ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » DoseMeRx

DoseMeRx

Producent: DoseMe Pty Ltd.
Partner: DoseMeRx
Typ: Znalostné systémy a nástroje
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Farmakológia a farmácia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Softvér na podporu rozhodovania DoseMeRx, a TRHC Solution, využíva klinicky overené farmakokinetické modely liekov, charakteristiky pacienta, koncentráciu liekov a genotyp na optimalizáciu dávkovania liečiv. Je to prvý nástroj na svete na presné dávkovanie určený pre klinickú prax, ktorý využíva bayesovské metódy dávkovania.

Základné údaje

 • modely liekov v rôznych terapeutických oblastiach: infekčné choroby, transplantačná medicína, kardiovaskulárny a koagulačný manažment, onkológia, pediatria a ďalšie
 • klinicky overené modely dávkovania vancomycinu
 • odborná rada

DoseMeRx podporuje lekárov pri prijímaní rozhodnutí o dávkovaní, ktoré sú založené na využití informácií z patológie a iných zdrojov. Umožňuje:

 • prispôsobiť dávku a/alebo terapeutický cieľ špecifický pre pacienta a simulovať rôzne výsledky. Na výber sú AUC, Trough, Peak, Peak-Trough, MIC a Time in Range. Potom môžete porovnať s usmerneniami vašej nemocnice a odporúčaniami na dávkovanie, aby ste optimalizovali svoje rozhodovanie. Dávkovať podľa nemocničných usmernení vrátane výpočtu počiatočnej dávky na základe populačných modelov
 • vybrať si akýkoľvek terapeutický cieľ na individualizáciu liečby (napr. Cmin, AUC, Cmax).
 • porovnať lieky.
 • načasovať hladiny liekov. Terapeutické monitorovanie liekov nemusí byť rigidné alebo metódou pokus-omyl. Pomocou DoseMeRx môžete kedykoľvek presne interpretovať krvné hladiny a prispôsobiť dávku špecifickú pre pacienta, aby ste dosiahli terapeutický cieľ rýchlejšie.
 • interpretovať prispôsobenie modelu a prepínať medzi modelmi. Indikátor prispôsobenia modelu vám pomôže vizuálne zistiť, ako dobre model zodpovedá údajom vášho pacienta. Navyše môžete jednoducho prepínať medzi modelmi bez akéhokoľvek dodatočného zadávania údajov.

Funkcie a vlastnosti pre správcov prístupu v zdravotníckych zariadeniach

 • spôsob sprístupnenia: cez webové rozhranie alebo integrácia do elektronickej zdravotnej dokumentácie (EHR) alebo Pharmacy Surveillance
 • Integrácia eliminuje zadávanie údajov. DoseMeRXuatomaticky sťahuje údaje o pacientoch z vášho systému EHR alebo softvéru na sledovanie lekárne, aby ste mohli jednoducho individualizovať každú dávku.
 • analytické nástroje: Clinical Analytics dashboard slúži na analýzu postupov dávkovania a výsledkov v reálnom čase. Usage Statistics dashboard poskytuje prehľad o používaní modelu vo vašom zdravotníckom zariadení. Umožňuje porovnať očakávané používanie so skutočnými demografickými údajmi pacientov.
 • ochrana osobných údajov: General Data Protection Regulation (GDPR), Data Security, HIPPA Privacy Statement

Modely a analytika DoseMeRx sú dostupné formou predplatného na jeden alebo viac rokov.

DoseMeRx ponúka vzdelávaciu verziu DoseMeRx určenú študentom a pedagógom prostredníctvom univerzitného programu Dosing Institute. Ste zo vzdelávacej inštitúcie? Vypýtajte si bližšie informácie o bezplatnej licencii.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia