ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Pivot-RP

Pivot-RP

Producent: Ex Libris
Partner: Ex Libris, Part of Clarivate
Typ: Znalostné systémy a nástroje
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Služba Pivot-RP, která umožňuje profesionálům zabývajícím se podporou a rozvojem výzkumu a jejich institucím z jednoho místa snadno identifikovat vhodné příležitosti k výzkumu, možnosti jeho financování a relevantní pracovníky. Akademičtí pracovníci, výzkumníci i postgraduální studenti tak mohou nacházet nové cesty pro financování a spolupráci. Pomocí Custom branding Tool lze vzhled rozhraní přizpůsobit potřebám instituce.

Pivot-RP kombinuje to nejlepší z renomovaných zdrojů Pivot a Research Professional.

Pivot-RP nabízí informace o možnostech financování pro různé účely: výzkum, spolupráce, cestování, další vzdělávání, konference, stáže, nákup vybavení a další náklady související s vědou a výzkumem. Databáze cca 22 000 záznamů o aktuálně platných příležitostech, z toho pravidelně okolo 5 000 – 7 000 příležitostí je využitelných pro žadatele z České republiky. Vkládat lze i interní dotační příležitosti. Uživatelům, kteří mají v databázi vystaven svůj profil, systém automaticky na základě zadaných profesních zájmů zobrazuje nejnovější nabídku možností financování relevantních pro konkrétního uživatele. Vkládat lze i interní dotační příležitosti.

Každý záznam příležitosti financování obsahuje následující údaje:

 • název, abstrakt, suma
 • sponzor, kontaktní údaje
 • termín a kritéria přidělení financí
 • klíčová slova

Pivot-RP nabízí přístup k více než 2,7 milionům záznamů (profilů) o aktivních vědeckých pracovnících ve 200 oborech z více než 2 500 institucí v 75 zemích světa – z toho přes 8 200 profilů odborníků z ČR a 2 500 z SR. V profilu vědeckého pracovníka nalezneme:

 • životopisné a profesní informace
 • kontaktní údaje
 • odborné zaměření, klíčová slova
 • seznam spolupracovníků
 • citace vlastních vědeckých publikací
 • propojení na jeho vědecké publikace zpracované ve všech databázích ProQuest a vybraných databázích třetích stran (např. PubMED, Agricola, ERIC), včetně altmetrics
 • přidělené granty a patenty
 • identifikátory ORCID a ISNI
 • informace o členství v odborných společnostech, ocenění

Každý uživatel z řad vědecko-výzkumných pracovníků má možnost vytvořit si a následně editovat svůj profil. K profilu lze také připojit vlastní fotografii a identifikátor ORCID, a upravovat seznam publikační činnosti, grantů a patentů.

Pivot-RP poskytuje několik možností vyhledávání (jednoduché, pokročilé ve vybraných polích, vyhledávání podle sponzora/klíčového slova/regionu) a také různé možnosti řazení výsledků vyhledávání (dle relevance nebo termínu doručení žádosti). Výsledky je možné dále filtrovat, ukládat, zasílat a sdílet.

Od ledna 2017 je součástí Pivot-RP také databáze Papers Invited, která zveřejňuje informace o chystaných konferencích a zvláštních vydáních vědeckých časopisů. Tyto informace jsou mimořádně užitečné především pro ty, kteří chtějí představit a/nebo publikovat výsledky své práce. Vyhledávání dle oboru, země konání, data konání, organizátora akce, témat, termínů pro call for papers, atd.

Od roku 2020 jsou pak součástí databáze i údaje o udělených grantech. Tato funkce umožňuje vědcům a výzkumným pracovníkům vyhledávat dříve udělené granty (Awarded Grants) od desítek předních mezinárodních grantových organizací a nadací, a udělat si představu jaké částky poskytly grantové agentury v minulosti, a jaké typy projektů financovaly; dále mohou prozkoumat profily předchozích příjemců grantů a vyhledat touto cestou potenciální mentory a spolupracovníky; a v neposlední řadě si zobrazit aktuálně dostupné příležitosti od stejného donora.

Pokud naopak finanční příležitost nabízíte, je možné ji bezplatně do databáze Pivot-RP zadat přes registrační formulář (každý nový záznam prochází redakční kontrolou).

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

 • Pivot-RP Support Resources

  Detailní nápověda pro uživatele a administrátory Pivot-RP.

 • Getting Started with Pivot-RP

  Stručný uživatelský manuál pro databázi Pivot-RP – jak si vytvořit vlastní účet, jak se přilogovat do databáze, jak vyhledávat ve finančních příležitostech (jednoduché/po­kročilé vyhledávání), jak pracovat s výsledky vyhledávání (filtrování, ukládání, sdílení, atd.).

Propagačné materiály

Školiace materiály

 • Pivot-RP - ukázky na YouTube

  Krátká videa s instrukcemi pro práci s databází Pivot-RP. Podrobně prochází všechny základní funkce.

  • Getting Started with Pivot-RP
  • Working with Pivot-RP Funding Opportunities
  • Working with Pivot-RP Profiles
  • Sharing Content with Pivot-RP Groups
  • Features and Tools for Pivot-RP Administrators
  • Extended Training on Pivot-RP

Materiály pre administrátorov