ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » LibKey

LibKey

Producent: Third Iron
Partner: Third Iron
Typ: Nástroje na integráciu, správu a zdieľanie
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Informačné štúdiá a knihovníctvo | Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

LibKey poskytuje rýchle a spoľahlivé prepojenie na úplné texty článkov. Využíva umelú inteligenciu na vyhľadávanie textov na úrovni článkov.

 • Pomáha knižniciam vyhnúť sa bežným prekážkam v prístupe: nefunkčné odkazy, viackrokový prístup k úplným textom cez linkovacie nástroje a vynútená autentifikácia článkov s otvoreným prístupom sú len niektoré príklady.
 • S LibKey sa vyhnete odkazovaniu na stiahnuté články alebo články publikované v problematických časopisoch.
 • Vďaka presnému pochopeniu režimu Open Access, LibKey spája používateľov s OA článkami, ktoré boli publikované v hybridných časopisoch, aj keď knižnica tieto časopisy nepredpláca, čo výrazne rozširuje prístup k úplným textom.

Nástroje na výber:

 • LibKey Discovery – obohacuje univerzálne vyhľadávače o priame prepojenie na súbory PDF, odkazy na články v kontexte a obálky časopisov.
 • LibKey Link – poskytuje prístup k miliónom článkov PDF a HTML jedným kliknutím z akejkoľvek databázy, v ktorej sa používa váš link resolver.
 • LibKey Nomad – Rozšírenie prehliadača na pripojenie používateľov k úplným textom článkov s licenciou knižnice a otvoreným prístupom, na ktoré sa odkazuje na vedeckých webových stránkach, ako sú PubMed, Wikipedia, ResearchGate a stránky vydavateľstiev. Zahŕňa aj inline integráciu s databázami Scopus, Web of Science a PubMed.
 • LibKey Nomad++ – Umožňuje prispôsobiť hlášky, ktoré sa automaticky zobrazia na platformách a doménach, integrovať export dát do citačných nástrojov, integrovať četovacie služby WeChat, LibChat a WhatsApp a upraviť branding.
 • LibKey.io – Vstupná stránka, na ktorej sa vedci a študenti môžu pripojiť k miliónom článkov licencovaných knižnicou a článkov s otvoreným prístupom cez DOI alebo PMID.
 • API a dátové služby
 • LibKey Complete – Súčasťou sú všetky hore uvedené nástroje LibKey.
 • Third Iron Complete – Predplatné služieb LibKey a BrowZine.

LibKey je flexibilná technológia, ktorú možno ľahko integrovať do discovery služieb, používať v databázach, inštalovať ako rozšírenie webového prehliadača a možno ju integrovať do iných služieb. LibKey je jednoduché a elegantné riešenie pretrvávajúcich a zložitých problémov s prístupom, ktoré šetrí výskumníkom nespočetné množstvo hodín času, znižuje zaťaženie knižnice a znižuje počet zbytočných žiadostí o MVS – to všetko pri splnení očakávaní študentov, pedagógov a vedcov.

Ako môžete začať:

 • Zoznámte sa s LibKey Nomad. Po pridaní rozšírenia do webového prehliadača vyberte Free Open Access Version.
 • Vypýtajte si skúšobný prístup pre vašu inštitúciu.