ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

SAGE pripravuje video kolekciu výskumných metód pre lekárske a zdravotnícke odbory 7. 7. 2021 - SAGE Publications

SAGE Research Methods budú rozšírené o video kolekciu pre medicínsky výskum so 60 hodinami tutoriálov, prípadových štúdií, „in practice“ filmov a rozhovorov s odborníkmi. Medzi výskumnými metódami sú klinická štúdia, od návrhu, cez priebeh až po analýzu, ďalej bioštatistika, systematický prehľad a meta analýza. Zahrnuté sú aj metódy výskumu epidemiologických a infekčných chorôb, ktoré priamo súvisia so súčasnou pandémiou COVID-19.

Platforma umožňuje vytvárať si z videí klipy a vkladať videá do e-learningových systémov, ako je Moodle.

SAGE Research Methods Video: Medicine and Health nadväzujú na kolekciu prípadových štúdií pre medicínsky výskum – SAGE Research Methods Cases: Medicine and Health.

Viac informácií

American Academy of Pediatrics, The Economist, Global Institute for Dental Education a Springer Nature v Academic Video Online 2. 7. 2021 - Alexander Street, a ProQuest Company

Počas prvého polroku pribudlo do Academic Video Online vyše 2600 dokumentárnych a vzdelávacích filmov, najmä:

Z medicíny, ošetrovateľstva, rehabilitácie, zubného lekárstva a ďalších zdravotníckych odborov je vyše 670 nových videí hlavne od:

Všetky videá sú automaticky dostupné pre používateľov z inštitúcií s predplatným kolekcie Academic Video Online na platforme Alexander Street a v ProQuest One Academic. Mimo počítačovú sieť týchto inštitúcií sa zobrazia voľne dostupné ukážky.

Viac informácií

The Library of Latin Texts aktualizovaná 1. 7. 2021 - Brepols Publishers

The Library of Latin Texts, spája pôvodne dve samostatné zbierky, je rozšírená o nové diela autorov, ako sú Denis Kartuzián, Izidor Sevilský, Ján Scotus Eriugena, Martin Luther, ďalej diela Devotio moderna a nové kritické vydanie Hieronýmových komentárov k Izajášovi od Mgr. Grysona. Aktualizované sú texty Clavis Scripturae Sacrae seu De sermone Sacrarum Literarum, prima pars od Matthiasa Flacia Illyrica a Summa napísaná Henrichom z Gentu.

V súčasnosti digitálna knižnica latinských textov obsahuje vyše 143,6 milióna slov vo viac než 11 298 dielach a diplomatických listinách.

Viac informácií

Writefull nově nabízí korekturu angličtiny na úrovni vět a frází v odborném textu 30. 6. 2021 - Digital Science | Writefull

Po měsících vývoje, testování a ladění byla spuštěna nová generace služby Writefull, která pomáhá s jazykovou korekturou odborných textů v angličtině. Novinkou je Full Edit, který vychází z nových jazykových modelů, které zásadním způsobem zpřesňují překlad.

Nové modely Writefull jdou nad rámec jednotlivých slov a revidují rovnou celé věty. Kromě korektury gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, interpunkce a stylu nabízejí nově korekturu na úrovni frází a vět. Writefull tedy navrhuje změny v pořadí slov, použití správných slov, mění strukturu vět a zvyšuje srozumitelnost výsledného textu, atd.

Příklady a ukázky najdete na blogu Writefull a v záznamu aktuálního webináře se zakladateli Writefull. Detailněji pak v uživatelském manuálu. Připravili jsme pro vás také videoukázku Full Edit v češtině.

Tato pokročilá kontrola jazyka je k dispozici všem uživatelům placených služeb Writefull for Word on Mac, MS Word 2016 a vyšších verzí*, a Word Online. Jednoduše vyberte v menu ‘Full Edit' a vyzkoušejte, jak funguje. Chcete-li využívat původní jazykovou kontrolu gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, interpunkce a stylu, vyberte si místo toho režim ‘Proofread‘, který je defaultně nastaven. ‘Proofread‘ je ideální pro rychlou kontrolu, zatímco ‘Full Edit‘ nabízí důkladnější korekturu prakticky na úrovni editačních služeb. * Brzy bude tato novinka dostupná také pro uživatele Writefull Revise, Writefull for Overleaf a uživatele MS Office 2013.

Writefull je přizpůsoben specifickým požadavkům na vědecké a akademické psaní a vede autora odborného textu od začátku až do konce s využitím nejnovějších jazykových algoritmů založených na umělé inteligenci (AI). Zvyšuje produktivitu a šanci na publikování v odborných časopisech, a autorům také podstatně šetří čas. Služby Writefull využívá i řada vydavatelů.

Viac informácií

Pôsobivé vizualizácie dát so SAGE Research Methods 29. 6. 2021 - SAGE Publications

Najnovšia kolekcia Sage Research Methods učí začínajúcich aj pokročilých vedcov, ako vytvárať pôsobivé vizualizácie dát, vybrať si vizualizačný nástroj a najvhodnejší typ grafu ku konkrétnemu dátovému príbehu. Súčasťou SRM Data Visualization sú:

  • 30 hodín praktických vzdelávacích videí
  • galéria grafov rozdelených do piatich kategórií vizualizácií
  • cvičné súbory údajov s návodmi, ako vytvoriť vizualizáciu
  • prehľady 75 vizualizačných nástrojov od Excelu po Python
  • tipy, ako grafy použiť v prezentáciách a komentované príklady nevhodného použitia

S obsahom sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie a ukážky:

Viac informácií

Prajeme vám krásne leto! 29. 6. 2021 - Albertina icome Bratislava

Prajeme vám krásne leto plné odpočinku, pohody, slniečka a príjemných zážitkov!

Ďakujeme za vašu priazeň. Vaša AiB.

Ilustrácia Eva Holická

Viac informácií

Nestihli ste ProQuest Day? Pustite si ho zo záznamu. 24. 6. 2021 - Albertina icome Bratislava

Vo štvrtok 17. 6. sa po dlhšej dobe uskutočnilo stretnutie ProQuest Day, tentokrát len v online podobe. Počet účastníkov z ČR a SR sa vyšplhal k 140, boli medzi nimi informační a vedeckí pracovníci z inštitúcií s prístupom k e-zdrojom a nástrojom ProQuestu, a ďalší záujemcovia.

Nemali ste v uvedený deň možnosť program sledovať? Celé podujatie sme zaznamenali a príspevky postupne zverejňujeme na stránke ProQuest Day.

Medzi prvými už si môžete pozrieť prípadové štúdie, ako Národní technická knihovna využíva moderovaný nákup a krátkodobé výpožičky e-kníh, ako zdarma publikovať a zviditeľniť záverečné práce v celosvetovo najväčšej databáze ProQuest Dissertations & Theses a textové a dátové dolovanie a analýza sentimentov v TDM Studio.

Onedlho zverejníme aj novinky a ukážky zamerané na sprístupňovanie primárnych prameňov v digitálnej podobe, ako O´Reilly podporuje vzdelávanie v ekonomických a technických odboroch a čo v ProQuest Central nájdu prírodovedci a technici.

Viac informácií

26. júna nebudú dostupné služby ProQuest Ebook Central 23. 6. 2021 - ProQuest LLC

Pozor, na sobotu 26. 6. je naplánovaná technická odstávka ProQuest Ebook Central. V čase od 16:00 do 24:00 nebude dostupná používateľská platforma ani LibCentral pre knihovníkov.

Predzásobte sa odbornou literatúrou a vopred si stiahnite kapitoly či celé e-knihy z ProQuest Ebook Central, ktoré počas soboty budete potrebovať.

Podrobné informácie, viď Support center.

Aktuálny stav dostupnosti služieb ProQuest overíte kedykoľvek cez ProQuest Status page.

Viac informácií

CABI a statistiky COUNTER 5 23. 6. 2021 - CABI Publishing

Vydavatelství CABI Publishing nově zpřístupnilo COUNTER 5 statistiky, které knihovníkům pomohou získat statistiky využití prostřednictvím 13 typů reportů. K dispozici jsou uživatelská data s retrospektivou od ledna 2021. Více informací viz Frequently Asked Questions (v tomto dokumentu jsou rovněž k dispozici podrobné informace k nastavení pro sběr SUSHI dat).

COUNTER je mezinárodní iniciativa, která usnadňuje zaznamenání a výměnu statistik využití online zdrojů. Nové statistické reporty jsou navrženy tak, aby byly přehlednější, flexibilnější a konzistentnější a umožnily zákazníkům vidět „hodnotu“ elektronických zdrojů, které mají dostupné formou předplatného. Více informací naleznete v COUNTER 5 guide nebo kontaktujte naši podporu.

Viac informácií