciFlow sa automaticky postará o formátovanie a prečíslovanie.

Technické informácie

 • SciFlow je cloudová kolaboratívna platforma, nevyžaduje inštaláciu na počítači. Pracuje vo webových prehliadačoch Firefox (verzia 52 a vyššie), Google Chrome a Safari. Onedlho aj cez Microsoft Edge.
 • Všetky údaje sú uložené anonymne na serveroch v Nemecku.

Naša spoločnosť vám zabezpečí inštitucionálne licencie, t. j. pre všetkých pracovníkov a študentov inštitúcie alebo pre skupiny 5 – 50 používateľov:

 • SciFlow Free – bezplatná verzia pre jednotlivcov umožňuje pracovať v SciFlow na max. 10 textoch a len so základnými nástrojmi textového editora.
 • SciFlow Groups – platená verzia pre 5 až 50 používateľov s neobmedzeným počtom textov. Z nadstavbových nástrojov sú dostupné šablóny, sledovanie zmien a kontrola pravopisu.
 • SciFlow Campus – platená verzia s neobmedzeným počtom používateľov z inštitúcie. Dostupné sú všetky nástroje vrátane portálu a šablón pre vašu inštitúciu a štatistík využívania.
 • SciFlow Publish – verzia pre vydavateľstvá, redaktorov a autorov

Vypýtajte si cenovú kalkuláciu pre vašu inštitúciu.

Užitočné nástroje a materiály

Články

Propagačné materiály