ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Article Galaxy Academic Collection

Article Galaxy Academic Collection

Producent: Research Solutions
Partner: Research Solutions
Typ: Dodávanie primárnych dokumentov [DDS]
URL: Homepage produktu / Product info

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Rýchle a finančne zvýhodnené dodávanie úplných textov článkov z odborných časopisov. Implementácia a konfigurácia podľa potrieb inštitúcie. Možnosť nastaviť cez OpenURL resolver (360 Link, SFX, a pod.).

Article Galaxy spolupracuje priamo s vydavateľstvami a všetky články sú v súlade s autorskými právami.

  • Články môžete vyhľadávať podľa názvu článku, DOI, PubMed ID alebo kľúčového slova.
  • U článkov vidno, či sú dostupné v režime open access, v tlačenom fonde knižnice, alebo je úplný text dostupný v niektorej z databáz, ktorú inštitúcia predpáca, či ho používateľ už zakúpil alebo môže zakúpiť cez Article Galaxy.
  • Dostanete sa aj k citujúcim a citovaným článkom (Related articles).
  • Article Galaxy umožňuje aj nákup dokumentov u vydavateľstiev cez tokeny, a tiež nákup ďalších typov dokumentov, ako sú vládne dokumenty, technické správy, dizertácie, príspevky z konferenčných zborníkov, atď.

Záznamy si každý používateľ môže ukladať do Article Galaxy References, kde ich môže editovať, organizovať do zložiek a podzložiek a k záznamom pridávať vlastné prílohy, anotácie a štítky alebo úplné texty.

  • Možný je import / export vo formátoch .RIS / .BIB / PDF a zdieľanie zložiek v rámci inštitúcie.
  • Doplnok do MS Word uľahčuje citovanie a vytvorenie bibliografie (10 000 citačných štýlov).

Na čítanie článkov je k dispozícii čítačka PDF Galaxy.

Rozšírenie do webového prehliadača Article Galaxy Browser Extension funguje v Google Scholar, PubMed, Web of Science, Scopus a na stránkach vydavateľstiev (Get Full-text in Article Galaxy). V prehliadači tiež u každého záznam uvidíte „chytré citace“ zo scite_.

Prístup je nastavený cez IP adresy inštitúce, Shibboleth, OpenAthens, atď.

Službu využívajú vysoké školy, nemocnice, vládne inštitúcie, farmaceutické spoločnosti a biotechnologic­ké firmy.

Užitočné nástroje a materiály