ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » SAGE Campus

SAGE Campus

Producent: SAGE Publications
Partner: SAGE Publications
Typ dát: Znalostné systémy a nástroje
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

SAGE Campus sa skladá z online kurzov, spolu vyše 250 hodín a počas roku 2022 pribudnú ďalšie, zamerané na umelú inteligenciu, manažment dát a štatistika.

Online kurzy sa dajú použiť samostatne alebo môžete vytvoriť štúdijnú cestu od rozvoja kritického myslenia pre prvé ročníky cez prehĺbenie zručností v dátovej vede a dátovej gramotnosti pre vyššie ročníky až po zručnosti, ako publikovať pre začínajúcich vedcov. Kurzy sú zamerané na:

 1. Navigating Information and Data Literacy
  • Critical Thinking
  • Critical Reading and Writing
  • See Numbers in Data
  • Know Your Numbers
  • Statistical Significance
  • Introduction to Data Visualisation
 2. Research Skills
  • Research Design in Social Science
  • Present Your Research
  • Do Your Interviews
  • Conduct a Literature Review
  • Analyze Qualitative Data
 3. Data Science Skills
  • Introduction to R
  • Practical Data Management in R
  • Interactive Visualization with R
  • Collecting Social Media Data
  • Introduction to Python
  • Intermediate Python Skills
  • Introduction to Text Mining
  • Fundamentals of Quantitative Text Anaylisis
  • Research design in social science
  • Analyze Qualitative Data
 4. Getting Published
  • Introduction to Journal Publishing
  • Publishing for Impact
  • Choosing a Journal
  • How to Write a Journal Article 1 a 2
  • Submission and Final Touches
  • Peer Review, Feedback and Decisions
  • Article Acceptance to Promotion

Ďalšie kurzy postupne pribúdajú. Dostupné pre inštitúcie formou predplatného s možnosťou integrovať do LMS, ako je Moodle, a podporou pre pedagógov.