ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Writefull Academizer urobí z neformálnej angličtiny akademickú 3. 11. 2022 - ThinqLab

Akademický text by mal mať vhodnú slovnú zásobu a výstižné frázy a mal by sa vyhýbať hovorovému jazyku. Ťažké? Nový nástroj Writefull Academizer automaticky prepíše neformálne vety na akademické. Aj tento štvrtý widget spoločnosti Writefull je založený na umelej inteligencii.

Ako používať Writefull Academizer?

Jednoducho vložte vetu do vstupného poľa aplikácie Writefull Academizer a stlačte tlačidlo „Academize!“, aby ste získali akademické prepisy. Môžete vygenerovať tak často, ako si želáte. Použite akademizované vety Writefull vo svojej práci alebo diplomovej práci alebo čerpajte z viacerých viet a vytvorte si vlastné.

Je to teda konvertor z neformálneho do formálneho jazyka?

Writefull vycvičil vlastný AI model na konverziu neformálneho jazyka na akademický jazyk. Vďaka nemu je jazyk nielen formálnejší, ale hodí sa do akademického kontextu. To znamená, že je ideálny na pomoc pri písaní seminárnej a diplomovej práce alebo iného akademického textu.

Aký je rozdiel medzi programom Academizer a Paraphraser?

Oba widgety prepisujú vety, rozdiel je v tom, že Academizer bol vycvičený na to, aby neformálny jazyk bol akademický, zatiaľ čo Paraphraser prepisuje akademické vety na nové akademické. Ak máte neformálnu vetu, ktorú chcete prepísať na akademické účely, použite Academizer a ak máte akademickú vetu, ktorú chcete preformulovať, použite Paraphraser.

Aké ďalšie voľne dostupné widgety môžete využiť?

Inštitúcie s predplatným Writefull for Word a Writefull for Overleaf majú k dispozícii aj:

  • Sentence Palette, kolekcia užitočných fráz, ktoré môžete použť pri písaní odborného textu
  • Language Search je databáza autentického jazyka vedeckých textov, pomôže vám zistiť, ako slová a frázy používať v kontexte

Máte záujem o skúšobný prístup Writefull pre vašu inštitúciu? Otázky? Kontaktujte Vladimíra Karena (ČR) alebo Luciu Poledníkovú (SR).

Viac informácií

Nové lekárske knihy od McGraw-Hill 24. 10. 2022 - McGraw-Hill Professional

Do AccessMedicine a užšie zameraných portálov vydavateľstva McGraw-Hill pre lekárov a študentov medicíny pribudli nové knihy, u viacerých sú dostupné aj interaktívne kvízy pre samoštúdium:

S celým obsahom portálov sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie a náhľady. Radi vás oboznámime aj s e-learningovými nástrojmi, ktoré môžete na platforme McGraw-Hill Medical využiť. Napíšte Jane Machonskej (ČR) alebo Lucii Poledníkovej (SR).

Viac informácií

BBC Literary Adaptations in Video rozšírené o 250 hodín filmov 21. 10. 2022 - Alexander Street, Part of Clarivate

BBC Literary Adaptations in Video Volume 2 nadväzuje na prvú kolekciu literárnych diel, ktoré sfilmovalo BBC. Medzi filmami, vyše 250 hodín, nájdete:

Kolekcia dobre poslúži študentom, pedagógom a vedcom pri štúdiu divadla, drámy, divadelného umenia a literatúry. Dostupná je samostatne alebo ako súčasť Academic Video Online a ProQuest One Academic, ku ktorým má prístup viacero inštúticií na Slovensku a v Česku.

Pokiaľ ste z inštitúcie, ktorá nemá prístup, s obsahom sa môžete zoznámiť voľne dostupný náhľad.

Viac informácií

Cambridge Elements: vyšlo už 800 krátkych monografií 19. 10. 2022 - Cambridge University Press

Osemstou krátkou monografiou je Coherentism z novej edície Elements in Epistemology. V 103 edíciách Cambridge Elements vychádzajú témy zo spoločenských vied, zastúpené sú aj vedy o Zemi, vedy o živej prírode, technika, matematika a fyzika.

S Cambridge Elements sa môžete zoznámiť cez voľne dostupné prezeranie, viacero je v režime open access a dočasne sprístupnených.

Dostupné sú formou trvalého nákupu kolekcií alebo jednotlivých titulov, zaradené sú aj do akvizície založenej na využití. Bližšie informácie poskytnú Filip Vojtášek (ČR) a Lucia Poledníková (SR).

Viac informácií

Jesenné podujatia online aj naživo 1. 10. 2022 - Albertina icome Bratislava

Jesenné konferencie sú v plnom prúde, mohli sme sa vidieť na CASLINe, najbližšie na konferenciách Knižnice 2022 a Bibliotheca Academica 2022. Za nami už je tradičný septembrový Peer Review Week, viaceré webináre si ale môžete pozrieť zo záznamu, napríklad od Charlesworth Author Services, Karger, SAGE a Taylor & Francis.

Okrem toho sa počas jesene uskutoční aj niekoľko online podujatí a radi by sme vás upozornili aspoň na niektoré z nich. Najvyššiu sledovanosť majú naďalej webináre pre používateľov a záujemcov o službu Writefull, ktorá vďaka pomoci umelej inteligencie zjednodušuje život všetkým, ktorí píšu odborné články v angličtine. V ČR a SR Writefull predpláca rastúci počet vysokých škôl, a pokiaľ medzi ne tá vaša nepatrí, využite individuálne predplatné so zľavou, pre ČR a pre SR.

Pokračujú aj webináre, ako publikovať v časopisoch Taylor & Francis, 13. 10. sa o svoje skúsenosti podelí Thomas Arndt z Forschungszentrum Jülich, členskej inštitúcie Helmholtz Association. Dozviete sa, ako využívajú publikačnú platformu SciFlow pri písaní odborných článkov a záverečných prác.

Na konci októbra sa bude konať tradičný Open Access Week (24. – 30. 10.), hlavnou témou je Open for Climate Justice. Webinár zameraný na otvorený prístup už ohlásili SAGE a Charlesworth Author Services. O ďalších zaujímavých akciách Vás budeme informovať v našej sekcii Semináre a na Facebooku.

Viac informácií

Batérie a pokročilé technológie skladovania energie v Knoveli 27. 9. 2022 - Knovel | Elsevier

Jednou z oblastí, ku ktorej nájdete informácie v Knoveli sú batérie a pokročilé technológie skladovania energie. Pozrite do Knovelu, či už hľadáte zdroje pre svoju seminárnu, diplomovú alebo dizertačnú prácu, pre vedeckú činnosť alebo výučbu a štúdium.

Interaktívna schéma a slovný mrak vás dovedú na:

  • najčastejšie vyhľadávania
  • trendy vo výskume
  • nové a dôležité knihy
  • 2. vydanie príručky Materials critical to the energy industry: An introduction

Viac o Knoveli:

Osobný účet vám umožní nielen rýchlo sa vrátiť k textom, rovniciam či tabuľkám, s ktorými pracujete, ale aj vytvárať a zdieľať zoznamy odporúčaných textov, tabuliek, grafov a rovníc, a vzdialený a off-line prístup cez mobil. Na registráciu použite emailovú adresu s doménou vašej organizácie.

Chcete dohodnúť online seminár pre vašu inštitúciu v slovenčine alebo češtine? Máte záujem o Knovel All 35 Access alebo prémiové tituly? Napíšte Lucii Poledníkovej (SR) alebo Vojtechovi Karenovi (ČR).

Viac informácií

CABI Digital Library - nový domov pre zdroje CABI 22. 9. 2022 - CABI Publishing

Spoločnosť CABI v júli 2022 spustila CABI Digital Library. Nová platforma sa postupne stane domovom všetkých informačných zdrojov CABI na jednom mieste a v modernom rozhraní. Poskytuje vylepšené používateľské prostredie, výkonné vyhľadávanie a pokročilé možnosti vyhľadávania.

Ktoré zdroje už sú dostupné na novej platforme?

Ale to nie je všetko. Digitálna knižnica CABI je tiež domovom nových zdrojov, viaceré sú v režime open access:

Počas roku 2023 budú na CAB Digital Library sprístupnené aj databázy CAB Abstracts a Global Health. Na samostatných platformách zatiaľ zostávajú CABI Compendia.

Viac informácií

E-knihy Oxford University Press do konca januára 2023 so zľavou 10. 9. 2022 - Oxford University Press

Vydavateľstvo Oxford University Press do konca januára 2023 ponúka trvalý nákup vybraných kolekcií e-kníh a ďalších elektronických zdrojov so zľavou 25 %. Ponuka sa týka:

Knižné kolekcie s rôznorodými odbormi na výber:

Špecializované knižné kolekcie:

E-zdroje:

Od júla sú knižné kolekcie Oxford University Press dostupné spolu s časopismi na platforme Oxford Academic.

Bližšie informácie poskytne Miriam Suchoňovú.

Viac informácií

Aký dopad má umelá inteligencia na postupy a stratégie vydavateľstiev, knižníc a vedcov? 8. 9. 2022 - Digital Science & Research Solutions Inc

Predstavme si svet, v ktorom je umelá inteligencia (AI) všadeprítomne nasadená v celom výskumnom ekosystéme: pri vykonávaní výskumných úloh, ako je vyhľadávanie literatúry, formulovanie myšlienok, robenie poznámok, sumarizácia a triedenie relevantného materiálu atď. Čo to urobí s akademickým vzdelávaním a cestou k výskumu? Budeme vôbec potrebovať výskumných pracovníkov?

Nielen týmito otázkami sa na základe svojich skúseností zaoberajú Daniel Hook a Simon Porter, generálni riaditelia spoločnosti Digital Science v kapitole Umelá inteligencia (AI) verzus inteligentné rozšírenie (IA). Celá publikácia Artificial Intelligence in Libraries and Publishing je dostupná v režime otvoreného prístupu. Obsahuje všeobecné eseje o AI a konkrétnejšie diskusie o AI vo vedeckom publikovaní, akademických knižniciach a AI v procese vyhľadávania informácií a tvorby znalostí.

Viac informácií