ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » The Child Abuse Atlas

The Child Abuse Atlas

Producent: Evidentia Publishing
Vydavateľstvo: Evidentia Publishing
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Interná medicína | Pediatria | Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia | Ošetrovateľstvo | Patológia a súdne lekárstvo | Ďalšie odbory (1) »

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

The Child Abuse Atlas je online verzí známého CD „The Anatomy of Child and Adolescent Sexual Abuse“ (autoři John J. McCann, David L. Kerns). Tento atlas byl vytvořen jako výukový zdroj pro široké spektrum odborníků zabývajících se obtížným a komplexním problémem sexuálního zneužívání dětí. Obsah bude zajímavý jak pro lékaře a sestry, tak i pro sociální pracovníky, právní zástupce, ad. Případový materiál byl vybrán z klinické praxe autorů z posledních 20 let (více než 8 0000 případů). Atlas může sloužit ke studijním i výukovým účelům.

Záměrem bylo vytvořit zdroj, který bude snadné používat, a který propojí témata, případy včetně fotodokumentace a klinické popisy, slovníček pojmů s audio výslovností, a odkazy na literaturu. Je zde prezentováno široké spektrum anatomických poznatků – normální anatomie, variace normálních a abnormálních nálezů a poznatků, které ukazují na zneužití. Zahrnuty jsou také anatomické změny způsobené hormonálními vlivy a pohlavně přenosnými chorobami.

Najdete zde přes 1200 obrázků a 600 skutečných případů spojených se 150 tématy. Každé téma obsahuje případy zobrazující normální anatomii, vrozené a vývojové odchylky, úrazové a neúrazové nálezy, a více než dvě desítky video animací, které vizualizují proces hojení.

Do databáze je možné pomocí nástroje Case Review zadat vlastní případy a sdílet je v rámci vlastní instituce, do budoucna se počítá i s vytvořením online komunit pro navázání spolupráce.

Součástí předplatného atlasu je Child Abuse Evidence Database, která poskytuje přehled aktuální literatury (články, případové studie) a přehledový časopis The Quarterly Update.

Přístup je možné rozšířit o e-learningové moduly s testy Child Abuse eLearning:

  • Human Trafficking / Child Sex Trafficking
  • IAFN Pediatric Strangulation Case Review & Assessment
  • Medical Evaluation of Child and Adolescent Sexual Abuse nové 2019
  • Pediatric Sexual Assault
  • Pediatric STIs vyjde koncem r. 2019
  • Trauma Informed Care

V budoucnu by měla být dostupná i možnost vkládat své vlastní testy.